Ravin

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Ravin
Pohled na město Ravin
Pohled na město Ravin
Verze 1.15/1.16
Sídelní útvar město
Souřadnice x:2000 z:-1550
🏛️

Stát Etaven
Starosta 16.png BloodTypeFrozen
Doprava železnice [?]
Zaměření obytné
Sloh románsko-gotický sloh
Biomy plains
9/7/2024 11:15:41 · Š · E · R

Ravin je město s bohatou historií na východě Etavenu. Je známé pro svou zajímavou achitekturu, která kloubí prvky románského a gotického slohu. Historie města sahá až k událostem kolem Nerys I..

Lore

Historie

TBA

Ravin, město vybudované na příslibu soudržnosti a úcty. Město s krásnou a rozmanitou architekturou. Ale také město, jehož historie není tak zářivá jako je Ravin dnes. Příběh města Ravin začíná krátce po finálních událostech mezi Nerys a její sestrou. Na břehu, kde dnes leží město Eastport, se vylodil unavený průzkumník a objevitel Ravenian, nyní známý jako Ravenian The Savior, který se při pohledu na krásnou krajinu vydal na cestu k nedaleké hoře, jejíž vrchol je viditelný už z pobřeží. Čím blíže však hoře byl, tím více na něj působily neznámé síly vycházející z oné hory a byl unavenější a unavenější. Utábořil se tedy u nedaleké kraví rezervace aby přečkal noc. Ráno, odpočatý a připravený se vydal na cestu k hoře, ale tentokrát s mečem v ruce a determinován přijít na kloub tomu, co se děje v té hoře a jejím okolí. Cesta k hoře byla rychlá, ovšem při příchodu si Ravenian všiml malých přístřešků na jejím úpatí. Všechny přístřešky byly však opuštěné. Při obhlídce Ravenian zaslechl slabý šepot z otvoru připomínajícího vchod do středu hory. Vytáhl meč, vypil svůj invisibility potion a vstoupil. Ihned však spatřil, co se s okolím vlastně stalo. Čarodějnice! Ohyzdná, stará, seschlá a s bradavicí na nose. A v rohu jeskyně klec. Klec ve které byli uvězněni všichni obyvatelé přístřešků na úpatí hory. Ravenian neváhal a jakmile byla čarodějnice na dosah, pevně uchopil meč, rozběhl se a probodl čarodějnici přímo skrz srdce. Uvěznění obyvatelé viděli pouze létající meč, který je zachránil a něco neviditelného otevírat klec. V moment kdy byli všichni venku z jeskyně, Ravenianův potion vyprchal a on se všem objevil před očima. Nikdo však nebyl zděšen tímto úkazem, obyvatelé úpatí byli vděčni, všichni do jednoho oslavovali jejich svobodu a přijali Raveniana jako jejich vůdce a ochránce. Na jeho počest pojmenovali město na úpatí hory Ravin. Město začalo vzkvétat a postupem času byly vztačeny nádherné stavby. Ravenian nikdy nechtěl být nazýván hrdinou. Nečekala ho ani hrdinská smrt, zemřel stářím jako vůdce města, ale jeho legenda žije dodnes.