Tento článek patří mezi nejlepší články na Mineland Wiki.

Sharlam

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Sharlam
Orient

Verze 1.18
Státní zřízení konstituční monarchie
Status uznaný stát
Založen 19. 12. 2021
Důvod založení usídlení nomádských kmenů
Zakladatel 16.png Takamumba
Souřadnice x:1850 z:2000

Motto
„Do the Sharlam shake!“
Hlavní město Shaarq
Sultán 16.png Takamumba
Emír 16.png Soudek
16.png AntecCZ
16.png Andyshy
Vezír 16.png MrFrolda
Šejk 16.png Majo84321
Špek 16.png ThatBlood
Občané 16.png mirajerab
16.png N3onDash
16.png Crowkik
16.png LEDVAX
Zaměření obchodní
stavitelské
Biomy desert
mesa
ocean
warm ocean
Oblasti Věčná loviště
Shaarq
Vzhur
Kogstadt
Sheesh
Organizace OMN
23/7/2024 6:16:01 · Š · E · R

Sharlam je jihovýchodní stát Minelandu 1.18. I přes nehostinné podmínky pouště se snaží vycházet vstříc okolním zemím, budovat monumenty a obchodovat. Obyvatelstvo státu se skládá zejména z nejoldschoolovějších hráčů serveru, bývalých členů admin týmu z let 2011 až 2015.

Historie Sharlamu

O prvopočátcích Sharlamu se příliš neví. Předpokládá se, že kočovali pouští a pobývali ve stanech. V pozdějších fázích začali stavět zemljanky z bláta a pískovce poblíž řeky Snil. Po mohutných záplavách se přeorientovali na stavění z pískovcových cihel. Suslimští puristi dodnes v těchto pískovcových domech staví sklepy a sklípky, neb jim zemljankový život chybí.

Při zdrojích vody vznikly první osady, jmenovitě Shaarq, Vzhur a později Sheesh. Vzniklo mnoho dalších kočovných táborů, ale ačkoliv se podařilo nalézt kousky keramiky, či základy staveb, nedochovaly se názvy těchto osad.

Suslimský lid byl vždy hladový. Pásl kozy, pěstoval ovoce, zeleninu a kolem tohoto způsobu života zůstával dlouhou dobu. Jakmile se podařilo suslimům nasytit hlad, vymysleli si nové problémy, převážně náboženské a kulturní, které končily tradičně krveprolitím.

Revoluci přinesl do oblasti až Šušlám. Novodobé náboženství, které sjednotilo kulturní myšlení a určilo směr, kterým se budou suslimové ubírat. Navzdory dobrým myšlenkám Šušlámu se ale opět začalo obyvatelstvo rozcházet na ortodoxní a neortodoxní. Někteří věřili příliš, někteří ne tak docela.

První zdokumentování Sharlamu pro Mineland učinila mecharijská obchodní společnost, která okolím proplouvala do vzdálených kolonií bývalé Hammerie. Po přátelských výměnách lesklých cetek mecharijce zaujalo, že se jedná o diamantové cetky. Sharlam naopak zaujala kvalita mecharijské oceli a všelijaká medicína, kterou návštěvníci disponovali. Po krátké, zdvořilé, návštěvě Mecharie vyhodnotila stát jako primitivní, leč s bohatou zemědělskou tradicí a neprozkoumaným těžebním potenciálem. Později se Mecharie vrátila s nabídkou prodeje technologií, výměnou za možnost, postavit si v regionu Sharlamu zásobovací pevnost obchodní společnosti, kde chtěla opravovat a zásobovat kocábky mířící dále do kolonií Mecharie.

Po vystavění pevnosti mecharijské obchodní společnosti, Kogstadtu, zažil Sharlam prakticky technologickou revoluci. Mecharie pomohla s opravou stávajících budov betonem, vylepšením zavlažovacích systémů a s výrobou moderních zbraní, či léčiv. Sharlam považuje Mecharii za své spojence a obchodní partnery. Po výbuchu nythejské jaderné elektrárny poskytl přístřeší mnoha evakuovaným nešťastníkům, kteří prchali z Domoviny.

V současnosti snaží Sharlam najít sám sebe. Po obřím kulturním a technologickém rozmachu v některých věcech předbíhá, v jiných pro změnu pokulhává. S problematikou lidských práv se snaží v oblasti vypomoci i OMN, které ve Shaarq vybudovalo své okresní sídlo.

Geografie

Sharlam jest 7 největším státem Minelandu 1.18 po Flavoslavii a před Vilantenem. Přímé hranice nesdílí s žádným státem, neboť poušť věčných lovišť je prakticky neobyvatelná. Nejbližšími sousedy jsou na severu Liaxus a na západě Liaxus.

Velkou část území Sharlamu tvoří pouště s četnými pískovcovými útvary a mesa biomy s táhlými pohořími. Až při vodních tocích začíná život v podobě vláhy do přilehlých zemědělských polí a luk. Sharlamem pramení řeka Snil, která obtéka oblast Shaarq a tvoří tam ideální podmínky pro život. Snil se poté vlévá do sladkovodního jezera Gaura. Kolem Vzhuru proudí řeka Lago a na západě Sharlamu ještě protéká řeka Vesna. Za zmínku ještě stojí Šedé jezero a západní oáza Kapka. Lago, Snil i Vesna se poté vlévají do Azurového moře.

Podnebí

Pro Sharlam je typické horké a suché tropické podnebí s nízkou kvantitou srážek. Pokud na Minelandu prší, můžete vsadit levou ledvinu na to, že v oblasti Věčných lovišť nikoliv. Nejvíce srážek dopadá v oblasti Azurového moře a v okolí Shaarqu. Ojediněle se vyskytuje v Sharlamu i mlha.

Fauna a flora

Zhruba 69%[1] uzemí Sharlamu pokrývá poušť, zbylých 21% mesa. To nechává 10% pro pastviny a zemědělskou půdu. Lesy se v Sharlamu prakticky nevyskytují. Jediné zaznamenané stromy jsou buďto uměle vysazené státní správou, nebo se jedná o severní část Sheeshe a Kogstadtu, kde mají nějaké rozumné podmínky k růstu. Ačkoliv byla uspořádána sbírka na podporu zalesnění Sharlamu, obyvatelé Minelandu o ni projevili velmi malý zájem. Nejvíce se daří v oblasti kaktusům a křovinám. Křoví jsou s oblibou unášená větrem a migrují po celé poušti. Sharlamové se domnívají, že je po poušti kope bůh S´rá, jako fotbalové míče.

Z živočichů je v Sharlamu nejprofláklejší koza. Dále se po pouštích a mesách potulují ovce a krávy, které se pasou na výživném písku. Mezi nejzhoubnější živočichy patří pouštní zajíc. Tito hajzlíci ožírají veškeré plodiny lokálních farmářů a jsou loveni při každé příležitosti. Ze záhadných důvodů se podařilo počty krátkodobě regulovat jen v oblasti Sheeshe, ve zbytku země nadále škodí. Pokud neubližují suslimům zajíci, ubližují jim přerostlí pouštní škorpioni. Tito obratlovci si hloubí nory v píscích věčného loviště a loví nevědomé turisty a dobrodruhy. Znalci tvrdí, že mohou pouštní škorpioni dorůstat až do velikosti průměrného školního autobusu. Jejich jed je smrtelný, avšak málokdo na něj zemře, neboť je zabit dříve klepety těchto miláčků. Suché pouště jsou také domovem Sharlamské kobry, která se živí právě zajíci. Mnoho suslimů se těchto hadů bojí. Nejčastější paranoiu mají, že je uštkne při male/velké potřebě. V mythosu Sharlamu jsou zmínky i o dracích. Údajně byla věčná loviště oblíbenou destinací, kde si Daenerys venčila svoje draky. Povolaní odborníci z Mecharie se ale domnívají, že se jedná o deepfake, neb nenašli žádné kosterní pozůstatky draků.

Pokud bychom udělali náhled do vodního světa, můžeme narazit v Sharlamu na okouny, štiky, lososy a sladkovodní žraloky. V okolí Shaarqu se v jezeře Gaura tvoří i vzácné sladkovodní korálové útesy. Azurové moře je pro změnu domovem klasických korálových útesů, mušlí, ústřic a svítící olihně, kterou uctívali náboženští fanatici boha Neonera.

Politický systém

Sharlam jest absolutní monarchií s loutkovou vládou. Na veřejnosti se snaží tvářit jako konstituční monarchie, ale poslední slovo má vždy o všem sultán, případně emírové.

Sharlam jest konstituční monarchií. Panovník si zde sice panuje, ale vláda vládne. Panovníkem jest sultán a jeho rodina emírů. Sultán je považován i za duchovního vůdce. Takzvaný „úzký“ parlament se skládá z 20 členů horní komory a 40 členů dolní komory. Hlasují o důležitá usnesení v otázkách vlády země. Sharlam má i jednotlivá ministerstva, která řídí státní správu.

Seznam ministerstev:

 • Ministerstvo Kebabu
 • Ministerstvo Tureckého záchodu
 • Ministerstvo Kamenování
 • Ministerstvo Halalu
 • Ministerstvo Velkých koz
 • Ministerstvo Svaté války
 • Ministerstvo Korupce
 • Ministerstvo Polygamie

Všechna ministerstva se nachází v budově vlády hlavního města. Jejich podrobné vysvětlení naleznete tam.

Zahraniční vztahy

Sharlam má dobré zahraniční vztahy se svým jediným přímým sousedem, Liaxusem. Na stole již dlouho leží idea aliance těchto dvou státu, ale ani jedna strana se pořádně nenachomýtla učinit první krok. Sharlam obchodoval v minulosti s Esolií a toká občas s Ruvalonem, odkud někteří občané emigrovali do oblastí Věčných lovišť. Navázal v minulosti kontakt s Mecharií a dovolil ji postavit v oblasti přístavní pevnost Kogstadt, ze kterého vyplouvají kocábky mecharijské obchodní společnosti do okolních kolonií.

Problémy přináší Minelandu radikální ortodoxní suslimové. Po bombovém útoku na Arsteimské záchody, které provedl Soudek-Al Jazeer I, se Sharlam několikrát omluvil a nechal vystavět v Shaarqu oblastní sídlo OMN.

Právo

Sultán má právo jmenovat hlavu duchovních soudů, hlavu nejvyššího soudu a prokurátora. Pokud se mu do toho však nechce, ponechává tyto věci ministerstvu kamenování a svaté války.

Soudy lidu se zabývají trestnými činy, přestupky proti víře a vlastizradou, či opovrhování vládou. V Sharlamu jsou tradičně zaváděné fyzické tresty, separace končetin a velmi oblíbený lynč se špetkou kamenování. Proti verdiktům se nedá odvolat. Sultán má právo zasáhnout a poskytnout amnestii, stává se tomu tak však velmi zřídka.

Lidská práva

Hah, ten byl dobrej.

Na dodržování lidských práv dohlíží oblastní sídlo OMN v Shaarqu.

Správní členění

Sharlam se dělí na pět oblastí, která jsou pro zvýšenou přehlednost pojmenovány podle měst, které se v nich nachází. Největší oblastí jsou pochopitelně Věčná loviště, neb se jedná o sáhodlouhou kombinaci pouště a mesy.

 1. Shaarq – spravuje Sultán
 2. Vzhur – spravuje Vezír
 3. Kogstadt – spravuje mecharijská obchodní společnost
 4. Sheesh – stanné právo[2]
 5. Věčná loviště - zákony pouště[3]

Ozbrojené síly

Sharlam nedisponuje velkou armádou, neboť ji nepotřebuje. Současnou pasivní obranu poskytuje sáhodlouhá poušť v kombinaci s Okem Sharlamu. Pokud by se nějaká armáda vydala na tažení proti Shaarqu , nebo Vzhuru, pravděpodobně by dopadla podobně jako separatistické město Sheesh.

Sultán má k dispozici svoji elitní stráž, která střeží palác a oblast Shaarq. Hlavní město obtéká řeka Snil a je velmi těžké ji překročit, pokud nemá útočící armáda pod kontrolou alespoň most.

Pouště pravidelně hlídkuje obávaný útvar Sharlamští Tygři, který se specializuje na přepadové, sabotážní a diverzní akce, čímž by, v případě války, nepřítele zpomaloval a podrýval jeho morálku.

S případnou obranou Azurového moře by vypomohla Mecharijská obchodní společnost, která má upevněné pozice v oblasti Kogstadtu. Vzhur je od ulice k ulici konstruován jako flexibilní citadela a jeho dobývání, či obléhání, by trvalo měsíce bez blokády celé oblasti.

Oko Sharlamu

Zkonstruovaná zbraň, sloužící k ochraně a udržování sharlamské suverenity. Zbraň se skládá z řady skleněných čoček, které kumulují sluneční světlo a obřího zlatého zrcadla. Zrcadlo posléze odráží sluneční paprsky na cíl.

Akční radius

Dosah zbraně není velký, ale dal by se zesílit další sadou zrcadel, která by mířila na hlavní zlaté. Sharlamská vláda zatím neplánuje další rozšiřování projektu.

Dosahy jsou rozdělené podle vážnosti poranění od rare po well done.[4]

Rare celkem se dělá horko. Velmi vhodné použít opalovací krém a nachytat bronz.

Medium při delším vystavení záři vzniká dehydratace. Nutnost hledat stín. Touha po slunečních brýlích. Úžeh.

Medium well nastávají dýchací obtíže a úpal, nepříjemný žár a vysychání vody.

Well done dřevěné nástroje hoří, kovové nástroje pálí, písek se mění na sklo, lidé na popel a kosti, voda se vypařuje.

Akční rádiusy
Separatisté v Sheesh

Oko Sharlamu bylo použito v boji proti suslimským separatistům. Po neúspěšném vyjednávání a pokračujících nepokojích nechala vláda město Sheesh vypálit. Posléze evakuovala obyvatelstvo a pozatýkala podezřelé.

Operace spánkoš

Díky tomu, že Minelandí populace ráda leze do postele, může se Sharlam těšit ze stálého přísunu sluneční energie do Oka Sharlamu.

Ekonomika

Sharlamské hospodářství důkladně kontroluje stát, případně správce oblasti. Nejdůležitějším odvětvím je zemědělský, textilní, keramický a průmysl stavebních hmot. Těžební průmysl je momentálně v plenkách, ale Mecharijská obchodní společnost se jej snaží rozhýbat hledáním ložisek diamantů, zlata a železa.

Sharlam má relativně nízkou nezaměstnanost. Všichni nezaměstnaní musí nastoupit buďto do zemědělství, nebo do lágru. Překvapivě si drtivá většina vybere první možnost.

Zemědělství

Díky komplexním zavlažovacím systémům pěstuje země prakticky vše. Obilí, mrkev, brambory, řepu, cukrovou třtinu, bambus, kaktusy, dýně, melouny, nether warty, bavlnu, mandle, koření, datle, kávu, lasagne, hedvábí, jablka, kakao a širokou škálu bobulí. Neopomíná se ani kaviár, med, či želví vejce.

Export a import

Mezi exportní artikly patří keramika, kvalitní hedvábné koberce, voskové svíčky, mozaika, vlna, káva, tabák a v neposlední řadě barvy[5] a koření. Sharlam je také velkodistributorem jídla, které nechává vyvážet do zahraničí. Mecharijská obchodní společnost potraviny odkupuje a rozváží do svých ostatních kolonií. Sharlamská mesa je vydatným zdrojem terracoty, jílů a křemene. Nesmí se opomínat i dominantní postavení na trhu s pískem a pískovcem.

Mezi nejoblíbenější import patří led a sníh[6]. Dále se Sharlam každoročně potýká s nedostatkem dřeva a musí jej dovážet ze sousedního Liaxusu.

Obyvatelstvo

Sharlam je rozsáhlá země s relativně nízkým počtem obyvatel a většina populace je koncentrována podél řek a pobřeží. Asi 66% lidí žije ve městech, většinou ve dvou největších, Shaarq a Vzhur. Majorita Sharlamské populace je dnes označena jako suslimská, tj. sussy mluvící/na veřejnosti vystupující a all chatu se vyhýbající. Rodinný život je pro suslimské rodiny důležitý. Většina si pouští filmy s Vinem Dieselem a už zapomíná, o čem vůbec na počátku byly. Jejich tradiční blátěné zemljanky vystřídaly o něco modernější a prostornější pískovcové domy. V pohodlí svých domovů mohli konečně začít řešit důležité problémy, jako například svoji ortodoxii. Tímto se obyvatelstvo postupně začalo od sebe odlišovat a uzavírat se do svých kruhů vlivu.

Neortodoxní suslimové

Na první pohled rozeznatelní bílým rouchem. Snaží se uplatnit v zemědělství i průmyslu. Uznávají netradiční formu bydlení, a jejich stravování jest různorodé. Bezostyšně věří jak Sultánovi a Emírům, tak Vezírovi a jeho vynálezům. Neortodoxní suslimové tvoří 80% současného obyvatelstva.

Ortodoxní suslimové

Na první pohled rozeznatelní černým rouchem. Uznávají tradiční kočovný životní styl ve stanech, neboť to tak dělali po celá staletí. Usedlíci zpravidla vykopávají zemljanky a propojují je dlouhými tunely. Ve stravování se vyhýbají především Haramu a to včetně lékořice. Ortodoxní suslimové tvoří pouze 13% populace Sharlamu. Navzdory svému nízkému počtu však páchají 55% všech kriminálních činů. Přestože se v názorech ortodoxní a neortodoxní suslimové v mnohem rozcházejí, obě skupiny smrtelně nenávidí furries.

Ortodoxní suslim v Shaarqu, obklopen neortodoxními suslimy

Ostatní

Mezi menšinami se nacházejí především uprchlíci z jiných států. Tito “Návštěvníci” se snaží pouště Věčného loviště co možná nejrychleji opustit, nebo se zdržují jen na nejnutnější možnou dobu.

Mecharijci

Občas je lze potkat v Shaarqu a Vzhuru, většinou se ale zdržují v oblasti Kogstatdu. Odlišují se hlavně barvou pleti a oděvem, který nezapadá do lokální suslimské kultury. Suslimové jim občas říkají bledule. Jsou slušní a většinou nekonfliktní.

Separatisté

Lidé, kteří odmítli poslušnost sultánovi a Sharlamu, jsou pro suslimy na okraji společnosti. Počet neznámý, lze ně narazit v oblasti Sheeshe.

Furries

Obávaná skupina degenerátů v kostýmech, kteří si hrají na různá pouštní zvířata. Nejčasteji se oblékají jako vlci, lišky a zajíci. Suslimové tyto jedince likvidují, či zadržují na potkání, nechť se jedná o potomky reformovaného náboženství, které uctívalo boha Neonera. Prvně na sobě nosili fishsony, kterými se snažili napodobit vzhled boha Neonera v jeho olihňovité podobě. Postupem času se však adaptovali na suchozemské žití a teď kříží pouště, kradou jídlo a yiffují.

Jazyky

Majorita suslimů hovoří sussy. 4% minorita zvrhlých degenerátů pro změnu Uwuštinou.

Sussy

jest jazyk opravdových mužů kultury a má mnoho nepsaných pravidel, které pochopí pouze příslušníci státu Sharlam.

Například komplikovaná etiketa pozdravu. Zpravidla první, kdo chce zdravit, začne slovem

Sharlom

Ten, kdo chce na pozdrav odpovědět, musí opětovat pomocí

Sharlam

Neexistuje žádná jiná alternativa tohoto pozdravu.

Pokud někdo na Sharlom odpoví Sharlom, je automaticky považován za debila.
Pokud někdo začne zdravit Sharlam, je považovan též za debila.
Pokud někdo na Sharlam odpoví Sharlom, je též debil.
Pouze pokud někdo na Sharlam odpoví Sharlam, je osobou kultury.

Pokud se cizinec v jazyku Sharlamu neorientuje, je pro něj lepší sussy nepraktikovat a omezit se na nekulturní Ahoj, nebo Hello. Vyhne se tak tomu, že bude suslimy označen za debila.

Sussy je jazyk dvojsmyslný a proto mnohdy není nesuslimům jasné, jak to tehdy autor doopravdy myslel. Například „nezaprší a nezaprší“ , „To je fakt paráda, že nemáme /sethome a /home.“, „SMRDI TI PRDEL“ , nebo „MRDAT BRNO“

Jazyk to není lehký a proto bývá překážkou pro cizince. Mohou se špatnou konverzací dostat do nemalých potíží a proto raději cestují po Sharlamu s průvodcem.

Uwuština

Je jazykem furries. Při konverzacích je zaznamenána absence tvrdých souhlásek a proto mnohdy nedávají smysl.

Normální lingo:

Prosím tě, přestaň na mne sahat, není mi to nikterak příjemné. Drž se prosím z mého osobního prostoru.

Překlad do Uwuštiny:

Pjofim pvestaň na mne sauwa, uwu im gwona coowom. Fwack me hawdew daddy uwu.

Naštěstí je tento jazyk snadno rozpoznatelný ve společnosti a osoby jím mluvící jsou velmi rychle perzekvovány.[7]

Ostatní

Mezi ostatní jazyky řadíme především lokální minelandštinu, jejíž kultura sahá až do verze 1.0 Minelandu.

Náboženství

Sharlam je kolébkou mnoha náboženství, které postupem času místní zušlechťovali k obrazu svému. Zpočátku si snažili bohem vysvětlit oheň, záplavy, nadpřirozené i přirozené jevy. Do příchodu prvního erudovaného vezíra snad mohl bůh za vše.

Původní kult boha S´rá

První a nejstarší náboženství. S'Ra je ortodoxními starověrci brán jako zákeřný a zlý bůh, který spaluje vše, co je v jeho dosahu. Proto mu jsou nabízeny oběti, které utiší jeho hněv. Podle pověstí je spalující slunce zdrojem neštěstí, které na věřící postupně nabaluje. Čím déle je tak člověk na sluníčku, tím více neštěstí, zloby, hrabivosti a dalších špatných vlastností se v něm hromadí.

Kult boha Noenera

Bůh Neoner byl pohanským bohem vody. Jeho vyznavači jej popisovali jako svítící oliheň. Mazali si po těle inkoust svítící olihně a snažili se přijmout jeho energii. Někteří se převlékali do takzvaných fishson. Snažili se býti Neonerem, pili jeho inkoust… a krev vyznavačům boha S´rá. Operovali hlavně v noci při vodních hladinách a rušili noční klid, převážně nezřízeným sexem ve svých kostýmech.

Svatá válka mezi Neonerdy a Uctívači boha S´rá (Sráči)

Vše začalo sporem o to, jaká pokrývka hlavy jest nejsvětější. Zatímco sluneční sráči si jasně stáli za tím, že hlavu smí poctít pouze kvalitně utkaná kefíja, noční neonerdi vyzdvihovali eleganci fezu. Mnohdy byli vyznavači boha S´ra na tržištích nečekaně přepadeni neonerdy a brutálně zmláceni fezy. Odplata na sebe nenechala dlouho čekat, sráči do svých šátku palestýn zabalili kameny a začali s protiútokem na neonerdy. Potyčky s sebou přinesly mnoho mrtvých a zraněných. Sultán tyto boje ukončil povoláním palácových stráží. Nechal předvolat duchovního vůdce kultu S´rá a žádal vysvětlení. Ten však pouze odvětil: “My si tady hráli s kamením.“Svatá válka trvala několik let a vyeskalovala v noci ve Vzhuru, kde se sráčům podařilo překvapivě zaútoči na yiffem zaneprázdněné neonerdy. Kult uctívače Neonera utrpěl těžké ztráty na životě i důstojnosti. Část neonerdů navždy utekla do pouště Věčného loviště a podmaněný zbytek byl donucen se přidat k uctívačům boha S´rá. Neonerdi byli však vždy „jiní“. Jejich drobné mozečky nedokázaly pochopit velkolepost S´rá. Musela být učiněna náboženská reforma Neonera.

Vznik bohyně Laguny

Bohyně laguna je symbolem vody. Pravidelné koupele proto očišťují od všeho špatného a vytváří rovnováhu chladivým dobrem. Bývalí uctívači Neonera prozřeli a uvědomili si, že jejich pravým bohem nebyla nějaká svítící oliheň, neboť voda samotná.[8] Voda dává suslimům život, zavlažuje jejich farmy a poskytuje orosenou tekutou úlevu od celý den žahajícího slunce.

Symbioza mezi S´ra a Lagunou

S´ra zapřičiňoval sucha, požáry, nemoci a králíky. Laguna symbolizovala vodu, život a plodnost. Tam, kde S´rá nabaloval na suslimy neštěstí, zlobu a podlost, Laguna očišťovala od všeho zlého myšlení a uklidňovala. Tato dvě náboženství se navzájem potřebovala. Co však nepotřebovala, byl neutuchající spor o pokrývky hlavy. S´rá byl dále symbolem kefíji, zatímco přívrženci Laguny na sebe pyšně brali fezy. Celá tato problematika musela jednoho dne skončit a to příchodem nového náboženství.

Šušlám

Jest nejnovější a nejrychleji se šířící vírou se silnými kořeny v Shaarqu. Jeho zakladatelem a duchovním vůdcem byl Uf Kekman, který poprvé SUSe spatřil v pouštích Věčných lovišť. Zjevil se před ním znenadání a prostě tam jen tak stál a koukal… HROZIVĚ. Uf Kekman vzal nohy na ramena a panicky pořvával SUS! SUUUUS! Když doběhl do Shaarqu, začal řvát SUSLAM! Načež po něm někdo z rozčílených vyznavačů boha S´rá hodil kámen a vyrazil mu zuby. Uf Kekman se zhrozil nad zakrvácenými ústy, ale dál řval, tentokrát ŠUŠLÁM! Mnozí zpovídali podivína a dozvěděli se tak o nadpřirozené bytosti, která jen tak stojí a pozoruje. Zanedlouho byl SUS spatřen v poušti hned několikrát. Suslimové nevěděli, co si mají počínat s přítomností SUSe. Mnozí se jej snažili ignorovat, ale on tam prostě jen tak dál stál a pozoroval. Mnohé svoji přítomností znervózňoval, až rozčiloval. Zkoušeli mu dávat oběti, ale to ho asi netěšilo, protože stál a pozoroval agresivněji a hrozivěji. Někteří se jej snažili podplatit, aby jim vypadl ze života, ale on se nedal a dále pozoroval. Zdeprimovaní suslimové k sobě začali býti v této pozorovací krizi hodnější a vstřícnější. Začali se shromažďovat a přát si, aby je SUS toliko nepozoroval. Kriminalita poklesla, všichni měli z jeho očí strach. Poté, co přestal být suslimský lid toliko hříšný, SUS začal z jejich života mizet. Lidé ho vídali čím dál zřídka a pak jim to začalo docházet. SUS prostě nemá rád hajzlíky. Proto SUSe vídali hlavně kriminálnící v lágru. Proto SUS strašil v noci zlobivé děti. Kolem SUSe bylo založeno náboženství, které nechce, aby se znovu objevil. Proto suslimové dodnes dodržují pravidla halalu, polygamie, toaletní drezury a svaté války. Je přísný zákaz SUSe vyobrazovat, nebo stavět svatostánky v jeho jméně. Nikdo nechce, aby se do života suslimů opět vrátil.

Proto je prvním pravidlem šušlámu:

Nedělej zle, SUS tě neustále pozoruje a sčítá tvé hříchy.

Druhým pravidlem:

Konej raději dobro.

A třetím, nejdůležitějším pravidlem jest:

Do the Sharlam shake!

Vyznavači šušlámu věří, že se po smrti se SUSem opět setkají a je jen na nich, jak se na ně bude celý posmrtný život koukat. Jestli jako spokojený rodič/manželka/koza, nebo jako závistivý soused, vězeňský dozorce Bansabanu, nebo hajzlbába Arsteimských veřejných záchodků.

Přítomnost šušlámu vyřešila i dlouhověkou otázku, jestli na hlavě nosit kefíju, či fez. Odpovědí jest turban. Fešná pokrývka hlavy, která nebrání v periferním vidění, jako kefíja a zároveň nevypadá tak hloupě, jako fez.

Náboženství v současnosti

Majorita suslimů vyznává šušlám. Ve Vzhuru, kolébce boha S´rá, se i nadále drží jeho vyznavači. Střety zájmů jsou ve městě minimální a většina šušlamistů ucívá i S´rá. Současným problémem šušlámu je jen míra, do jaké se má dodržovat. Někteří srdceryvně nechtějí, aby se SUS vrátil a věří, že by i zahraniční země měly zapracovat na své pokoře a dobrotě.

Kultura

Umění

Sharlamské umění zahrnuje mnoho oborů, včetně architektury, kamenictví, tkalcovství, hrnčířství a malby. Sharlamská umělecká díla vykazují velkou rozmanitost dle období a regionu, ze kterých pochází. Sheeshská umění zůstávají velkou otázkou pro archeology, ale pravděpodobně se jedná o pozůstatky z kočovných rituálů. Vzhurské sluneční talismany jasně připomínají zlatý věk boha S´rá, Na mnoha místech v Shaarqu lze narazit na velice zajímavé mozaiky a dlažby, které buďto zdobí budovy, nebo propojují ulice hlavního města. Před vládní budovou se také nachází letitá socha sharlamské kobry v měřítku 1:1.

Architektura

Sharlamské budovy jsou stavěné z pískovce a neglazurované vypálené hlíny. Od doby, co přešli suslimové ze zemljanek do pískovcových staveb se sklepeními, tuto technologii zlepšovali. Vykazují se proto velkou estetickou a strukturální rozmanitostí. Na velkolepých stavbách je jasně patrná znalost matematiky, geometrie a mnohdy i astronomie. Stavby Shaarqu jsou ikonické především kopulemi a minarety, zatímco Vzhur dbá na masivní a robustní zdi jednotlivých čtvrtí. Civilní domy jsou spíše skromnější a méně zdobené, zatímco u státních a královských budov lze vidět kompilované vzory a barvy.[9] Ve Vzhuru jsou též k vidění pozůstatky staré architektury, které přežily i zemětřesení a záplavy. To jen dále dokazuje robustnost sharlamských staveb.

Literatura

Za existenci Sharlamu bylo sepsáno mnoho knih. Vysvětlují jednotlivá ministerstva, učí lid šušlámu a některé se snaží prostě suslimy rozptýlit. Také bylo vydáno mnoho sáhodlouhých příruček, encyklopedií a kuchařek. Mezi lidem Sharlamu je tradičně nejpopulárnější kniha: „What are you doing, step-Emír?“ Obrázková kniha o volnočasových aktivitách suslimské mládeže. Kulturní dům v Shaarq je domovem i mnoha mezinárodních děl, která byla do města převezena po výbuchu nythejské jaderné elektrárny.

Mezi nejvýznamnější básníky státu patří Soudek-Al Jazeer II který je autorem děl „Verbální atentát“ , „Patnáct piv“ a „MRDEJ BRNO MORE“. Jeho verše si dodnes broukají adolescenti ve škole, nebo dospělí v práci.

Hudba

V oblasti hudby Sharlam dominuje. Jedná se o stát s největším počtem jukeboxů na domácnost. Vláda distribuuje pravidelně mezi lid music disky, které nafarmí v creeper farmě, takže se do nočního klidu hudba nezastaví. Disky vyváží Sharlam i do zahraničí, například do Vilantenu, kterému chybí do kompletní sbírky už jen několik kusů.

Mezi nejpopulárnější písničku jednoznačně patří „Sharlam shake“. Jedná se o taneční písničku, kterou zpravidla iniciuje suslim a vyzývá ostatní, aby se přidali. Ostatním dá jasně svůj záměr najevo větou: “CON LOS TERRORISTAS“, načež začne tancovat ve freestylu do doby, než se přidají i ostatní. Účastníci, kteří se hodlají k tanci přidat, většinou ze slušnosti několik vteřin počkají a pomalu předstírají, že si tanečníka ani nevšimli. Poté s plnou razancí kolem něj začnou zběsile tancovat.

Kinematografie

Suslimové mají rádi filmy a jsou schopni zaplatit nemalé částky za cokoliv nového. Ačkoliv jim bylo v minulosti nabízeno promítání filmu „Andaluský pes“, uhlobaronská šlechta velmi rychle do celé věci zasáhla a jedinou kopii filmu namístě zničila ještě před tím, než mohli suslimové cokoliv na plátně uvidět. Po tomto Andaluském debaklu se museli uspokojit u filmů s Vinem Dieselem. Nejvíce je uchvátil ve snímcích Černočerná tma a Rychle a zběsile. Do budoucna si suslimové moc přejí, aby se další díl, Rychle a zběsile 11, natáčel právě v Sharlamu. Věc je natolik urgentní, že se do ní vložil i Sultán a snaží se studiem Universal pictures vyjednat budoucí spolupráci. Did we broke your immersion, bitch?

Věda

Stará věda Sharlamu nebyla výrazně vyspělá. Disponovali základní medicínou proti malárii a jedům. Většinou se jednalo o babské rády, jakožto

„bolí-li tě noha, zlomíme ti předloktí, abychom odpoutali pozornost od bolesti na noze“

nebo

„Pokud si při spaní vytáhneš zpod polštáře tu pískovcovou cihlu, pravděpodobně tě ráno nebude trápit ztuhlý krk“

Mnoho infekčních problémů řešil i lokální kat, který jednoduše separoval bolestivou tkáň od zbytku těla. Problémy však vždy nastaly v případě bolesti hlavy.

Mezi první evoluční teorie se v Sharlamu počítala bravčí evoluční fáze, podle které se údajně suslimové vyvinuli z prasete. Teorii přihrává fakt, že vnitřní orgány prasat a suslimů jsou si velmi podobné ve velikosti i uspořádání. O teorii se dodnes vedou spory a pro jistotu je konzumace vepřového zcela zakázána, neb by se mohlo jednat o kanibalismus.[10]

V oblasti chemie se vyznamenali sharlamští vědci výrobou TNT. K jeho výrobě stačilo namíchat střelný prach s pískem. Efektivní trhavina se využívá dodnes.

Výrazný technologický pokrok pocítil Sharlam s příchodem mecharijské obchodní společnosti, kdy spolupracovali na vylepšení zavlažovacích systémů země. Letité zkušenosti Sharlamu byly spojeny s vymoženostmi Mecharie. Produktivita polí se díky novým zavlažovacím systémům zvedla o krásných 28%. Sharlam si od nich též osvojil mnoho automatických systémů. Například technologii automatické třídičky materiálu, kdy jsou nebozí skladníci proháněni bičem po skladu a nuceni třídit materiály do správných beden. Sharlam se naučil míchat beton a vytvrzovat základy budov. V neposlední řadě Mecharie vypomohla s návrhem a realizací Oka Sharlamu, komplikovaného čočkové zrcadla, které je dodnes používáno k obraně státu.

Sport

Mezi nejoblíbenější kolektivní sport patří bezesporu fotbal, který má v zemi dlouhou tradici. Zpočátku se fotbalové míče vyráběly z pískovce. V jednom fotbalovém utkání se mnohdy vystřídalo i 300 hráčů, zatímco chirurgie Sharlamu praskaly ve švech. Později se přešlo na měkčí míče ušité z králičích kůží a vycpaných slámou. Nejčastějším hřištěm bývá ulice, nebo písečné duny za městy. Suslimové vždy velmi rychle udělají čáry v písku a začnou sportovat.

Sharlam skrývá mnoho sportovních talentů, o kterých okolní státy příliš neví. Jedná se o sportovce v disciplínách běhu a vrhání diskem.

Abud Kaj Nassiri je nejrychlejším běžcem státu. Motivací k běhu je pro něj jeho nevrlá žena, od které se snaží vždy co nejrychleji zmizet. Mnohdy utíká i celé kilometry, aby se od ní dostal a trhá nespočet Minelandských rekordů v bězích od 100 metrů po 42 kilometrů.

Anahita Nassiri, Abudova žena, je nejlepší v disciplíně hodu diskem. Talíře po svém manželovi vrhala už v domácnosti a nutila jej k útěku. Následně jej pak pronásledovala po celém Sharlamu, neboť odmítal plnit manželské povinnosti. Později přešla na disky, ve kterých pravidelně trhá rekordy.[11]

Kuchyně

Sharlamská kuchyně je rozmanitá, neboť každá oblast má vlastní jídla, kulinářské styly i odlišné tradice. Hojně se používá koření, především kari a chilli. Do sharlamské kuchyně patří med, jablka, česnek, bobule a kořenová, či hlíznatá zelenina. Mezi nejpopulárnější maso vnitrozemí patří především kuřecí, jehněčí a hovězí. Ryba bývá tradičně konzumována ve Vzhuru, kde se prošpikovává bylinkami a peče na másle.

Sharlamský kebab

Jest utajená receptura, o kterou se země odmítá dělit s ostatními. Princip je jednoduchý. Maso se napíchne na vertikální, či horizontální rožeň a poté se pomalu opéká na ohni. Komplikovaná alchymie však přichází ale s kořením a přípravou, kterou maso prochází, než se na rožeň napíchne. Ani přední mecharijští vědci nedokázali replikovat ikonickou chuť sharlamského kebabu v laboratorním prostředí. Tajný pergamen s recepturou kebabu drží vezír a sultán. Kebaby se od města původu drobně odlišují. Vzhurský bývá více jemný, zatímco Shaarq má pikantnější říz. Kebábek podléhá i přísné kontrole ministerstva kebabu a halalu, kteří úzkostlivě sledují přípravu a podíl/typ masa v produktu. Nesmí se opomínat i jogurtová omáčka, která je nedílnou součástí této pochoutky.

Sharlam shake

Jest mléčný koktejl, do které se mixují, či drtí, sharlamské bobule. Celý nápoj je pak oslazen třtinovým cukrem a navrch se přidávána šlehačka. Kritickou bývá i třešínka[12] a brčko. Sharlam shake se podává výhradně vychlazený a je běžnou součástí suslimského života.


Významná města

 • Shaarq – hlavní město, rozkládá se na povodí řeky Snil. Nachází se v něm budova vlády, sultánův palác, oblastní sídlo OMN, kebabárna, veřejné záchodky, dům kultury, nevěstinec a mnoho obytných čtvrtí. Je centrem kultury a oblíbenou turistickou destinací.
 • Vzhur – přístavní město s velkým obchodním potenciálem. V centru se nachází velké tržiště, kde dochází k prodeji rozmanitého zboží, včetně koberců, mozaiky a keramiky. Disponuje lázněmi k očistě těla i duše a chrámem boha S´rá. Dominantou města jest Maják Slunce a vezírova rezidence.
 • Kogstadt – přístavní pevnost mecharijské obchodní společnosti. Slouží k transportu osob i artiklů určených pro kolonie a provincie Mecharie. V Kogstadtu je možné lodě jak nakládat, tak opravovat, disponuje jeřáby. Pevnost je též vybavena obří uhelnou turbínou, která vytváří elektřinu a a pohání velké těžící rypadlo.
 • Sheesh – separatistické město, které odmítlo přiznat poslušnost sultánovi a Sharlamu. Po několikatýdenních bojích a provokacích ze strany separatistů, bylo město srovnáno se zemí za použití Oka Sharlamu. V oblasti jsou požáry a ostatky zabitých. Stojí zde na výstrahu všem, co by se chtěli protivit své zemi.

Soudobé Aktuality

 • 28.12.2021 – se odpálil na Arsteimském nádraží Soudek-Al Jazeer I, neboť mu nevyhovoval stav veřejných záchodů. Absence tureckého záchodu jej natolik rozlítila, že spáchal bombový atentát.
 • 01.01.2022 – bylo v ramci prevence postaveno oblastní sídlo OMN. Komisař LEDVAX monitoruje v regionu dodržování lidských práv.
 • 30.01.2022 – separatisté ve městě Sheesh byli poraženi za pomocí Oka Sharlamu. “Situaci máme pod kontrolou. Civilní ztráty po použití zbraně byly minimální a staráme se o raněné.” dodal na místo přivolaný komisař OMN, LEDVAX.
 • 15.02.2022 – byla vystavěna nová ledová dráha mezi Shaarq a Vzhur. Důvodem stavby jest absence elyter.
 • 29.03.2022 – Sharlam začal prodávat Elytry na spawnu. Elytry lze zakoupit bez dia a nabídka je pouze limitovaná.
 • 30.04.2022 – se Sharlam zúčastnil dražby umění, ze které si odnesl dvě díla.Eričin svět a Persistence paměti. Obě díla jsou vystavena v budově vlády.
 • 13.05.2022 – byl zadržen sharlamský výtržník, Crowkik, v podsvětí známý těž jako „lil shit“. Pokusil se na spawnu zmrzačit několik lidí trojzubcem a okradl nebohého obchodníka o elytru. Momentálně je vězněn v lágru.
 • 15.05.2022 – dokončena oprava majáku ve Vzhuru. Na vytvrzení základu byl použit beton.

Reference

 1. najs
 2. vzhledem k výskytu separatistických buněk je oblast často navštěvována sharlamskou armádou
 3. území nikoho. Oblast, kde se ztrácejí lidé a platí právo silnějšího.
 4. V případě, že po obětech paprsku nezůstane nic, dá se mluvit o stupni Congratulations
 5. především indigo
 6. avšak málokdo je schopný jej doručit v nekapalném stavu.
 7. někdo by napsal perzekuovány, ale to by se mýlil
 8. některým neonerdům tato fáze "uvědomování si" trvala déle, avšak dřevěné obušky postupem času přinesly uvědomění i těm nejtupějším
 9. u státních a královských budov převažuje kombinace modré a bleděmodré terracoty
 10. A mimo jiné je lidské maso pro suslimy haram
 11. hlavním důvodem je i to, že to diskem i více bolí
 12. či jahoda