Tento článek patří mezi nejlepší články na Mineland Wiki.

Eraxus

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Eraxus

Verze 1.15/1.16
Státní zřízení federativní republika
Status uznaný stát
Založen 2. 2. 2020
Zakladatel Farnaj
Souřadnice x:-871 z:-2013
🚩

Motto
„Práce šlechtí!“
Hymna
Tužme se!
Soubor:Eraxus anthem.mp3
Hlavní město Elrod
Hlava státu I. Farnaj (2. 2. 2020 – 12. 3. 2020)
II. Radnaty (12. 3. 2020 – 20. 7. 2020)
III. Wulfnight (20. 7. 2020 – 10. 8. 2020)
IV. Radnaty_ (10. 8. 2020 – 17. 11. 2020)
V. Wulfnight (od 18. 11. 2020)
Byrokraté LilParkside
Farnaj (od 12. 3. 2020)
Radnaty(do 12. 3. 2020)
Wulfnight
David Andalou
ThunderTom
Eliteteri
Občané Star1master
BoBoMaN69
jackjon
Rytmeister
Maty6486
Kertyz
PanMefloun
_Kahl
Foxy_Light_
MrMarshh
erikei
PowerPointMASTER
Khernn
kurtik
DriverCze
Rider_125
GGking
Piticko
Daniellan4
LordOfUnicorn
Seltik189
Hugoli2014
Doprava železnice
lodní doprava
nether metro
Zaměření stavitelské
expanzivní
Biomy mega taiga
swampland
forest
dark forest
Území domovina
kolonie
Organizace OMN
ED
13/7/2024 16:14:55 · Š · E · R

Eraxus je druhý největší a jeden z nejsilnějších států na verzi 1.15/1.16, jeho součástí nyní jsou i bývalé státy Monteblanco a Thunderland. Nachází se v severozápadním koutě Středozemního moře. Jeho hlavním vládcem je Radnaty, který se netají svým megalomanským komplexem, který se projevuje ve stavbách a projektech po celém Eraxusu.

Sídla

Sídelní stavby:

Seznam vládců

# Vládce Začátek v úřadu Konec v úřadu
1. 2. 2. 2020 12. 3. 2020
2. 12. 3. 2020 20. 7. 2020
3. 20. 7. 2020 10. 8. 2020
4. 10. 8. 2020 17. 11. 2020
(pověřen řízením) 17. 11. 2020 18. 11. 2020
5. 18. 11. 2020

Lore

Historie

Staré pověsti Eraxusu

Když na území Eraxusu přišli dnešní obyvatelé, mohli postupně začít z dobových staveb a svitků zjišťovat, v jakém mentálním stavu fungovala předešlá společnost. Zpracování těchto dobových svědků do moderního kontextu obstaral PowerPointMASTER. Dal dohromady staré texty a toto mu vyšlo.

Před dávnými věky. Zde v těchto údolích se odehrávala jedná z mála bitev mezi skřety, kteří zde pobývali a jedním obrem který sem zabloudil z území, které je pokryto ledem. Bitva se odehrávala na jednom z místních kopců, kde v tu dobu byla nečinná sopka. Zde obr doslova kosil své nepřátele. Ale najednou se proti němu postavil jeden z válečníků sedící na vrkovi, se svou neobvyklou zbraní pro skřety, dlouhou halapartnou se špičatým koncem zabodl do jeho nohy. Obr zavrávoral a s obrovskou ránou dopadl na kráter sopky, která se s ním propadla a on spadl do jeskyně zaplněné lávou. Skřeti už jen přihlíželi jak se jejich nepřítel taví ve chřtánu sopky. Skřeti bitvu vyhráli, ale jejich velitel Kag'ūrtûn rozhodl že kvůli otevřené sopce nemůžou zůstat. Skřeti odešli neznámo kam a území budoucího města Elrod zůstalo přes tisíc let neobydleno.

V první polovině druhého věku přichází pár hobitů z rodu chluponohých. (Chluponozi jsou v zásadě nejmenší a nejvíce hobitovití a nejpočetnější ze všech hobitů. Mají povětšinou hnědé kudrnaté vlasy a snědou pleť, bydlí v norách. Nejvíce setrvávají ve svých návycích a jsou nejméně dobrodružní.) Byli jedni z prvních, kteří se dostali k řece Branduině. Zde si vystavěli své útulné nory a žili si tu v míru a blahobytu. Ale jedno krásné ráno vybuchla obávaná sopka. Zničila vše, nory, pole. Výbuch zabil spoustu hobitů. Jen málo hobitům se podařilo přežít. Utekli na jih, kde údajně žijí do teď. Při velkém sopečném výbuchu se země zachvěla tak mocně, že se rozestoupila skála a z ní začaly vytékat léčivé prameny místní řeky která se dále dělí na Velký a Malý pramen. O pár set let později se zde objevili trpaslíci ze severu, z města sužovaného utrpením a zkázou z města Erebor, hledajíc nový domov. Zanedlouho zde pod zemí vybudovali velký podzemní palác, podobný Ereboru, na povrchu se tyčila majestátná věž jménem Elrod, po které se později pojmenovalo celé město. Zde se trpaslíkům líbilo, až přes občasné nájezdy skřetů, se jim žilo dobře. Dokonce zde chvíli přebýval i sám Thorin Trapéza syn Thráinův syna Thróra. Ale nebyli jediní, komu se toto území zamlouvalo. Jednou sem přijel jeden Vznešený elf ze západu, aby předal zprávu místnímu králi Asteralovi. Ta zpráva byla prosba o svolení prozkoumání Elrodu, protože zde elfové ucítili jakousi zvláštní moc. Ale bohužel král z nenávisti a z touhy po pomstě roztrhal onu žádost a nechal elfího posla nemilosrdně podříznout. Tak začala válka mezi trpaslíky z Elrodu a elfy ze západu.

—  PowerPointMASTER

O pravosti těchto spisů se vedly sáhodlouhé diskuze, které nakonec nebyly rozřešeny, vládnoucí členové nakonec ze spisů nechali udělat oficiální sbírku pověstí Eraxusu. Sbírka mezi občany zlidověla a tyto pověsti můžeme nyní považovat za součást Eraxusského folklóru.

Státní symboly

Symboly státu Eraxus

Za státní symboly můžeme považovat: První vydělaný emerald státu Eraxus, Starobylý meč předků, Bájnou bramboru, první vlajku, Staré pověsti Eraxusské, papír, na který byla složena hymna. Všechny tyto symboly se vystavují každoročně na výročí vzniku Eraxusu na náměstí Elrodu. Když nejsou vystavené, jsou uschované v bývalé korunní místnosti na neznámém místě v Eraxusu.

Text hymny

Hymna byla složena hráčem David Andalou, který už byl znechucen folklórní muzikou a zatoužil po změně, jal se tedy skládat text k nové, moderní státní hymně.

Vstávej už, člověče – volá nás den.
Práce nás všechny šlechtí – je to jako sen.
Sluníčko před námi svítí – jdeme bojovat.
Dojdeme k vítěznému cíli – nepochybovat!

Seber dláto, krumpáč, pilu – jde se pracovat.
Trudnou mysl, lenost, slabost – nechej si doma.
A vzpomínej na náš národ – je to jednota.
Šťastné lidi vídám všude – Eraxus je náš!

Lesy, řeky, pláně, moře – Toť naše země.
Komu se to nelíbí – Tak ten zrádce je!
Vem si kuši, luky, meče – Ihned vyžeň je.
Vždyť Eraxus je naše země – Boží to sémě.

Politika státu

Radnaty na tiskové konferenci popírá jakékoliv zatížení serveru, které je vyšší než normální.

Diplomacie

Stát Eraxus dlouhodobě projevuje zájem o mezinárodní spolupráci - Udržuje pozitivní diplomatické vztahy se státy Etaven a Valentisia a je otevřený k dalším přátelstvím napříč celým Minelandem.

OMN a obvinění Eraxusu

Některé státy OMN obvinili Eraxus ze zatěžování serveru. Tato obvinění Radnaty popírá. Říká, že to není možné, jelikož všechny redstone obvody už Eraxus eliminoval.

Založení ED

Podrobné informace naleznete na stránce Elrodská dohoda.

Eraxus stál u založení Elrodské dohody, která se snaží o vzájemnou mezinárodní pomoc a prosperitu.

Události

Výstavba zdi

Zlomek z celé zdi.
Podrobné informace naleznete na stránce Velká Eraxusská zeď.

Další kolonizace území Eraxusu vedla ke vzniku nového města Bansein. To však bylo postaveno příliš blízko státu Monteblanco. Radnaty vyjádřil obavu, že by se mohli Eraxusští občané žijící v Banseinu pod vlivem propagandy státu Monteblanco zfanatizovat a odtrhnout v jejich prospěch. Nechal proto vybudovat Velkou Eraxusskou zeď jak pro větší zabezpečení Eraxusu, tak z Radnatyho touhy po megalomanských stavbách.

Velká břízová purifikace

Radnaty zapaluje břízový lesík.

Když se Radnaty_ ujal vlády nad Eraxusem, rozhodl se vydat zvláštní nařízení, které bylo mnohými diskutováno. Sestavil několikačlenný pluk přisluhovačů a poslal je zničit všechny budovy z břízového dřeva, stejně tak i stromů. Každý občan Eraxusu je povinen každý břízový strom okamžitě eliminovat. Samotné držení břízového dřeva je trestáno odebráním veškeré úrody na pozemku, kde bylo ono dřevo nalezeno.

Když byl dotázán, co má proti břízám, odpověděl:

Jsou hnusný! Eraxus musí bejt nějak jinej, už jsem chodil po státu a ničil jejich saplingy, dřevo a listí.
— Radnaty_

V tomto vyjádření můžeme pozorovat Radnatyho hluboce zakořeněnou nenávist proti všemu břízovému.

Spojení s Thunderlandem

ThunderTom na svém území slavnostně pokládá vlajku Eraxusu.

21. 6. 2020 ThunderTom, hlava státu Thunderland, oznámil na schůzi OMN plánované napojení se na správu Eraxusu. Učinil tak především z důvodu neaktivity Thunderlandu a z obav z následné ztráty budov a věcí.
22. 6. 2020 kolem třetí hodiny odpolední na území Thunderlandu proběhlo slavnostní zrušení a odevzdání se do správy Eraxusu.
23. 6. 2020 ráno byl Eraxusem claimnut poslední chunk, který patřil Thunderlandu, čímž se Thunderland definitivně přidal k Eraxusu.

Federalizace Eraxusu

Ačkoliv se ThunderTom přidal k Eraxusu, pořád pod ním funguje jako autonomní region a ThunderTom se i nadále bude účastnit jednání hlav států Elrodské dohody. Z Eraxusu se tedy stala plnohodnotná federace.

Připojení Monteblanca

Totalitní císařství Monteblanco se vydalo Eraxusu. Starý Nade1 už neměl síly dál spravovat území a měl zájem na tom, aby Monteblanco zůstalo totalitní, proto bylo vydáno do područí Eraxusu, které nejen že udržovalo totalitní standardy, ale v mnohých aspektech se Radnatymu pořadilo nastolit ještě krutější vládu, která Monteblanco vykořisťovala.

Odtržení Erlandu

Podrobné informace naleznete na stránce Erland.

Pád totalitního Eraxusu

Po nějaké době vládnutí byl Radnaty indisponován, projevila se u něj pokročilá nemoc Radnatyho syndromu a musel odstoupit. Na místo Radnatyho se dostal Wulfnight, který zničil veškeré totalitní aspekty státního zřízení a nastolil skutečnou demokracii, zároveň uvolil Monteblancu a Banseinu, aby se odtrhli od Eraxusu ve víře, že má každé území právo na sebeurčení. Monteblanco se stalo demokratickým místem vědění a z Banseinu se stal vazalský stát Liadre

Eraxus nyní

Eraxus má nyní velmi dobrou pozici na poli mezinárodní politiky, Wulfnighta si většina národních vůdců cení. Eraxus navíc vstoupil do spolku SCPD, který ma za cíl vyrovnat sílu se státy DD a jejich agresivními tendencemi. Eraxus je nyní stát, který si z minulosti vytrpěl dost kontroverzí a proměnil se v maják demokracie a svobody.