Etaven

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Impérium Etaven
Etaven

Verze 1.15/1.16
Státní zřízení Impérium
Status uznaný stát
Založeno 22. 12. 2019
Zakladatel 16.png Gold_Cake
Souřadnice x:-152 z:-216
🚩

Hlavní město I. Etthoven (22. 3. 2020 – 1. 11. 2020)
II. Carraighen (1. 11. 2020 – 30. 11. 2020)
III. Deithen (od 30. 11. 2020)
Imperátor 16.png Gold_Cake
Byrokrati 16.png Kertyz
16.png TwitteryPrawn26
16.png Wirusak
Občani 16.png BloodTypeFrozen
16.png Chris_cz
16.png mirajerab
16.png Redzinald
16.png EiiinHorn
16.png Talin333_CZ
16.png Davulka
Doprava lodní doprava
Biomy ocean
warm ocean
plains
Organizace OMN
DD
16/4/2024 20:40:31 · Š · E · R

Etaven je svou rozlohou největší stát na verzi 1.15/1.16.[1] Nachází se ve středu mapy a přes velkou část jeho území se rozkládá Středozemní moře.

Expanze území

Severní hřeben pohoří Ardglean, získaný v poválečných reparacích od Monteblanca

Počátky

Prvotní plány impéria byly soustředit se pouze na oblast Středozemního moře. Po dlouhou dobu tak pod jeho území spadaly pouze vody Středozemního moře a pár ostrovů. Pevninu později doplnil poloostrov na jižním pobřeží a na severním pobřeží zhruba třetina pohoří Ardglean, které se dále dělilo mezi Eraxus a Monteblanco.

Průmyslový rozvoj severu

Během průmyslového rozvoje na severu Etavenu začal docházet stavební prostor kolem města Carraighen a Etaven odkoupil část pohoří Ardglean od státu Eraxus. Na tomto místě vznikly například Carraighenské železárny, hlubinný černouhelný Důl Majkl nebo Štítová kolonie. Etaven několikrát projevil zájem odkoupit zbytek hor, ale Monteblanco nepřipouštělo v úvahu vzdát se svého podílu. V poválečných reparacích po vyhrané válce proti Monteblancu však Etaven získal i poslední část hor, včetně jejich nejvyššího bodu.

Studená válka

Jako reakce na stále se rozrůstající Eraxus započala studená válka o právo honosit se titulem největšího státu serveru. Nezastavitelný Eraxus ještě pod vedením Radnatyho přinutil Etaven expandovat na východ s cílem postupně kolonizovat východní pobřeží Středozemního moře. Nové území poskytlo útočiště mnoha nové příchozím hráčům a vznikly zde mimo jiné města Deithen nebo Eastport. Naposledy Etaven expandoval na území bývalého státu Namjohn

Sídla

Města

Sídelní stavby

Ostrovy

Galerie

  1. K datu 17.10.2020