Tento článek patří mezi nejlepší články na Mineland Wiki.

Elrodská dohoda

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Elrodská dohoda
ED

Verze Mineland 1.15
Založena 12. 5. 2020
Zanikla 27. 10. 2020
Důvod zániku porušení dohody Eraxusem
vznik Deithenské dohody
Souřadnice x:-892 z:-2013
🏢

Sídlo Etaven
Členové Etaven
Yeshor
Fjorhainn
Anxiliath
Zaměření ekonomická pomoc
volný pohyb osob
válečná podpora
24/4/2024 15:13:27 · Š · E · R

Elrodská dohoda (ED) je mezinárodní aliance vojenské a ekonomické pomoci.

Základní informace

Dohoda vznikla 12. 5. 2020, její cíle jsou především větší stabilita a pobízení ke spolupráci mezi hráči. Součástí dohody je i tzv. spánkový pakt, který se snaží zkrátit čas čekání ležákům v postelích, kteří čekají, až se půjde vyspat ještě někdo jiný. Tento druh dohody je na celém Minelandu bezpříkladný.
Členské státy se mezi sebou snaží dojít ke kompromisům a jednotnému hlasování v OMN.

Členské státy

Etaven od 13. 5. 2020
Yeshor od 13. 5. 2020
Fjorhainn od 31. 5. 2020
Anxiliath od 3. 6. 2020
Území Uroku, o které má Elrodská dohoda zájem.

Vize

Vizi Elrodské dohody tvoří především snaha o zahrnutí co největšího počtu států a zajistit tak neporazitelnost a prosperitu. Eraxus chce také získat území upadajícího státu Urok pod své velení. V plánu je například rozdělit chunky Uroku mezi členské státy ED a udělat tak centrum dohody, kde by byla jak budova pro schůze a politické záležitosti, tak i rekreační podniky pro všechny občany ED.

Vznik

Návrh na sjednocení

Šéf státu Eraxus Radnaty_ chtěl ovládat více území. Jeho zájem se zaměřil na stát Thunderland, o kterém se už dříve diskutovalo, že by se snad měl stát součástí Eraxusu. Radnaty_ tuto příležitost neponechal bez pokusu a tak s pomocí hráče David Andalou sepsal výzvu pro stát Thunderland. Přesně znění výzvy bylo takové:

Vážený ThunderTome,
je nám nesmírnou ctí sousedit zrovna s Vaším státem. Vnímáme Vás jako spolehlivé a solidární spolupracovníky. Toužíme po komplexnější spolupráci a proto Vám nabízíme zcela unikátní postup, jak se společně stát ještě silnějšími a vlivnějšími napříč celým Minelandem. Teď k nabídce. Nabízíme Vám unikátní členství ve státu Eraxus.
S tím souvisí řada přínosů, spawn v lukrativním městě, které je plné různých farem nepředstavitelných rozměrů a další výhody jako:
- Ekonomická spolupráce.
- Efektivní a ochotný kamarádský kolektiv.
- Aktivita a státní server na discord
- Společná majetková převaha
- Zajištěné křeslo v OMN za Eraxus
- Pozice byrokrata pro Vás a ostatní byrokraty v Thunderlandu
- Vstřícný přístup a pokus o integraci
- Nemožnost přijít o území kvůli neaktivitě
- Snaha o získání území neaktivního státu Urok, který by připadnul Vaší správě.
A spousta dalších výhod plynoucí z naší spolupráce. Těšíme se na Vaši odpověď
— Eraxus, 12. 5. 2020

Tato výzva byla vypsána do knihy a osobně donesena do Thunderlandu, kde si ji převzal ThunderTom

David Andalou při čtení odpovědi Thunderlandu.

Odpověď Thunderlandu

Poté, co si ThunderTom přečetl výzvu státu Eraxus, ihned přislíbil odpovědět, načež se spojil s byrokratem Eliteteri. Po několika minutách už mělo Eraxusské vedení odpověď Thunderlandu.

Vážený Radnaty,
Naše oligarchie se dohodla na následujícím: Vaše nabídka je velice lákavá. Bohužel z důvodů na další straně musíme odmítnout.
Jsme ochotni Vám být ochotnými a loajálními spojenci.
Důvody pro nesjednocení jsou:
- Problémy s pravomocemi ve státu
- Zanechání suverenity státu
- Ztráta kontroly nad nastavením
- Jiný politický system
Zde je náš protinávrh.
1) SPOLUPRÁCE
Jak při obchodování, tak při politických záležitostech.
Dále jsme ochotni s Vámi spolupracovat na projektech ve věci staveb průmyslového a hospodářského vývoje.
2) VZÁJEMNÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ STÁTU
Umožnili bychom si navzájem pohyb po druhém státu a případné interakce. Bylo by možné navzájem těžit na území obou států.
3) VOJENSKÝ SPOJENEC
Válka může nastat kdykoliv, proto by určitě bylo vhodné se domluvit na určitém paktu, který by zahrnoval vzájemnou výpomoc v této nepříjemné situaci.
4) ROZDĚLENÍ STÁTU UROK
S tímto Vám rádi pomůžeme a udělám vše pro to, abychom Vám vyšli co nejvíc vstříc.
ZÁVĚR
Naším návrhem je aliance, do které by se mohly připojit i další státy, které nepřijmou Vaše podmínky. Na názvu a celkových podmínkách bychom se mohli domluvit později, například meeting na Discordu.
Ministrr zahraničních věcí:
EliteTeri
Schválil ThunderTom
— Thunderland, 12. 5. 2020
Radnaty_ a ThunderTom před podpisem dohody.

Setkání představitelů

Radnatyho a Davida Andalou tato nabídka zaujala, založili tedy vyjednávací discord kanál, kde byly položeny základy Elrodské dohody. Na první schůzku dorazil za Eraxus pouze David Andalou. Za Thunderland dorazil ThunderTom a ministr Eliteteri. Po krátké výměně zdvořilostí a projednání plánů a ustanovení už nic nebránilo nové alianci ke vzniku.

Smlouva

Oficiální smlouva Elrodské dohody měla deset minecraft stránek. Dělí se na tři části. Obecné ustanovení, které je pro všechny členské státy stejné, na Konkrétní část, kde se domlouvají konkrétní věci, které je třeba stanovit v rámci států ED a na závěrečnou přísahu a podpis. Například smlouva mezi Eraxusem a Thunderlandem je v tomto znění:

Elrodská dohoda
Obecné ustanovení
Tento dokument obsahuje základní informace o Elrodské dohodě (dále jen ED), stejně tak jako práva a povinnosti každého členského státu.
ED je smlouva mezi určitými státy, která garantuje volný pohyb osob mezi zúčastněnými státy a vzájemnou vojenskou i ekonomickou pomoc.
Členský stát ED se zavazuje k jednotnému postoji v obchodních a politických záležitostech. Také umožní volný pohyb všem občanům členských států.
Členský stát ED po domluvě zpřístupní své území (nebo jeho část) ostatním státům k volnému těžení.
Členský stát ED se zavazuje pomáhat ostatním státům ED ve válečném stavu, jak ekonomicky, tak i přímým poskytnutím vojenské síly.
Občané členských států ED, pokud jim to situace dovolí, jsou povinni jít spát, pokud o to požádá občan jiného státu ED.
Občané členských států ED by měli upřednostnit obchod s jiným občanem státu ED, pokud má více zájemců.
Konkrétní část
Pokud připadne Elrodské dohodě území bývalého státu Urok, rozdělí se v poměru 60/40 pro Eraxus.
Státy Thunderland a Eraxus mají právě stavět kolonii v místech tomuto účelu přidělené.
Závěr
Já, hlava státu (stát) potvrzuji tuto dohodu svým podpisem a pojmenováním této knihy jako "ED (stát)"
— Eraxus, 12. 5. 2020
Občané oslavují vznik Elrodské dohody.

Podepsání a vznik

Po tom, co byla sepsána smlouva už zbývalo jen podepsat. Představitelé se shodli tak učinit na neutrální půdě a tak se podepsání konalo na spawnu za přítomnosti několika občanů zúčastněných států a Fihaje.
Tím vznikla Elrodská dohoda.

Tisková konference

Na spawnu se následně konala i tisková konference, kde prezidenti odpovídali na dotazy novinářů a angažovaných občanů.
Politologové a novináři se na vzniku dohody nejvíce divili tomu, že k tomuto dialogu nebyl přizván nikdo z Etavenu. Radnaty_ na tuto otázku odpověděl, že Etaven může počítat s pozvánkou v několika následujících dnech.

Začlenění dalších států

Etaven

13.5.2020 ve 13:25 podepsal Gold_Cake v Banseinském skladišti smlouvu, čímž začlenil Etaven do ED.

Yeshor

13.5.2020 ve 14:09 podepsal Farnaj v Yeshorské zasedací místnosti smlouvu, čímž začlenil Yeshor do ED.

Fjorhainn

31.5.2020 v 19:00 po tom, co se N3onDash dostal kvůli neaktivitě vlády Fjorhainnu do čela, podepsal před budovou OMN smlouvu, čímž začlenil Fjorhainn do ED.

Anxiliath

3.6.2020 ve 21:30 podepsal Tragosekk v kovářství U Radovana a Radoslava smlouvu, čímž začlenil Anxiliath do ED.

Kontroverze

Anexe Uroku

Veřejnost nejvíce pobouřila určitá část ve smlouvě, která počítá s případným přerozdělením státu Urok, pokud tamní vláda selže a systém zkolabuje.
Známý dezinformační občasník Aelytronet na tuto kauzu během pár minut zareagoval vydáním článku o údajných machinacích Eraxusu. Tento článek si můžete přečíst zde.

Bývalé státy v ED

Thunderland

Podrobné informace naleznete na stránce Eraxus.

Thunderland členem ED od 12. 5. 2020 do 22. 5. 2020
Thunderlandské členství v ED se de facto nezměnilo. Thunderland zanikl pouze jako samostatný stát a stala se z něj Eraxusská autonomní oblast. Jako součást federace Eraxus ale mají pořád stejné hlasovací právo jako ostatní členské státy. Vzhledem k tomu, že Eraxus ukončil členství v ED se tato skutečnost přenesla i na oblast Thunderland, která už nadále také nemá s ED nic společného.

Eraxus

Podrobné informace naleznete na stránce Sjednocení Eraxusu a Monteblanco.

Eraxus členem ED od 12. 5. 2020 do 9. 10. 2020
Jelikož se Eraxus přidal ve válce Etaven proti Monteblancu na stranu Monteblanca, porušil tím Eraxus Elrodskou dohodu. Majitel státu Radnaty po apelu ostatních členských států odstoupil a přenechal své funkce hráči Gold_Cake který se tím stal hlavou ED.

Zánik ED

Podrobné informace naleznete na stránce Deithenská dohoda.

Po událostech, které vedly k vystoupení Eraxusu z ED, panovala v organizaci napjatá atmosféra. Ve snaze napravit situaci, se rozhodl nově jmenovaný předseda Gold_Cake ruzpustit stávající alianci a založit zcela novou. Státy bývalé ED měly možnost se dobrovolně rozhodnout, zda podepíšou novou dohodu. Většina tak učinila a společně s některými novými státy vznikla 27. 10. 2020 nová organizace nazvaná po hlavním městě Etavenu, Deithenská dohoda.