Liadre

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Liadre

Verze 1.15
Státní zřízení republika
Status uznaný stát
Založen 30. 6. 2020
Důvod založení vyhazov ze státu Erdail
Zakladatel 16.png Arlen_Andalou
Souřadnice x:2633 z:3965
🚩

Hymna
Povstání[soubor?]
Hlavní město Derari
Hlava státu 16.png Arlen_Andalou
Byrokraté 16.png erikej
16.png David_Andalou
Doprava letecká
Zaměření stavitelské
Biomy jungle
Organizace OMN
9/7/2024 12:35:21 · Š · E · R

Liadre je čtvrtý největší a zároveň jeden z nejvýznamnějších států verze 1.15 až 1.17. Má pod sebou i vazalský stát Bansein, který se odštěpil od tehdejšího totalitního Eraxusu.

Historie

Středověké město Papek, jeden z nejpropracovanějších projektů v Liadre.

Liaderské území původně tvořilo jen malou část pláže u džungle. Veškeré rozrůstání začalo až po pádu Erdailu. Viz. Liaderská revoluce

Po tom, co stát Liadre zkonzumoval bývalé území Erdailu se Liaderští vůdci začali více soustředit na výstavbu v pevninských džunglích. Stát začal velmi rychle prosperovat a rozrůstat se. Liadre ve své existenci působil jako klidný a mírumilovný stát, ale i přes tento status se Liaderší rozhodně nezdráhali projevit svůj názor. Aktivně vystupovali proti Deithenské dohodě, kterou vnímali jako monopol síly, který má za cíl ovládnout většinu v OMN. Díky tomu se Liadre stal zakládajícím členským státem Stacku Chvilek pro Demokracii, který si dal za cíl vyrovnat síly s Deithenskou dohodou za účelem zachování rovnováhy a svobody.

Území

Davidův ostrov, Jižní Bymoor, na kterém experimentoval se stavbamy socialistického realismu.

Do uskupení Liadre se také připojil i hráč David_Andalou, který byl dlouhodobě nespokojený se stavem Eraxusu. Při dnech svobody se tak pokusil své bývalé Eraxusské území odštěpit od Eraxusu, což vyšlo a vznikl tak městský stát Bansein, který je přímým vazalem Liadre.

Liaderské území pojímá mnoho jinakostních kultur. Ať už výše zmíněné Banseinské území řídící se politikou umírněného Eraxusu nebo ostrov Erdail který dlouhodobě prosperuje a slouží především jako historické centrum Liaderské revoluce. Jsou tu ale i další kulturní křídla. Liaderské vládní městečko Derari, ve kterém je mohutný prezidentský palác a historické muzeum, Ostrov Jižní Bymoor, kde Liaderská vláda experimentuje se socialismem, tak i tradiční středověké město Papek, které má veliký vliv na Liaderský folklór, jelikož je to místo plné pověstí a příběhů, které jsou předávány lidovou ústní slovesností.

Můžeme zde být i svědky veliké Liaderské podpory původním obyvatelům Minelandu, prostým vesničanům, kterým vystavili obrovskou vesnici, která je perla všech vesničanských příbytků. V neposlední řadě je zde i město Alari, které se řídí středověkou architekturou podobnou Eraxusskému stylu.

V Liadre ale můžeme vidět i spoustu tématických mikroostrovů. Máme zde Arlenin art ostrov, kde se soustředí na své umění, na dalším ostrove je zase šachová aréna a v neposlední řadě zde máme i souostroví Davida a Arlen, které jim slouží jako odpočinková oblast.

Liadre má i vlastní zoologickou zahradu, která se však dlouhodobě potýká s nedostatečnou pozorností a financováním. Je zde možné zahlédnout pár druhů zvířat, většinou zde ale nalezneme prázdné výběhy.

Liaderský export a vliv

Liaderský ostrov Erdail.

Liadre má dlouhodobou pověst umělecké bašty Minelandího společeneství. Malíř David produkuje obrazy, které se dodnes masivně prodávají, spisovatelka erikej zase vydala světový bestseller a její knihy o žabikej uchvátily až 80% minelandské populace. Arlen na toto vše dohlíží a dává pozor na dokončení těchto děl, díky čemuž je dnes Liadre považováno za kulturní velmoc.

Jako další příklad Liaderského exportu můžeme uvést i síť restaurací femboy hooters, jejíž pobočky se nacházejí už i mimo území Liadre.