Liaxus

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Liaxus

Verze 1.18
Státní zřízení egalitářská demokracie
Status uznaný stát
Založen 19. 12. 2021
Důvod založení Spojení několika zaniklých států[1] na novém území
Zakladatel 16.png Arlen_Andalou
Souřadnice x:-650 z:1170

Hlavní město Qystheim
Reprezentant 16.png Arlen_Andalou
Občané 16.png David_Andalou
16.png Lukaahh
16.png Wulfnight
16.png erikej
16.png quicklyGETin
16.png Alkreata
16.png Danodolos
16.png PowerPointMASTER
16.png Radnaty_
16.png Smodzo
16.png Soudek
16.png pesnoc
16.png zabikej
16.png NoAlexEeen
16.png Rey_Adrian77
16.png Sundeon
16.png Krtkuv_dort_
Doprava TBA
Zaměření průmyslové
humanitární
obchodní
Biomy plains
river
forest
savanna
Regiony Aussig am Pashlava
Paften
Qystheim
Pathea
Asinsk
Organizace OMN
11/6/2024 3:44:17 · Š · E · R

Liaxus je stát na Minelandu, podle rozlohy první největší. Nachází se jižně od Arsteimu. Sousedí s Eltorrielem, Esolií, Ruvalonem a na jihu od Liaxusu se nachází Terra Nullius.

Historie

Vznik Liaxusu

Po incidentu známém jako Exploze Nythejské jaderné elektrárny se bývalí obyvatelé států Liadre, Eraxusu, Staetlu a Quadratisu spojili. Toto spojení bylo zapříčiněno především novou vládou OMN, která se pokusila znovu nastolit pořádek umělým vytvořením hranic. Představitelé OMN se snažili vyhovět všem požadavkům a díky tomu mohlo vzniknout více velkých států, byla tak zajištěna větší stabilita OMN, rovněž bylo dosaženo kvalitnějšího a rychlejšího státního rozvoje. Dříve malé státy mohly totiž dostat pomoc od velikých států a zejména v Liaxusu tak vznikla souhra.

Název státu

Název státu Liaxus se skládá z názvů států Liadre a Eraxus. Tento název vznikl dříve, než se do Liaxusu přidaly státy Staetl a Quadratis. Nebyly však zaznamenané žádné námitky ze strany těchto bývalých států a tak se zrodil nový název.

Obchodní rozkvět

Liaxus se vyznačuje svojí dravostí na poli obchodu. Momentálně vlastní nejrozsáhlejší obchod v Arsteimu. Získanými diamanty často financují i nákup unikátního umění, nebo například expanzi stavitelství a zajištění blahobytu všech Liaxusských občanů.

Město Paften, v pozadí město Aussig am Pashlava.

Mezinárodní vztahy

Liaxus je nyní jako celek více otevřený ostatním státům, než byli jeho státní předchůdci. Liaxus se na mezinárodním poli staví do pozice brzdy a protiváhy. Proto se vždy snaží vyrovnat síly s nejsilnějšími figurami Minelandu, aby nikdo neměl příliš výraznou převahu nad ostatními. To se jim daří například přebíráním nového území, jako třeba část Vilantenu, kde nebydleli žádní občané a nebo zchudlá Awirie.

Sharlam

Liaxusu se podařilo navázat dobré vztahy se státem Sharlam, který momentálně obývá jihovýchodní část Arsteimských oblastí.[2] Sharlam vstoupil do aliance s Liaxusem a utvořili ještě s Awirii alianci Lishaw

Esolie

Vztahy mezi Liaxusem a Esolií jsou neutrální. Ze začátku bydlení v Arsteimských oblastech byla Esolie kritizována laxním přístupem k výstavbě infrastruktury. Cesta však již byla dokončena, i když ohledně toho panovaly průtahy a v Esolii se musela několikrát vyměnit vláda. Vztahy jsou i nadále spíše neutrální i po tom, co Esolie vstoupila do Mormerské dohody, kterou Liaxus kritizoval.

Eltorriel

Liaxus dlouhodobě nevychází se státem Eltorriel, i když se zpočátku zdálo, že to bude právě naopak, protože Liaxus jako první stát s Eltorrielem sepisoval mezinárodní smlouvy. Dlouhodobá nekompetence vedení i vpád Eltorrielských vojsk na území Liaxusu zapříčinil velmi chladný a odměřený přístup ze strany Liaxusu.

Politický systém

Systém státu Liaxus je rovnostářský, nehledí na věk, pohlaví, či původní stát z předešlé verze, snaží se o sociální a ekonomickou rovnováhu. Občané Liaxusu disponují volným přístupem ke státním surovinám, ale je potřeba dodržet určitá pravidla. Na území Liaxusu existuje několik jednotlivých skladů, ze kterých čerpají všichni obyvatelé Liaxusu. Základním kamenem Liaxusského systému je však respekt suverenity ostatních oblastí se skladem. Pokud tedy Liaxusský občan potřebuje brát materiál z jiného skladu, než který je pro něj primární, musí o tento materiál vždy požádat. Toto pravidlo bylo zavedeno z důvodu snahy o zamezení komplikací a nedostatku materiálu v potřebných oblastech.

Práva železných golemů

Někteří občané Liaxusu se snaží vyvolat debatu o právech železných golemů. Podle nich se jedná o posvátná a inteligentní stvoření a využívání je ke hromadění železa považují za barbarské. Většina Liaxusu ale tento názor nesdílí, nicméně povolili občanským aktivistům stavbu v horách, kde hodlají vystavět chrám pro železné golemy.

Národní identita

Zvířecí symbol Liaxusu je pašík. Liaxusští občané toto zvíře vnímají s hlubokou úctou. Ačkoliv je ale prase domácí velice respektované a ceněné zvíře, neexistují žádné zákony, které by zakazovaly je zabíjet a konzumovat. Zvířecí práva jsou tak stále o trochu více pozadu, než například v bývalém Etavenu, kde bylo přísně zakázané zabíjení krav a konzumace hovězího.

Města

Qystheim - První město Liaxusu, výhradní stavitel je zde Wulfnight.
Paften - Významné město nedaleko od Qystheimu. Správkyně města je Arlen_Andalou.
Aussig am Pashlava - Město nedaleko hranice s Awirií. Správce města je David_Andalou.
Pathea - Město, které je nejvíce odlehlé a nejvzdálenější od Qystheimu. Správce města je Radnaty_
Nový Paften - Hlavní město Liaxusu. Nachází se zde land spawn. Správkyně města je Arlen_Andalou
Utsukushi - Město na bývalém území Awirie.
Boleticia - Město, které kolonizuje druhou část Liaxusu. Správce města je lukhael
Proma - Vybydlené město na území bývalého Vilantenu.
Asinsk - Město, které se takřka opírá o Terra Nullius na východě Liaxusu. Správcem města je NoAlexEeen

Hlavní město Qystheim.

Ekonomika

Liaxusská obchodní společnost

Liaxus vlastní nadnárodní družstevní podnik Liaxusskou obchodní společnost, která skrze řetězec podniků Lidlaxus exportuje materiál do svých obchodů a zajišťuje bezproblémový prodej.

Pizza Hlad

Město Aussig am Pashlava se věnuje i rychlému občerstvení a snaží se prorazit na mezinárodním trhu se svým řetězcem Pizza Hlad.

Galerie Arlen

Další úspěch na poli ekonomiky si Liaxusští občané slibují u nadcházejí kolekce obrazů od Arlen_Andalou, které se pravděpodobně budou dražit.

Kultura

Kuchyně

Národní pokrm Liaxusu je speciální zlatá karotka. Je velmi známá svým blahodárným účinkem na lidské tělo, stejně jako její výraznou a šťavnatou chutí, která se nikdy nepřejí. Mezi další oblíbené pokrmy se řadí například Pizza[3].

Muzeum

Dominantou nového Paftenu je rozsáhlé Arlenino muzem, kde se nachází mnoho zajímavých expozic.


Reference

  1. v důsledku exploze Nythejské jaderné elektrárny
  2. Arsteimskými oblastmi se rozumí celá mapa Minelandu 1.18. Souhrnné území minulé verze se tak například jmenují Tswillinské oblasti. Tyto pojmy vymysleli David a Okap, když chtěli jasně pojmenovat mapu, aby se mohlo odkazovat na věci mezi wipy.
  3. Kromě Pizzy Hawaii


Odkazy