Deithenská katedrála

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Deithenská katedrála
Rozestavěná Deithenská katedrála
Rozestavěná Deithenská katedrála
Verze Mineland 1.15/1.16
Postavena 13. 10. 2020 (zahájení stavby)
Souřadnice x:2060 z:-1900
📍

Stát Etaven
Oblast východ Etavenu
Místo Deithen
Stavitel 16.png Kertyz
Účel modlitební místo Kultu uctívačů Ega
Sloh gotický
8/7/2024 9:28:09 · Š · E · R

Deithenská katedrála je nejvýznamnější Etavenský kostel a dominanta Etavenského hlavního města Deithen. Věže sahající do výšky 217 metrů, dělají z katedrály nejvyšší stavbu Etavenu a jednu z nejvyšších staveb vůbec. Jednou z funkcí katedrály je poskytnout modlitební místo zástupcům Kultu uctívačů Ega k pravidelným modlitbám, ke čtení svatého písma a liturgickým obřadům.

Důvod výstavby

Během léta 2020 vznikla v Etavenu myšlenka vybudovat nové hlavní město, které bude vhodně reprezentovat stát. Touto dobou proběhla expanze Etavenu na pevninu východního pobřeží Středozemního moře a začalo se uvažovat nad touto oblastí jako nad vhodným místem pro nové hlavní město. V říjnu bylo rozhodnuto a 13. 10. 2020 byl položen základní kámen katedrály v centru budoucího hlavního města, jejíž velikost bude patřičně odrážet velikost, sílu a moc impéria Etaven.

Výstavba

Odpočívající dělníci

Stavba byla financována z Etavenské státní pokladny. Bylo potřeba zajistit kvalitní dřevo, dobře opracovaný kámen a železo. Volba správných surovin byl klíčový úkol. Veškerý stavební materiál tak pochází z Etavenských kamenolomů a lesů. Výstavba byla několikrát přerušena, ve prospěch jiných naléhavých státních projektů. Imperátor Gold Cake jmenoval stavebním mistrem byrokrata Kertyze, který koordinoval a dohlížel na celý průběh stavby. Vlastní stavba započala vztyčením věží v přední části katedrály a pokračovala od tohoto místa směrem do zadní části budovy. Chrámová loď je dlouhá 120 metrů a široká 40 metrů. Během stavby byl kladen důraz na co největší vertikalitu, snahu vyhnat stavbu do závratných výšek.

Architektura

Dělníci na lešení během prací na katedrále

Katedrály často vznikají v dlouhém časovém rozpětí, a tak jejich části mohou být velice různorodé a lze na nich pozorovat prvky několika stavebních období. Katedrály jsou obvykle stavěny na symbolickém půdorysu latinského kříže. Z architektonického hlediska má katedrála svůj charakteristický vzhled. Typickým znakem gotické architektury je vnější opěrný systém, který stavbu podpírá a dotváří dojem jednotného harmonického celku. Gotická katedrála je charakteristická svými vysokými věžemi a velkým kruhovým oknem (tzv. rozeta).