Tento článek patří mezi nejlepší články na Mineland Wiki.

Mecharie

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Mecharie
Západní Hammerie

Verze 1.15
Státní zřízení Triarchát
Status uznaný stát
Založen 1. 4. 2020
Důvod založení Kolaps Hammerie
Zakladatel Takamumba
Souřadnice x:4600 z:-4500
🚩

Motto
„Z popela opět povstanem!“
Hymna
Cesta dlážděná krví
Soubor:Mecharie anthem.mp3
Hlavní město Brothunwich TBA
Představitelé Triarchátu Takamumba
AntecCZ
Andyshy
Uhlobaroni ThatBlood
Majo84321
MrFrolda
Občané Kazisvet
Doprava Tunel Severka
Zaměření výzkumné
stavitelské
průmyslové
Biomy „ANO“
Regiony Domovina
Kaziland
Arletický
Stonisin
Flutteropoloostrov
Dudopolis
Enklávy
Pollarca
Organizace OMN
19/4/2024 23:04:56 · Š · E · R

Mecharie je ostrovním státem, který se rozléhá na severovýchodním cípu mapy verze 1.15/1.16 Původní stát Hammerie se rozpadl na dva územní celky, čímž dal za vznik Mecharii a Nihiturii. Obyvatelstvo státu se skládá zejména z nejoldschoolovějších hráčů serveru, bývalých členů admin týmu z let 2011 až 2015.

Státní symboly

Mecharii doprovází černá a červená barva. Černý kruh ve středu vlajky odděluje, od ostatní černé, červená kapka. Červená kapka je poté rozdělena na dvě protipólné poloviny.

Černé pozadí symbolizuje strach z neznáma, které s sebou přinesl pád Hammerie. Červená kapka na vlajce symbolizuje krveprolití a chaos, ve kterém se stát zrodil. Černý kruh uprostřed symbolizuje stabilní jádro země, které je dále připraveno se postavit všem zkouškám, které ji v budoucnu čekají. Rozdělení kapky do protipólných polovin symbolizuje rozpad staré společnosti a utvoření dvou nových, které si navzájem odporují ve svých názorech.

Části Mecharijské vlajky

Se vznikem vlajky úzce souvisí motto, které se snaží vystihnout nezlomnost Mecharie.

Z popela opět povstanem!

Hymna „Cesta dlážděná krví“ dále oslavuje stabilní jádro státu a jeho pozitivní vyhlídky do budoucnosti.

Úryvek:

Cesta z temnoty je vykoupena krví těch, kteří v ní přebývají.
Naše odhodlání je základním, kamenem našeho úspěchu.
Náš uspěch vede k růstu a prosperitě.
Jsme strůjci svého osudu.
Jsme svobodní.
Jsme Mecharie.

Historie

Hammerie byla izolovaným ostrovním státem. Rozkládala se na velmi odlehlé, severovýchodní části Minelandu. Mnozí ani nevěděli, že takový stát existuje. První setkání datují historici až k verzi 1.0 Minelandu, kdy byl konvoj průzkumných kocábek Tatarstánu napaden neznámou eskadrou lodí. McTatar ve svých letopisech popisuje jejich černé plachty se symbolem kladiva. Eskadra potopila několik průzkumných lodí a pronásledovala Tatarův konvoj dobrých několik hodin, než nakonec otočila zpět do domovských vod. McTatar mylně označil lodě za pirátské, neb se ve skutečnosti střetnul s královským loďstvem Hammerie, které vyhodnotilo Tatarovo kocábky za totéž. V tehdejší době, filmů s Johny Deppem, totiž na moři nikdo nikomu nevěřil.

Vlajka Hammerie

Za první osadníky se považují vyplavení imigranti z AMKMC, kteří, po sérii nukleárních katastrof, na poslední chvíli unikli záhubě. Poučení z předchozích chyb, začali kultivovat svůj ostrov. Objevili půdu bohatou na minerály, faunu i floru. Z okolních lesů úspěšně vyhubili jelena, kterého Notch tehdy vysadil, aby se rozmnožil do celého Minecraftu. Průbězně začali pěstovat obílí, koku a jablka. Okolní moře poskytovalo velkou zásobu ryb a občasné zpestření jídelníčku v podobě minelandských tuláků. Prvotní společnost kladla na svoji izolovanost velký důraz a nechtěla být nikým odhalena. Měli panickou hrůzu z dalšího bláznivého admina, který by nukoval v jejich okolí. „Zde domov náš jest, Domovina bude se jmenovat.“ Pravil tehdy praotec Trník.

Praotec Trník u Domoviny

Ostrov Domovina byl rozdělen na územní celky:

Špindin (později Kaziland) – severozápadní oblast, kde ústí řeka Lapon. Důležitý zdroj pitné vody a prvních zemědělských aktivit. Později zde byla založena osada Kaziville, domovina historické figurky, znamé jako Kazisvet. Při pobřeží bylo postaveno město Brothunwich. Ačkoliv se plánovalo přejmenování Špindinu na Brothunwichville, ukázalo se jméno Kaziland, jako daleko snazší na vyslovování.

Stonisin - západní oblast průmyslu a četných minerálních nálezů, především železné rudy a zlata. Místní prostředí bylo znečištěno odpadem z průmyslového komplexu Forgebury. Zde se vyráběla nefalšovaná Hammerijská ocel. Materiál používaný k výrobě nesčetných válečných i zemědělských nástrojů. Ocel se používala na stavbu všelijakých kontrapcí, boilerů a strojů.

Flutteropoloostrov – jihozápadní táhlé slunné pláze dodneška slouží k rekreačním aktivitám, včetně lázenského města Springpeak. Zde se pro léčení nemocí používá „Teplý“ pramen a „Hetero“ pramen, někdo však ocení mixturu těchto pramenů, kterému se říká zkrátka „Bi“ Volné pastviny zde slouží také k chovu a šlechtění koní.

Dudopolis – jižní oblast Hammerie vždy zdobilo město Santore. Středisko rybolovu a precizní tesařiny. Rodiště proslulé značky nábytku Kekea. Strategicky nejdůležitější byly však suché doky, kde se pomocí sponge vysávala voda z okolí lodě, aby se mohla opravit. Nejnadanější tesaři zde postavili nejproslulejší loď Hammerie, „Jiskru“. Santore je též domovem Anteca, který zde vlastnil obchod s povozy a kočáry.

Saptarský kraj – jihovýchodní oblast prastarých lesů a pastvin. Místní populace byla silně spjatá s lesy a měla velký problém s těžením dřeva. Dřevo však Hammerie potřebovala na stavbu lodí, nábytku… a budov. Pochází odsud takzvaná falešná monarcha, princezna Nirdie. Jediné významné město této oblasti jest Firob, kde jsou převážně domy stavěné v zemi, nebo v kmenech starých stromů.

Mineopolis – reprezentován těžebním městem Priawharf. Na východě se dařilo hlavně kameníkům a horníkům. Nejdříve se zde těžil kámen a pískovec při pobřeží, v pozdějších fázích žula, diorit a andezit. Mineopolis měl též velmi obsáhlá naleziště uhlí, tehdy se však používalo hlavně na psaní, nebo se vyhazovalo do moře. Pochází odsud Takamumba.

Arletický kraj – chladný a nehostinný. Rozsáhlá tajga se rozkládá od severu, až k severovýchodu Domoviny. Veškerý horský terén si muselo obyvatelstvo přeformovat, aby vůbec měli kde stavět. Díky menší přítomnosti člověka se zde dařilo zvířátkům, především divokým ovcím, kravám a vlkům. Rozkládá se zde sídlo Goven. Oblíbené výletní místo tehdejší šlechty, která si přijela hlavně zašu… zalovit ovce a krávy. Původní guvernér Frol rozšířil panství Goven o menší tvrz s aktivní posádkou. Jeho syn Frolda nechal později přistavět domy kultury (kasíno, bordel a hospodu) a zajišťoval další prosperitu panství.

Trniopolis – centrum Hammerie a zároveň jeho hlavní město. Sídlo panovníka a šlechty. Pojmenováno po praotci Trníkovi. Všechny cesty Domoviny vedly právě tam. Dovážely se sem všechny výrobky z okolních územních celků. Tato oblast byla kolíbkou kultury (vydaly se zde první disky s muzikou) a centrem obchodu Hammerie. Celé město chránila citadela Fawick a bylo připravena čelit jakékoliv armádě.

Mapa Domoviny
Mapa Hammerie


Počátky vlády

V čele státu panoval monarcha, který přiděloval územní celky jednotlivým guvernérům. Guvernéři byly vždy vybíráni z řad šlechty. Za dob praotce Trníka byli do stavu šlechticů jmenováni hlavně zemědělci. Takzvaní zemané, měli v oblibě pěstování obilí a pálení destilátů, především bylinných likérů. Obyvatelstvo se zpočátku soustředilo hlavně na to, aby měli něco do žaludku, neboť se tehdy distribuovaný rotten flesh prostě nedal jíst.

Příchod velké zimy

Ačkoliv Starkové dlouhodobě posílali havrany a George R. R. Martin sliboval bílé chodce, brala Hammerie tyto zprávy jako jakousi ultrapravičáckou propagandu, nežli varování o blížící se zimě. Nepřipravené obyvatelstvo Hammerie zasáhla zima v plné míře. Bederní roušky, bikiny a noční košile, muselo vystřídat teplé oblečení, kůže a beranice. V prvních dnech umrzly desítky lidí. Byl vyhlášen zákaz čůrání venku, veškerých orálních aktivit, olizování zábradlí, čištění zubů, ba dokonce… orální historie. Úroda na polích umrzla, namísto sekyr se na kácení dřeva používaly zmrzlé ponožky. Voda zamrzala už v kyblíčkách. Zubožení obyvatelé nevěděli co dál, zemi hrozil rozvrat a hladomor.

Vznik Uhlobaronské šlechty

V časech kritických, předstoupil před praotce Trníka hrdina. Odloupl si krápník od nosu a zvolal.

"Já, Ignác Zpozahoř, vím, jak, z, této, celé, věci, ven."

"Však nemusíš tak pauzovat. Poraď, jak se máme z této zimy dostat?" tázal se Praotec Trník.

"Zde, přinesl já kámen černý."

"Mám si zapisovati, říkáš?" udivil se Trník.

"Ne, tento kámen je kouzelný."

"Piču vole, dyť je to uhlí, tím si čmáráme na zeď maximálně, nebo to vyhazujeme do moře" rozčílil se Trník.

Ignác vzal kámen a hodil jej do ohně. Náhle se skomírající plamínek opět rozohnil. Poté vzal klacík, zabodl jej do dalšího černého kamene a celou věc podržel nad ohněm. Vytvořil tak první čtyři pochodně.

"Děláš si prdel? Tohle jsem vůbec na wikině Minecraftu nenašel…" podivil se Trník.

Na základě těchto nových poznatků začala Hammerie bojovat s krutou zimou. Začali vyrábět první uhelné generátory a teplomety. Již nemuseli těžit stromy, již mohli topit uhlím. Tento geniální akt zachránil národ Hammerie před zkázou. Na jednom chunku bylo mnohdy položeno i 8 pochodní. V Hammerii bylo najednou jak teplo, tak světlo.

Za své činy byl Ignác Zpozahoř jmenován do stavu šlechtice. Praotec Trník jej nazval uhlobaronem a jmenoval ho guvernérem Stonisinu. Ignáci se přezdívka uhlobaron tak zalíbila, že založil Uhlobaronské šlechtu, kterou dlouze konkuroval místním zemanům. Zemané se po delším čase asimilovali do Uhlobaronské šlechty, neboť mohli uhlím přikládat v destilačních přístrojích.

S příchodem jara odešel praotec Trník. Státní smutek trval týden a na jeho počest se spalovaly vatry dřeva, uhlí a barevné vlny. Během smuteční ceremonie ukápla leckomu slzička, neb byl kouř z vater poněkud štiplavější.

Na jeho trůn nastoupil jeho syn, Trnislav I

Průmyslová revoluce

Zavedení uhlí do průmyslu přineslo mnohá pozitiva. Hutní výroba jela na plné obrátky a s ní i nová využití pro onu první Hammerijskou ocel. Zejména vynalezení takzvaných pistonů. První nerdi si hráli většinou se dveřmi a pressure pláty, když je propojovali redstounem a vytvářeli tak dveře bez klik. Ti stejní nerdi začali místo dveří pokládat pistonové dveře, čímž chtěli ohromit zejména dámskou společnost. Z průmyslového hlediska to však bylo daleko nadějnější, neboť piston mohl například vyhazovat ore z dopravníků. Výroba prvních strojů mohla započít. Díky lepšímu náčiní mohli horníci kopat daleko hlouběji. (zvláštní, že se jim říká horníci, když vlastně kopou v dolech) Z hlubin země přinášeli většinou zlato, lapis lazuli (tehdy tzv. Šmoulín) a samozřejmě diamanty.

První diamantové nástroje byly velmi těžké a neohrabané. Jelikož však obyvatele Hammerie mnohdy nosili po kapsách i 1728 dlažebních kostek, nakonec si nástroj také osvojili a dokázali jej používat v plné míře. Například těžba obsidiánu se zkrátila na polovinu. Mnozí ani nevěřili, žeby se dalo kopat ještě něčím rychlejším.

Vzniklý pokrok však měl aj stinné stránky. Kvalita ovzduší poklesla. Žraloci zmizeli z oceánů a ve východní části Domoviny začala řídnou ložiska surovin. Následující generace by již nemusela mít materiály na hliněné a ocelové domečky. Co bude s Hammerií dál?

Expediční éra a uhlobaronské expedice

Trnislav I se s nedostatkem surovin utkal brilantně. Namísto strachování se o zásoby Domoviny, naplánoval expedice do okolních zemí. Ačkoliv se setkal s remcáním ze strany příznivců totální izolace, domluvily se obě strany na prostém řešení. Hammerie nebude v zahraničí vystupovat pod vlastní vlajkou. Hammerii bude reprezentovat Uhlobaronská šlechta. Nikdo nebude vědět, ke komu taková šlechta vlastně patří. Ostatně aj zemané měli prosté rčení: “Šlechta sem, šlechta tam.“ Král tedy domluvil se s tehdejším nejvyšším představitelem Uhlobaronské šlechty, Sergiem Pšoukem na zaoceánských expedicích.

V následujících letech přinesly zahraniční expedice do řad Uhlobaronské šlechty nové talenty.

Hammerfaller, který vedl první expedici do zahraničí a sklidil nemalý úspěch u královského dvora, neboť z dálky přivezl cenný střelný prach, cukrovou třtinu a glowstonový prášek. Po první výpravě byl jmenován do vedoucí pozice, ze které pro Uhlobaronskou šlechtu plánoval nové výpravy do zahraničí. Ve verzi 1.8 beta minecraftu se jednalo o nejproslulejšího drakobijce.

Takamumba, stavitel, který ve svých projektech miluje kámen. Nedůvěřivý, ale přátelům by se rozdal. Velice zapálený pro jakoukoliv akci, kterou může prospět Uhlobaronské šlechtě. Notorický špinavý od neustálého těžení v podzemí. Zkušený lučištník i bojovník. Nejčastěji je však viděn, jak plánuje další kroky, ať už v oblasti kreativní stavby, válečných strategií, či včelařství.

AntecCZ, od narození nerozhodné a naivní dřevo. Ještě aby ne, když začínal jako prodejce povozů a kočárů v Santore. Věrný a oddaný člen Uhlobaronské šlechty. Rychle se adaptuje na jakékoliv podmínky a velmi rád plave mezi nabídkou a poptávkou trhu. Jakmile ucítí nějakou velkou příležitost, zaútočí a vyždíme z ní nejvíc. S oblibou se taky věnuje logistice a těžbě surovinu.

ThatBlood, talentovaný bojovník a nadaný stopař z dálného Veeme, který se přidal k Uhlobaronské šlechtě pod podmínkou, že bude v Domovině postaráno o jeho mladší sestru Alenku. Tichý a efektivní Blood, byl vždy považován za tažného koně jakékoliv operace, do které se u Uhlobaronské šlechty zapojil. Proslýchalo se o něm, že dokáže zastavit letící šíp tělem.

Andyshy, druidka a naturalistka z Minelandské jungle. Ochotná a hodná duše, která si rozumí se zvířátky a dokáže v přírodě rozpoznat jakoukoliv kytku, houbu, mech, lišejník nebo strom. V případě války se jedná o klidnou a flexibilní lukostřelkyni. V případě míru je nepostradatelnou třídičkou uhlobaronských truhel. O volném čase se věnuje především kniham.

Majo84321, zocelený kapitán a příslušník nejen Hammerijské královské flotily, ale i Uhlobaronské šlechty. Často povoláván na obranu domovský vod, či na eskort obchodních lodí v problémových oblastech. Král jej pověřil velením nejproslulejší lodě Hammerie, Jiskry. Krom námořnických dovedností má i hluboké znalosti techniky přežití a nebojí se vycestovat sám do divočiny.

Hammerfaller plánoval jednotlivé expedice do Minelandu i jiných světů. Díky jeho utvořené logistické síti kolonií, měla země po dlouhou dobu dostatek strategických surovin a tamní hospodářství vzkvétalo. Po smrti Sergia Pšouka proto právoplatně stanul na čestné pozici lídra Uhlobaronské šlechty.

Expediční éra se dělí na tři fáze:

Ranná fáze

období, kdy Uhlobaronská šlechta operovala převážně v oblasti Minelandu 1.0,1.4 Prozkoumávala lokální stronghold, tehdejší nový jungle biome (král Trnislav I potřeboval kakaové boby) a End dimenzi. Na pozadí toho celého těžila lokální nerostné bohatství a odvážela jej zpět do Domoviny. Aktivně se účastnila lokální politiky a stavěla pro tehdejší komunitu víceúčelové stavby. Především spawny, pískovny a farmy na moby. Za tyto dobré skutky byl tehdy Takamumba zaslouženě potrestán hodností administrátora. Na konci ranné éry však byl Takamumba z oblasti převelen jinam, spolu s Andyshy a Antecem. Zůstali zde jen Blood s Majo84321, kteří dál dohlíželi na zásobování Hammerie.

Zlatá fáze

období válečných tažení a ekonomických machinací. Uhlobaronská šlechta byla vyslána do sousedních světů uzurpovat nová území. Zde dokázala obratně využít anarchistických poměrů a nastolila vlastní řád. Drtila místní rozpolcené klany a dobytý lup hbitě zasílala zpět do Domoviny. Stavěla mohutná opevnění, na kterých si místní vylamovali zuby. Po ekonomickém a psychologickém vyčerpání největších klanů ovládla jejich velká území, ze kterých dál čerpala zdroje.

Pokud se nemohla vypořádat s jinými světy válečně, nasadila starou dobrou inflaci trhu. Za pomocí ekonomických machinací a obřích redstonových farem dokázala posbírat dostatek bohatství na vykoupení veškerých zásob, které lokální produkce nabízela. Zlatá éra zasypala Hammerii toliko potřebným Au79.

Mírná fáze

se dá označit bod, kdy se Uhlobaronská šlechta začala soustředit na plnění, mnohdy nesmyslných, požadavků krále. Jednalo se zpravidla o stavbu opulentních měst na moři, nebo létajích zámků ve skyblockové dimenzi. Hammerie postupně ztratila kontrolu nad provinciemi v zahraničí a piráti začali napadat námořní logistické sítě. Místo toho, aby Uhlobaronská šlechta opět zajistila své provincie, byla na příkaz krále vyslána hledat nějaké podmořské město. Ekonomická situace Hammerie se začala zhoršovat.

Požehnaný věk krále

Mysl Trnislava I začala s přibývajícím věkem měkknout. Jeho život byl plný výletů do Govenu, honění sukní v Sarpatském kraji a na stará kolena začal o vladaření ztrácet zájem. Nebylo pro něj již dost atraktivní. Vkládal až příliš velkou důvěru v schopnost svých guvernérů vládnout, zatímco si užíval sušenek a horkého kakaa.

Jeho syn, Trnislav II, byl spíš snílek. Komplikovaná a zhýčkaná osobnost. Stále ještě příliš mladý a nerozvážný na to, aby stanul v čele Hammerie.
Z výroku pamětnice

"Trtkať vie, vladnout nie"

se můžeme domnívat, že sukně honil po Domovině lépe, jak jeho pan otec.

Zatímco Trnislav I odcházel víc a víc do svého sklerotického světa, začaly zemí zmítat nepokoje. Král si rozdával šlechtické tituly sem tam a mnohdy se k moci guvernéra v jednotlivých regionech dostali spíše patolízalové, nežli schopní jedinci. Veřejnost byla hlavně znepokojena špatným hospodařením v oblasti Saptarského kraje a Mineopolisu, kdy namísto zásob jídla naběhli do oblasti královští zbrojnoši a plenili protestující chudinu. Guvernéři těchto krajů raději tvrdě trestali, nežli poddaným jakkoliv pomáhali. Nepokoje se však rozšířily i do královského města, neb i šlechta začala být nespokojená s výběrem neschopných guvernérů a řídnoucím jídelníčkem.

Vzestup falešné monarchy

Dlouhá vláda Trnislava Is sebou časem přinesla nemálo problémů. Mezi ty nejhorší patřil i fakt, že zplodil několik nemanželských dětí. Při zahlazování stop však zapomněl na Nirdii. Ta vyrůstala v lesích Saptarského kraje a do dospělosti si získala nemálo přívrženců, kteří ji považovali za následnici trůnu. V časech vzrůstajících nepokojů se začala angažovat více v oblasti Firobu a zavraždila tehdejšího guvernéra. Po vzoru Saptaru začala strkat prsty i do oblasti Mineopolis, Dudopolis a Trmiopolis, kde zakládala rebelské buňky a plánovala svržení současné vlády.

Na jaře byl král Trnislav I zavražděn ve svých komnatách. Očití svědkové popisovali vraha jako muže v bílé kápi, který po zabití krále vylezl oknem ven a přeručkoval po výklencích citadelských zdí Fawick do temné noci.

Tento akt byl pro Nirdii darem z nebes. Zmobilizovala všechny spící buňky a nastartovala revoluci do plných otáček. Rebelům se podařilo najít ve Springpeaku korunního prince Trnislava II. Přemohli královskou stráž a zajali jej dřív, než stačil prchnout do hlavního města. Nirdie používala úspěšně prince jako rukojmího a vyzývala guvernéry Mineopolis a Dudopolis, aby se vzdali jejímu vojsku. Obyvatelé Santore na poslední chvíli odpluli v lodích z Dudopolis a zakotvili až v Kazilandu. Do ruky rebelů se dostal jen zlomek Hammerijské flotily. Mineopolis již takové štěstí nemělo a místní guvernér byl nucen i s posádkou kapitulovat. Rebelové se vyzbrojili ve Priawharfské tvrzi. Flutteropoloostrov se obešel bez krveprolití, neb místní chovatele osedlali koně a stáhnuli se ke Stonisinu dřív, než běsnící rebelové stačili uzavřít oblast. Před Nirdií teď stálo hlavní město Trniopolis, kontrolované Uhlobaronskou šlechtou. Nirdie opět, pod pohrůžkou zabití prince, požadovala bezpodmínečnou kapitulaci města. Hammerfaller její výzvy nedbal. Bohužel i zde měly krysy hnízdo. Spící buňky rebelů odpálily toho večera v citadele Fawick ikonickou Prašnou věž. Ta se zřítila do obytných čtvrtí Trniopolis, kde zmrzačila, nebo zabila několik desítek obyvatel. O několik minut později byla, odpojením chladícho mechanismu, sabotována i uhelná turbína, která zajišťovala městu elektřinu. Marně se Uhlobaronská šlechta pokoušela zprovoznit turbínu, nebo suplovat energii redstone bloky. Začala noc uhasínajícího ohně.

Povstání rebelů a zabrání okolních regionů
Ústup Hammerijských vojsk a loďstva, Pád Mineopolis a Dudopolis
Útok na Trniopolis


Noc uhasínajícího ohně

Hammerijská posádka byla svolána bránit prolomené opevnění citadely Fawick. Prašná věž odstřelila nemalý prostor a na hromádě suti se za tmy střetla vojska rebelů i Hammerie. Soustředěná obrana u prolomené zdi ale měla i svá úskalí. Ve slumech Trniopolis se zmobilizovala další skupina rebelů, která chtěla otevřít bránu Nirdii a vysvobodit se ze spárů tehdejší šlechty. Na usměrňování lidu nebylo nasazeno dost vojáků a během nepokojů vznikl požár, který se začal rychle šířit a ochromoval tím obranu města. Nirdie si nechala zkonstruovat TNT kanon, kterým nakonec bránu města prolomila. Rebelové vtrhli na náměstí. Protiútok Hammerijské stráže a příslušníků Uhlobaronské šlechty je však vytlačil zpět k branám města. Obránci postavili palisády, kterými dále odolávali útočníkům. Řinčení mečů a řev zněli nad městem až do ranních hodin.

Nová doba

Hammerfaller se rána nedožil. Byl smrtelně zraněn píkou, při obraně palisád. Vojska rebelů osvobodila své vězněné druhy a zbývající posádka Trniopolis kapitulovala krátce po dobytí citadely. Nirdie nechala shromáždit své zajatce na náměstí. Velitele královské stráže, prince Trnislava II, guvernéra Mineopolis a 23 uhlobaronů. Po krátkém oslavném proslovu sklidila bouřlivý ohlas, načež vyzvala lid, aby soudil za ni. Chtěla tímto krokem započít vládu svobodného lidu. Zajatci byli rozvášněným davem zlynčováni. Jedinou výjimku tvořil Trnislav II, jemuž nechala odseknout hlavu a pochodovala s ní pyšně na pódiu před burácejícím davem. Její radost však netrvala dlouho. Na obzoru se totiž zjevil nový soupeř.

Obléhání Snowdenu

Nirdiiny spící buňky napadly i Hammerijské enklávy na Minelandu. Rebelové kompletně zničili Frost keep a poté se pokusili obsadit i Snowden. Zde je však zastavil Takamumba, po boku s Andyshy a Antecem. Trojice se pak vydala zpátky do Domoviny posílit obranu národa.

Mobilizace západní Hammerie

Během Noci uhasínajícího ohně napadli rebelové i Stonisin. Zde je však s přehledem odrazila posádka Forgebury, která disponovala balisty a samostříly. Hammerijská pěchota poté rozprášila jakékoliv pokusy o sabotáž a vyhnala rebely zpět do oblasti Dudopolis. Špatně schůdný terén Arletických lesů znamenal pro rebely velkou překážku. Situaci nepomohla ani hromada pastí, které nechal uhlobaron Frolda nastražit v okolí Govenu. Nirdiin zájem o toto území zcela vychladl, jakmile se jí beze stopy ztratila celá průzkumná družina. Takamumba sesbíral všechny bojeschopné muže z oblasti Kazilandu a Stonisinu. K jeho posádce se přidali i jezdci ze Springpeaku. Za brzkého rána zazněl ve Flutteropoloostrově ohlušující dusot kopyt. Rebelové byli na otevřených pláních prakticky udusání nově utvořenou západohammerijskou kavalérií a zahnáni až do moře. Oblast padla zpět do rukou Hammerie. Zde nakázal Takamumba vojsko rozdělit. Pěchota bude pokračovat na Trniopolis pod vedením Andyshy a Anteca, zatímco on se podívá s kavalérií na východ. Bez zastavení rozprašovala rebely jízda dál i po oblasti Dudopolis. Takamumba nyní stál před zabarikádovaným Santore. Město se odmítalo vzdát a od moře začali rebelové útočit ze zabraných Hammerijských kocábek. Útok jízdou byl, proti píky posetým barikádám, nemožný. Na scénu však vstoupil Majo84321 na palubě Jiskry, který připlul i s královským loďstvem Hammerie. V krátké šarvátce byla skupina rebelských lodí potopena. Město se i tak odmítalo vzdát. Majo84321 pomocí kanonů Jiskry vybombardoval suché doky. Potom se zaměřil na zbytek města. Takamumba ponechal Maja ostřelovat Santore a vydal se s jízdou zpět k Trniopolis.

Zapadohammerijská mobilizace a protiútok

Bitva o budoucnost země

Kolem poledne začalo obléhání Trniopolis. Nirdie nepočítala s tím, že bude chtít zbytek Domoviny bojovat i po pádu hlavního města. Rujiny citadely a opevněné pozice rebelů se řítily pod salvou TNT kanonů. Zvedl se prach a znovu se začal ve městě šířit požár. Rebelům přispěchaly na pomoc posily ze Saptarského kraje i z Mineopolis. Takamumba, v čele jízdy, vzal posily rebelů útokem. Nechtěl dovolit, aby se spojily s posádkou města. Jízda Hammerie se tak dostala mezi obsazené město a nepřátelské vojsko. Za jízdou se plahočilila pěchota v úmyslu ji dostihnout. Tato riskantní akce tak zapříčinila Hammerii nemalé ztráty. Po eliminování rebelských posil se, pod palbou šípů, probíjela Hammerijská vojska do ruin hlavního města. Zde se v ulicích utkaly obě, již tak zoufale bojem vyčerpané, armády. Na náměstí bylo již toliko padlých, že se jimi museli vojáci brodit, aby mohli zkřížit meče. V zápalu boje prostřelila princezna Nirdie Takamumbovu zbroj, v oblasti hrudníku, kuší. Ten ji poté v hněvu prosekl obličej mečem.

Druhý útok na Trniopolis

"Jak se opovažuješ! Já jsem hlas lidu!" rozeřvala se na uhlobarona se zakrváceným ksichtem.

K smrti vyčerpané armády náhle přestaly bojovat.

"Hlasu lidu zřejmě svědčí krveprolití a ruiny! Podívej se kolem sebe ty naivko!"

"Zemřeli za svobodnou zemi a za život bez tyranů, jako byl Trnislav."

"Jo, jistě jsou moc rádi za to, že mohou tlít mrtví, na svobodné půdě. Takhle si to jistě přáli!"

po chvilce vzájemného probodávání pohledy však Takamumba vzal svůj diamantový meč, zasunul jej zpátky do pochvy a prohlásil.

"Navrhuji desetidenní příměří, během kterého si pochovejme padlé."

"Pod podmínkou, že opustíte hlavní město." nárokovala si Nirdie.

"Nehodlám s tebou dál bojovat bitvu, kterou nemám co získat."

Obě strany konfliktu se na náměstí rozešly a toho odpoledne se vydaly pohřbít mrtvé.

Rozdělení Hammerie

Po desetidenním příměří se obě strany dohodly na rozdělení Hammerie do dvou nových státních celků.

Rozdělení Hammerie
Rozdělení Hammerie regionální


Západní Hammerie - Mecharie

Uskupení oblastí Kaziland, Arletický kraj, Stonisin, Flutteropoloostrov a západní polovička Dudopolis.

Hlavním městem Mecharie se po válce stal Brothunwich. Uhlobaroni přehodnotili starý systém monarchie a začali se ubírat jiným směrem. Vymysleli Triarchát, systém vlády třech nejschopnějších příslušníků šlechty, kteří se svými znalostmi a dovednostmi navzájem vykrývají.

Zaměřili se na hutní průmysl a strojírenství. Uhlobaroni se rychle adaptovali na nové podmínky a začali s rozvojem infrastruktury. Mnoha nezaměstnaným poskytl poválečný triarchát práci v podobě konstrukce pohraniční hradby, která měla za úkol zvýšit obranyschopnost státu, proti případným útokům ze strany Nihiturie.

Východní Hammerie - Nihiturie

Vlajka Nihiturie

Uskupení oblastí Mineopolis, Trniopolis, Saptarského kraje a východní polovičky Dudopolis, včetně města Santore.

Hlavním městem zůstaly ruiny Trniopolis, které se snaží Nirdie znovu vybudovat. V zemi i nadále panuje svobodná vláda lidu, na kterou se jen okrajově dohlíží. Jelikož se místní na ničem nemohou pořádně dohodnout, vše dlouho trvá a problémy předcházející revoluci pokračují i po jejím skončení. Zdemolovaná infrastruktura zpomaluje rozvoj a obyvatelstvo se špatně vypořádává s nedostatkem jídla a surovin. Na mnoha místech zavládla anarchie a nepokoje pokračují v podobě touhy obyvatelstva o emigraci do Mecharie.

Nirdie často kritizuje Mecharii za to, že se dál drží aristokratického systému vlády a že je Triarchát spíše byrokratickou/meritokratickou utopií, než-li funkčním vládním systémem. Takamumba na oplátku vyzývá Nihiturii k tomu, aby její obyvatele přestali šmejdit a tropit neplechu v lesích Arletického kraje.

Zemi ještě svítá naděje v podobě Mineopolisu, který byl zasažen občanskou válkou nejméně. Místní průmysl by mohl být katalyzátorem pro rekonstrukci zničených budov, výstavbu nových strojů, či výrobu tolika potřebného zemědělského náčiní.

Posílení zahraničních vlivů a vznik Mecharijské obchodní společnosti

Občanská válka za sebou zanechala chaos, převážně v dalekých koloniích a provinciích bývalé Hammerie. Tamní členové Uhlobaronské šlechty se potýkali s nepokoji a rozpolcenou morálkou. Někteří uznávali autonomii Nihiturie a odmítali namísto Hammerijské vlajky vyvěsit Mecharijskou. Jine skupiny puristů neuznávali ani jeden z nových států a dále tyčili vlajky Hammerie. Pořádek měly nastolit až expediční sbory.

Prořídlý uhlobaronský expediční sbor byl však po válce rozpuštěn a musel ustoupit novému hráči na poli dějin, Mecharijské obchodní společnosti. Po zničení města Santore neměla Domovina žadný provozuschopný suchý dok. Zatímco Nihiturie opravovala zničené suché doky v Santore, Mecharie vystavěla nový suchý dok v oblasti Forgebury. Krom plachetnic začala experimentovat, ve spolupráci s uhlobarony, i na novém modelu lodi. Takzvaný parník, měl využívat k pohonu uhelnou turbínu, která rozpohybovala kolesové lopatky a hnala jej kupředu. Na výstavbu těchto bytelných lodí byla použita proslulá mecharijská ocel. Parníky buďto ozbrojili kanóny, nebo je používali k přepravě větších nákladu.

Mecharijská obchodní společnost utvořila kombinované flotily z parníků a plachetnic. Do jejího čela jmenoval Triarchát zaslouženě ostříleného kapitána Majo84321. Stálo před ním hned několik úkolů. Znovu zkontaktovat bývalé kolonie, zajistit zpět dominanci nad zanedbanými provinciemi a navázat nové obchodní styky s předválečnými partnery. Nové parníky naprosto dominovaly v jakékoliv sérii šarvátek, které je na moři čekaly. Velmi rychle nalezli nepřátele Mecharie bílou vlajku a až na výjimky se podařilo bývalé provincie dostat pod kontrolu, stejně jako obchodní cesty. Při trasách do vzdálenějších kolonií však začala obchodní společnost pociťovat problémy se zásobováním. Poškozené lodě se vystavovaly zbytečnému riziku a muselo se dělat více rutinních oprav po cestě. Tyto opravy zdržovaly a ohrožovaly flotilu a bylo na čase s tím něco udělat. Nabízel se agrikulturní stát Sharlam, který Majo84321 při mořeplavbě objevil. V porovnání s Mecharií primitivnější civilizace, která však byla zvyklá na nehostinné prostředí pouště. Navzdory tropickým horkům byli suslimové schopní kultivovat a efektivně zavlažovat půdu, čímž si získali nadbytek potravy a každoročně plnili sýpky. Ačkoliv si Mecharie vystačila s vlastní produkcí jídla, neuškodilo nakoupit v Sharlamu koberce, mozaiku, indigo, či koření. Příhodné umístění Sharlamu bylo jiskrou pro vyjednání stavby námořní pevnosti mecharijské obchodní společnosti, Kogstadt. Tato pevnost sloužila k údržbě lodí a obchodu s místními suslimy.

Neklid za hranicemi Domoviny

Ačkoliv se začalo Mecharii v zámoří dařit, na domácí sféře musela neustále držet hlídku na hranicích s Nihiturií. Tamní val, který rozděloval Dudopolis a táhnul se až k Arletickému kraji, byl opětovně pokoušen sousedním státem. Podkopávat, přelézat, ba dokonce zničit. Nespokojení běženci z Nihiturie dělali vše pro to, aby mohli opustit východ Domoviny. Častá hlášení o raněných a zabitých mecharijských vojácích nenechala Triarchát klidným a proto požádali o pomoc někoho, kdo má s nihiturijci bohaté zkušenosti, guvernéra Arletického kraje, MrFroldu. Po důkladném zmapování oblasti se Frolda jasně rozhodl zrekonstruovat starou strážní věž a zakomponovat ji do stavby nové pohraniční pevnosti, kterou pojmenoval Lusiadna. Pevnost byla novým opěrným bodem v oblasti. Posílená hlídka valu si nebrala žádné servítky při obraně a její brutalita se brzy zapsala do paměti všech, co chtěli pokoušet štěstí.

Den poté

Novodobou kapitolu dějin započala nythejská jaderná elektrárna. Mecharie jednoduše nerozuměla, co vůbec jaderná elektrárna je, natož co zapříčinilo výbuch. Místní fanoušci hospodského karbanu se náhle začali divit, proč je před půlnocí jasná obloha, jakoby bylo pravé poledne. Poté se začala obyvatelstvem šířit děsivá nemoc. Nejsilnější vlnu radiace obdržely enklávy Snowden a Frostkeep. Obyvatelstvo bylo evakuováno a s ním i veškeré výzkumové materialy. Zvířata uhynula, spolu s pozorovanou florou.

Vláda lidu Nihiturie

V osudové chvíli dějin se pro Nihiturii stalo něco nepochopitelného. Princezna Nirdie zmizela. Naposledy byla spatřena včerejšího večera ve své komnatě v Trniopolis. O důvodu jejího zmizení se dodnes spekuluje. Očití svědci zahlédli před incidentem muže v bílé kápi. Povolaní vyšetřovatele však nenalezli žádné známky boje, či vloupání. Osobní věci princezny zůstaly netknuté. Po odchodu princezny upadla Nihiturie do chaosu. Podivná onemocnění, hladomor a nezájem ze strany vlády, zažehli jiskru k další revoluci. Během občanských nepokojů zahynulo mnoho nihiturijců a to dalo prostor hned několika despotům. Vysílená populace Nihiturie se opět vydala beze zbraní k hranicím Mecharie. Muži, ženy a děti stáli před valem a čekali, co bude dál.

Verdikt Triarchátu

Ani Mecharie na tom nebyla o moc lépe. Radiace se dále šířila k pevnině Domoviny. Hrozba a smrt přicházeli od jihovýchodu, spolu s dalšími utečenci z přilehlých států. Okolnosti výbuchu začaly být konečně známé. Nythejská jaderná elektrárna byla sabotována veleznámým recidivistou.Krtek se tedy naposledy pomstil Minelandu jadernou apokalypsou. Triarchát ve zkráceném řízení rozhodl o tom, že bude s okamžitou platností vydán rozkaz k evakuaci Domoviny. Obyvatelé Kazilandu, Flutteropoloostrova,Stonisinu, Dudopolis a Arletického kraje, budou přesunuti do bezpečnějších zámořských kolonií Mecharie. V následujících dnech se krajani stahovali do hlavního města Brothunwich a nedalekého Forgeburry, kde se poté přerozdělovali na lodě a parníky obchodní společnosti. Do operace bylo zapojeno i válečné námořnictvo, aby se pojmulo co nejvíce pasažérů. Znavení nihiturijští běženci byli také evakuováni z Domoviny, tentokrát však do provincií Mecharie. Nihiturie a její populace využila opravené suché doky v Santore. Odpluli při vlastní evakuační akci se vším, co jim ještě zbývalo. Poslední zprávy ukazují, že se vydali do bývalých kolonií Hammerie, které se Mecharii nepodařilo ovládnout, či navázat spojení.

Stíny a ticho

Po několika týdnech zůstali v Mecharii už jen minimální správní zřízenci a vojenská posádka. Poslední nákladní lodě odvezly zbytky mecharijské oceli a hutě ve Forgeburry po mnoha staletích poprvé utichly. S posledním nákladem oceli odpluli i poslední vojáci a zřízenci Mecharie. I přes nebezpečnou radiaci se někteří obyvatele Domoviny odmítli evakuovat. Poslední lidské enklávy vznikly v oblasti Arletického kraje, kde se radiace špatně šířila lesem a v hlubokých dolech kraje Mineopolis. O osudu a počtu těchto zbývajících obyvatel není moc známo. Mecharie se je i nadále snaží zásobovat jídlem a zbožím. Domovina je prakticky opuštěná.

Nové zítřky

Ačkoliv Mecharii ztráta Domoviny zasáhla, musela se s novými fakty vypořádat, stejně jako jiné státy Minelandu. Posílila svůj vliv v koloniích, utvrdila pěst v provincíích a navázala mnoho nových kulturních styků. Za zmínku stojí její působení ve Sharlamu, kde sdílí svoje technologie s místními a snaží se kdysi konzervativnímu státu zvednout o stupínek výše laťku.


Oblasti

Domovina – Pojem Domovina zahrnuje všechny regiony, které se na ostrově nacházejí. Dohromady se jedná o osm regionů, které jsou rozdělené mezi Mecharií a Nihiturií. Zde je výčet Mecharijských regionů.

Kaziland - severozápadní oblast, kde ústí řeka Lapon. Oblast s úrodnou půdou a pitnou vodou. Při pláních zde stojí osada Kaziville, rodiště historické figurky Kazisveta. Při západním břehu se nachází Brothunwich, hlavní město Mecharie. Na severu od Kazivillu se tyčí Mecharijský zikkurat, sídlo vlády země.

Stonisin - západní oblast průmyslu a četných minerálních nálezů, především železné rudy a zlata. Místní prostředí je znečištěno odpadem z průmyslového komplexu a města Forgebury. Odsud pochází Mecharijská ocel. Strategický surovina, hojně používaná při výrobě víceúčelových strojů, náhradních dílů, nástrojů a samozřejmě zbraní.

Flutteropoloostrov - jihozápadní táhlé slunné pláže slouží k rekreačním aktivitám a hostům lázenského města Springpeak. Zde se pro léčení nemocí používá „Teplý“ pramen a „Hetero“ pramen. Někteří však raději vyhledávají mixturu těchto pramenů, kterému se říká zkrátka „Bi“ Volné travnaté pastviny tvoří ideální podmínky podmínky pro chov ovcí i koní. Místní jezdecké oddíly propůjčují koně jak na projížďku rekreantům, tak Mecharijské armádě na výcvik

Arletický kraj – Rozsáhlá tajga se rozkládá od severu, až k severozápadu Domoviny. Obtížně schůdný terén komplikuje těžbu dřeva i lov divé zvěře. Dominantou oblasti i nadále zůstává panství Goven, nad kterým drží pevnou ruku uhlobaron MrFrolda. Místní aktivní vojenská posádka hlídkuje v lesích kolem hranic a pouští se do křížku s běženci z Nihiturie.

Dudopolis – jižní oblast Domoviny zůstává i nadále hořkou tečkou za historií Hammerie. Po přístavním města Santore zbývají už jen krátery a hromady sutě. Mecharie nechala regionem vybudovat táhlou hradbu, která ji nyní odděluje od zbytku Nihiturie. Oblast je často terčem útoků rebelantů a běženců ze sousední země.

Ostrovy

Rybí souostroví
Majonovo Souostroví
Horní linka

Sídla

Brothunwich
Kazlville
Forgebury
Springpeak
Snowden
Frost keep

Státní zřízení

Triarchát

Jest hybridem, mezi meritokracií a aristokracií. Ačkoliv se do triarchátu mohou dostat jen příslušníci šlechty, musí mezi sebou soutěžit ve svých výkonech. Pouze nejlepší tři mají právo stanout v čele státu. Tento systém má za úkol zabránit neschopným jedincům ve vzestupu k moci. Zároveň jedinci ani nezaručuje absolutní kontrolu nad vedením státu, neboť musí jeho nápady procházet skrze další dva představitele triarchátu, kteří se na nich s ním musí shodnout.

Uvedené příklady:

Takamumba:Vyhlásíme válku Southportlandu!
Antec:Ses posral ne, kdo to bude platit?
Andyshy:Nemáme po občanské válce už dost mrtvých?
ZAMÍTNUTO

Andyshy:Měli bychom letos vypěstovat více mrkve.
Takamumba:Do prdele s mrkví, já chci válčit.
Antec:To je dobrý nápad, mohli bychom ji pak vyvážet do Nythee.
SHVÁLENO

Antec:Humanitární pomoc Tatarstánu?
Takamumba:Výborný nápad.
Andyshy:Souhlasím.
SHVÁLENO

Veškerá vládní jednání triarchátu se uskutečňují v halách Mecharijského zikkuratu, který se nachází na severu Kazilandu.

Uhlobaronská šlechta v Mecharii

Po pochování nejvyššího představitele Uhlobaronské šlechty, Hammerfallera, se zbývající uhlobaroni domluvili na tom, že budou šlechtické tituly do budoucna spíše formální záležitostí, nežli záležitostí nobility. Problematice Uhlobaronské šlechty totiž nepřispívá ani inflace zápisného.

Dále proběhlo hledání a přepočítání přeživších členů. V současné době nosí titul uhlobarona:

AntecCZ
Andyshy
MrFrolda
Majo84321
Takamumba
ThatBlood

(pokud jste uhlobaroni a nenacházíte se na seznamu, vyřiďte si to s Takamumbou)

Politika a diplomacie

Pohraniční politika Nihiturijské imigrace

Vojska Mecharie nepřetržitě hlídkují na pohraničí s Nihiturií a řeší problematiku běženců, kteří se snaží utéct na západ Domoviny. Na mnoha místech byly vystavěny hradby, které jsou hluboce zapuštěné do země. Flotila Mecharie je často přítomná na moři a kontroluje obchodní lodě směřující do vnitrozemí. Takamumba hájí tato opatření tím, že v Mecharii není dostatek místa pro celou Domovinu a obává se vzniku dalších spících buněk rebelů, které byly použity na rozvrácení Hammerie.

Lobbování za Králíka

Během jara 2020 byla Minelandem uspořádána veřejná volba nového moderátora. Při průzkumu veřejnosti volila Mecharie jednoznačně vždy Králíka. Triarchát tehdy chtěl dosadit Králíka do AT, „protože by to byla děsná prdel“ a „v zámoří se běžně dosazují na pozice starostů například psi, kočky, nebo kozy.“

Superdebata, ve které zněl Králík nepříliš přesvědčivě a nesrozumitelně, ale Mecharii otevřela oči a přešla k jinému „vhodnějšímu“ kandidátovi.

Krize v Uroku

Triarchát celou aféru označil za zbytečnou. Eraxus měl, v době Urocké krize, jedno z největších území na Minelandu. V zasedání OMN tedy hlasoval proti předání Uroku do rukou Elrodské dohody. Samotná Elrodská dohoda byla spíš zástěrka, jak se Uroku zmocnit, nežli nějaká skutečná aliance největších států.

Takamumbovo návrh, na vyslání letky bombardovacích vzducholodí k Uroku, byl zbytkem triarchátu zamítnut ve prospěch méně drastických opatření.

28.5.2020 Infiltrovala válečnou zónu skupina sabotérů, která vysázela na cesty Radnatyho nejoblíbenější strom. Stejná skupina poté pod rouškou tmy zpacifikovala a svázala tamní vojáky. Celý tábor byl pak poset hromadou rozličných květů. Kanony tanků Elrodské dohody byly ucpány květinami. Celá operace se obešla, až na Radnatyho ego, beze zranění. V ranních hodinách Davidtrans vojáky ED osvobodil a obléhání dál pokračovalo.

Sabotované tanky Elrodske Dohody

UHC Mineland

Mecharie se zúčastnila Ultrahardcore dvakrát. V druhé sezoně se umístila na třetím místě, a aby se to nepletlo, ve třetí sezoně se umístila druhá. Dodnes trpělivě čekají na slíbené poháry, či medaile.

Pokus přeplout Snowden

11.8.2020 se pokusil námořník Burrito o suchozemskou plavbu skrze území Snowdenu. Pohraniční stráž Mecharie jej označila za degeneráta a vyhostila zpátky za hranice státu. Po opakovaném narušování nočního klidu ho zastavila hlídka zombíků, která mu zkonfiskovala veškeré vybavení a poslala zpátky na spawn.

Zahraniční politika Lockdownu

V rámci přibývajících případů vysoce nakažlivé TPS-bad pandemie, byly hranice Mecharie zavřeny veřejnosti.

21.10.2020 Oficiální oznámení Mecharie:

Výsledkem dnešního zasedání triarchátu jest uzavření hranic Mecharie do odvolání. Návštěvníci mají s okamžitou platností zákaz vstupu. Občanům se zakazuje opouštět území Mecharie. Vyjímku na cestování obdrží pouze příslušníci uhlobaronské šlechty, kteří jsou povinni nosit respirátory a dodržovat hygienu (tj koupáním minimálně 1x do měsíce). Uzavření hranic je důležitým krokem v boji proti TPS-bad viru, kterým se nakazilo obyvatelstvo Minelandu. Nošení roušek je pro občany Mecharie dobrovolné. V případě změny nařízení vás budeme dále informovat.

Partneství s Tatarstánem

V počátcích virové pandemie byla nejhůře zasažena oblast Tatarstánu. Ačkoli McTatar očekával pomoc se strany OMN, žádné se mu nedostávalo. Mecharie odmítla nečinně přihlížet a do země nechala zaslat humanitární pomoc v podobě jídla, masek, raket, otýpek slámy, barelů lysohlávkového čaje, čistých ponožek a čtrnácti rolí toaletního papíru.

21.10.2020 - McTatar

Zatímco kriticky zasažený Tatarstán počítá nakažené a jediná pomoc z rady OMN byl degustační balíček drog, přispěchali na pomoc do nejhůře postiženého regionu Minelandu zástupci ze státu Mecharie a předali představiteli státu McTatarovi balíček první pomoci. Za tuto pomoc Tatarstán státu Mecharie velmi děkuje a starosta McTatar slibuje férové rozdělení mezi obyvatele státu. Předání proběhlo bezkontaktně a všichni aktéři měli zakrytý nos i ústa.

21.10.2020 - McTatar

Na závěr konference starosta vyjádřil poděkování státu Mecharie a především jejímu představiteli @Taka , který za svůj stát předal Tatarovi balíček první pomoci, díky kterému stát může nadále fungovat. Tímto vzniklo vzájemné partnerství mezi státy.

O humanitární pomoc zažádala u Mecharie i sousední postižená Nythea.

Krtek žádá Mecharii o pomoc


Triarchát se jednoznačně shodl na tom, že OMN nebylo na pandemii viru nikterak připraveno. Pokud OMN nemůže, nebo nechce pomáhat státům v nouzi, jaký má význam jeho existence.

Odkazy

Reference