Tento článek patří mezi nejlepší články na Mineland Wiki.

Wasteland

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Wasteland

Verze Mineland 1.15
Status uznaný stát
Založen 21. 12. 2019
Zakladatel 16.png AMDman77
Souřadnice x:-1250 z:-150
🚩

Hlavní město Wasteville
Politika Neutrální stát ignorující konflikty
Obchod se zaměřením na chudinu
Doprava železniční doprava
lodní doprava
Zaměření ekonomické
stavitelské
Biomy swampland
mega taiga
forest
birch forest
Organizace OMN
14/4/2024 22:20:33 · Š · E · R

Wasteland je stát rozkládající se na jihozápadním pobřeží Středozemního moře. Na politické scéně zastává pozici neutrálního státu ignorujícího veškeré válečné konflikty. Soustředí se především vlastní ekonomiku a obchod se zaměřením na chudinu. Ve Tswillině se nachází Wastelandský Doux Market, který je známý pro svůj široký sortiment a nejnižší ceny.[1] Přes území státu vede významný železniční koridor z Tswillinu do Elrodu.

Historie

Založení státu

Wasteland patří na verzi Mineland 1.15/1.16 ke státům s nejdelší historií. Byl založen dva dny po zpřístupnění serveru veřejnosti. Ve snaze najít vhodné místo pro založení prosperujícího státu se AMDman77 usídlil nedaleko města Tswillin. Krátce na to byl však nejvyššími představiteli Tswillinu vyhnán. Tamní smetánce se totiž nezamlouvala ekonomická politika narušující jejich obchodní záměry a pozemek byl zkonfiskován s odůvodněním, že je součástí budoucího územního plánu města. AMDman77 tak byl v polovině noci přinucen pokračovat v hledání nového místa. Beze zbraní nebyl schopen odolávat neustálým útokům monster na cestách a rozhodl se cestovat pod zemí. To dalo vzniknout systému podzemních chodeb vedoucích z Tswillinu směrem na západ, podél pobřeží Středozemního moře. Vlivem zvyšující se teploty pod zemí se rozhodl AMDman77 vystoupit zpět na povrch, kde se ocitl na úpatí sopky Amdaratus a rozhodl se zde usídlit a založit stát Wasteland

Budování podzemních farem a skladů

Podzemní sklady Wastelandu

V prvních fázích nově založeného státu se AMDman77 věnoval především rozvoji základní ekonomiky. Zaměřil se především na vybudování konkurence schopných podzemních farem a těžbě nerostného bohatství, jenž bylo v hornině v okolí sopky Amdaratus hojně zastoupeno. Hromadění zásob dalo později vzniknout rozsáhlému podzemnímu skladu.

Výstavba vesnice Douxville

Pohled na město Douxville

Po čase se začal AMDman77 přesouvat z podzemních prostorů na povrch a založil na pobřeží Středozemního moře vesnici Douxville. Nádherné prostředí jehličnatých lesů oplývalo včelstvem. Nově vzniklá vesnice se tak zaměřila především na chov včel a výrobu všelijakých medových produktů.

Přístav Douxville

Rychle se rozvíjející ekonomika si žádala nový způsob exportu Wastelandských produktů. Železnice tou dobou spojovala pouze část států východního pobřeží a bylo se tak nutno poohlédnout po alternativním způsobu dopravy. Spolehlivý obchodní styk se světem zajistila až výstavba přístavu v Douxville. Lodní zásobování přineslo Wastelandu mnoho nových možností.

Kostel sv. Ondřeje

Jednou z dominant vesnice Douxville se stal také kostel sv. Ondřeje, který spravuje farář Sogo_CZ.

Douxmarket

Douxmarket ve Tswillinu

Velkým zlomem pro Wastelandskou ekonomiku se stalo vybudování obchodu ve Tswillinu. Velký turistický ruch Tswillinu, lukrativní místo, agresivně nasazené ceny a především široký sortiment se zapříčinili o zbohatnutí státu a značné urychlení jeho rozvoje. Tswillin svou jednoduchou dostupností po železniční trati Tswillin – Douxville představoval ideální místo pro zásobování.

Letovisko Vacaville

Prudký rozvoj ekonomiky státu zapříčinil značný nárust životní úrovně obyvatel. To vedlo ke zvýšení využívání služeb a obyvatelé se začali poohlížet po možnostech, jak si odpočinout od těžké dřiny. Hlava státu tak nechala vybudovat severně od Douxville, poblíž sopky Amdaratus, letovisko Vacaville, které sloužilo především k regeneraci obyvatel Douxville a případně k rekreačnímu rybaření. Letovisko je v širokém okolí unikátní svým achitektonickým stylem připomínající typické Tahitské bungalovy. Téměř dvě desítky nadmořských bungalovů situovaných kolem malého ostrova tvoří nádherný komplex s výhledem na Wastelandské pláže, jehličnaté lesy a sopku Amdaratus.

Průmyslová zóna

Ikonický mlýn průmyslové oblasti

Se zvyšující se konkurencí na trhu bylo potřeba provést průmyslovou revoluci Wastelandu. V bažinách západně od Douxville byl vybudován nový průmyslový komplex. Z velké dálky viditelný mlýn obklopujou pole, ovocné sady, včelí úly a rozlehlé prostory pro chov dobytku, především skotu. Wastelandská ekonomika se tak mohla posunout o další krok vpřed.

Výstavba města Wasteville

V důsledku obchodování získal Wasteville dostatek finančních a materiálních prostředků ke stavbě nového města Wasteville. Nové město vznikající kompletně na obrovské platformě v relativně velké vzdálenosti od břehů Wastelandu se mělo nést ve značně jiném duchu než dosavadní Wastelandská achitektura. Moderní nemocnice, obchody, vodárna a především elektrárna zpříjemňují bydlení nejvýznamnějším a nejbohatším občanům státu.

Rozhledna v Douxville

Panorama města douxville jednou pro vždy změnila výstavba rozhledny na okraji vesnice. Rozhledna umožňuje rozhled na celé území státu a za dobré viditelnosti je možno spatřit vrcholky střech ve Tswillinu nebo nad mořským obzorem se tyčící majestátní Gold Tower.

Turistické atrakce

Přírodní a architektonické krásy Wastelandu začaly lákat turisty z širokého okolí. Kromě vyhlášeného letoviska Vacaville láká Wasteland také na speciální turistickou atrakci pod hladinou Středozemního moře. Skleněný tunel na dně moře poskytuje turistům jedinečnou příležitost prohlédnout si krásy Středozemního moře v podobě pestrých korálových útesů a mnoha druhů exotických ryb.

Smlouva s Carraighenským medovarem

Kertyz a AMDman77 před medovarem krátce po uzavření dohody

Mezi nespočet uzavřených významných obchodních smluv patří i ta s Carraighenským medovarem. Smlouva pojednává o pravidelném týdenním odběru kvalitního Wastelandského medu pro výrobu tradiční a lahodné Carraighenské medoviny. U příležitosti podpisu smlouvy se zástupci obou stran (AMDman77 a Kertyz) sešli u Carraighenského medovaru.

Stavba pevnosti

Během narůstajícího napětí mezi severskými státy Wasteland jakožto neutrální stát zahájil výstavbu pevnosti v severní části státu. Ta měla sloužit jako útočistě pro obyvatele Wastelandu v případě hrozícího nebezpečí. Situace na severu později vyústila ve válečný konflikt mezi Etavenem a Monteblancem. Eraxus se přidal na stranu Monteblanca, což později vedlo k rozpadu Elrodské dohody a připojení Monteblanca k Eraxusu. Na vítězné straně konfliktu stanul Etaven.

Odkazy

Reference

  1. V současné době je obchod mimo provoz z důvodu přechodu na nový plugin