Tento článek patří mezi nejlepší články na Mineland Wiki.

Liaderská revoluce

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Liaderská revoluce
Doku, ničící stavby
Doku, ničící stavby
Verze 1.16
Od 27. 5. 2020
Souřadnice x:1512 z:3497
⚔️

Stát Erdail
Příčina snaha svrhnout Erdailskou vládu
Výsledek úspěšná revoluce, Erdailské ostrovy pod správou Liadre

Strany
Liadre Erdail
16.png David Andalou
16.png ArlenSK
16.png erikei
16.png _Doku_
9/7/2024 9:59:31 · Š · E · R

Liaderská revoluce byl vnitrostátní konflikt, který probíhal od 29. 6. 2020 do 20. 7. 2020 na Erdailských ostrovech.

Průběh

Revolucionářský pamflet ve Tswillíně.

Začátek

Konflikt vyeskaloval z dlouhodobé nespokojenosti, kterou zažívaly obyvatelky státu Erdail. Do jejich životů nastupovalo čím dál více restrikcí a zákazů, který vynášel totalitní vládce Doku. Jeden z posledních zákazů, který občanky dostaly, byl například zákaz zvaní si návštěv na území státu.
Tato dlouhodobá nespokojenost vedla hráčky ArlenSK a erikei k organizaci revolučního hnutí, které mělo za cíl svrhnout Erdailskou vládní garnituru.
Tak se tedy Arlen jala navrhovat vlajku. Během této chvíle přispěchal na pomoc Eraxus, který podporoval distribuci vyrábění vlajek a ochotně svolil, aby se v Elrodu vybudovala informační tabule o tom, proč by se měla vyměnit Erdailská vláda. Napomohli tak tomu, aby se veřejnost Elrodské dohody naklonili na stranu revolučního hnutí, i když ne zcela jednoznačně. Později svou podporu vyjádřil ještě Gold_Cake.

Pokus o atentát

O celém konfliktu se začalo mluvit 29. 6. 2020, když se ArlenSK a erikei pokusily o atentát na Doku. Tento atentát však skončil nezdarem. Když se revolucionářky chtěly vrátit zpět do Erdailu, zjistily, že jsou vyhozeny. Nemohly tak operovat přímo na území Erdailských ostrovů, musely se tak nadále pokoušet o revoluci pouze z dálky.

Revolucionáři loví ryby před první Liaderskou budovou.

Eraxusský azyl a nový stát

Revolucionářky se vydaly do Eraxusu, kde zřídily revoluční štáb, který měl za cíl monitorovat vývoj totalitního Erdailu. Tento azyl však netrval dlouho, protože se Eraxusští občané obávali dalšího světového hněvu. Například hráč PowerPointMASTER si usmyslel postavit fontánu zrovna v ten den, kdy se na onom místě zřídil revoluční štáb a bylo mu jedno, že na ten plácek od dubna nesáhl. Revolucionářky se tedy přestěhovaly na neobydlené území u Erdailu.

Pokračování

Jak se postupně začaly revolucionářky osidlovat, začalo jim území Erdailských ostrovů připadat nedosažitelné a neměly už zájem se o toto území přít. V dalších dnech se David_Andalou vzdal svých povinností a funkcí v Eraxusu, aby se mohl naplno věnovat žití v novém Liadre.

Výpady Doku

Netrvalo tomu dlouho a vůdce totalitního Erdailu, Doku, začal napadat území Liadru. Neustále hledal způsoby, jak se dostat do hlavního skladu Liadru a nechtěl odejít. Několik dní jeho působení na serveru tak tvořily zcela jen výpady vůči Liaderským. Nezůstalo však jen u vnitrostátní roztržky o Dokuovo prezenci, začal napadat Liaderské i mimo státy. Kvůli těmtu výpadům u sebe Liaderští museli neustále mít lektvary na neviditelnost.

Abdikace

Posledních pár dní revoluce se toho moc o Doku nevědělo, občas se sice zjevil u Liaderské sochy, ale už byl o něco méně aktivní. Jeho chování v této době by se dalo označit za hraniční. Občas vyhrožoval válkou, občas obdarovával Liadre diamanty. Nakonec Doku vyslal velmi nejednoznačný dokument pro hráčku erikei s nabídkou znovunabytí práv ve státu Erdail. Revolucionářkám se tento krok vůbec nelíbil, jelikož si myslely, že by to obnášelo opětovné navázání přátelských vztahů. Odmítly. Doku v reakci na toto odmítnutí svolal MatusBenky a začal mu dávat všechny cenné věci, zároveň se vybavil TNT, začal bombardovat svoje budovy a u toho prohlašoval, že končí s působením na serveru.

Doku dává obsah skladu hráčům, načež se vydal bombardovat Erdailské budovy.

Získání práv

Bombardování budov nejhůře nesl Admin Team. Všichni se podivovali nad nesmyslností tohoto chování. David Transstein začal v reakci na tyto akce objevovat zákon sebedestrukce. Doku se následně finálně odpojil a Erdail se opravil, vrátila se mimo jiné i socha a Arlenina vila, která však byla ve velmi poničeném stavu. Le0, šéf odboru pro rollbackové záležitosti následně navrátil Arlen a erikei práva a svěřil jim tak vládu nad Erdailem. Práva nově získal také i David_Andalou.

Revolucionářka v Goldově díře na severozápadě diskutuje s Etavenským lidem o Liaderské revoluci.

Jednotný Liadre

22. 7. 2020 zanikl poslední chunk státu Erdail a tím se Erdailské ostrovy a pevninská džungle spojila do jednotného státu Liadre.