Důl Majkl

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Důl Majkl
Pohled na těžní věž dolu Majkl
Pohled na těžní věž dolu Majkl
Verze 1.15–1.17
Postaven 10. 7. 2020
Důvod postavení průmyslový rozvoj na severu Etavenu
Souřadnice x:150 z:-1800
📍

Stát Etaven
Typ díla hlubinný důl
Místo serverní pobřeží Středozemního moře
Stavitel 16.png Kertyz
Účel těžba černého uhlí
Sloh průmyslová secese
17/7/2024 15:40:45 · Š · E · R

Důl Majkl je černouhelný hlubinný důl v Etavenu na okraji města Carraighen. Nachází se v areálu Carraighenských železáren, v těsné blízkosti vysoké pece a koksovny. Na základě průzkumných ražeb v pohoří Ardglean byly prokázány četné uhelné sloje a byla zahájena výstavba těžní věže. Objekt je vystavěn z režného cihlového zdiva v secesním průmyslovém slohu. Jámová budova je příkladem aplikace secesního tvarosloví v trojosém průčelí se segmentovanými štíty a postranními pylony. V současné době zásobuje Carraighenské železárny velmi kvalitním černým uhlím.

Historie

Horníci na konci směny čekající u výtahové klece

Důl Majkl byl založen na příkaz Kertyze, starosty města Carraighen, u tehdejších hranic států Etaven a Monteblanco. Příkaz byl vydán v reakci na úbytek lesní plochy v oblasti pohoří Ardglean, vlivem těžby dřevin v důsledku rozmáhající se průmyslové výroby.

Výstavba

V červnu roku 2020 byla provedena série průzkumných vrtů s kladným výsledkem, a 27. 6. 2020 bylo započato hloubení těžní jámy. Šachta má čtvercový tvar a výztuž jámového stvolu tvoří dřevěné kmeny. Poté byla 5. 7. 2020 zahájena výstavba jámové budovy, která je dokonalým příkladem Carraighenské architektury. První uhlí pocházelo již z pozdních fází hloubení jámy, z tzv. otvírek. Pravidelná těžba začala 20. 7. 2020 a byl na povrch dopraven první vozík s čerstvě vydobytým černým uhlím.

Ubytování

Pro havíře Dolu Majkl byla vybudována Štítová kolonie, jižně od těžní věže. Celkem bylo postaveno šest dvoupodlažních, dvoubytových domů.

Metoda dobývání uhlí

Horníci pracující v náročných podmínkách

Z počátku bylo uhlí dobýváno pomocí techniky pilířování. To bylo ovšem po důlním neštěstí 26. 12. 2020, nahrazeno bezpečnější a efektivnější metodou stěnování. Tento způsob těžby využívá vodorovné nebo mírně ukloněné sloje, jejich mocnost se pohybuje kolem 2-3m. Některé okrajové štoly však mají mnohem menší výšku. Jako výztuž se používají různé druhy dřevěných stojek. Při výběru druhu výztuže hraje roli především složení nadloží a podloží dobývané sloje. Výhodou stěnování je velká výrubnost a kvalitní větrání, což snižuje možnost samovznícení uhlí.

Havárie

26. 12. 2020 došlo k důlnímu otřesu a následnému závalu v jedné ze štol kde zrovna probíhala těžba. Na místě zemřel jeden v horníků a nekolik jich bylo zraněno. Po těchto nešťastných událostech se rozhodla báňská Carraighenská rada požádat odborníky z Mecharie o pomoc. Takamumba, zástupce uhlobaronské šlechty a odborník na dobývání černého uhlí, souhlasil a před znovuotevřením dolu byla provedena pečlivá inspekce celého důlního díla. Výsledkem byla implementace několika nových bezpečnostních opatření, změna způsobu dobývání uhlí a změna používaných typů výstuží.

Datum SÚ/JÚ Typ havárie Poznámka
26. 12. 2020 1/7 Důlní otřes vyvolaný důlní činností První smrtelný úraz od otevření dolu
- - - -

SÚ - Smrtelný úraz, JÚ - Jiný úraz

Snímek pořízený záchranářskou četou krátce po závalu
Při důlním otřesu v Dole Majkl na severu Etavenu zemřel po poledni jeden z horníků. Jeden je ve vážném stavu a další horníci utrpěli lehká poranění. Práce v podzemí byly okamžitě zastaveny a nastala evakuace všech pracovních čet. Jedná se o první důlní neštěstí od srpnového otevření dolu. Příčiny mimořádné události zjišťuje Carraighenská báňská komise. Pravděpodobně se jednalo o zemětřesení, vyvolané lidskou důlní činností.
— Zpravodajství[1], 26. 12. 2020, Článek v Etavenských listech

Galerie


Odkazy

Reference