Ruvalon

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Ruvalon
Ruvalonská republika

Ruvalon flag.png

Verze 1.18
Státní zřízení parlamentní republika
Status uznaný stát
Založen 19. 12. 2021
Důvod založení Osídlení nového kontinentu
Zakladatel 16.png Gold_Cake
Souřadnice x:-1000 z:-500
MAP 1.18 Ruvalon.png

Motto
„Dobrá cena, dobrá dohoda, dobrý obchod“
Hymna
Ruvalonský křest[soubor?]
Hlavní město Mormere


Vládci I. 16.png Gold_Cake
(19. 12. 2021 – 8. 9. 2022)
II. 16.png Electrro_
(od 8. 9. 2022)


Kancléř 16.png Electrro_
Guvernér 16.png pozut


Ministryně životního prostředí a zemědělství 16.png Neta_DV
Ministr zdravotnictví 16.png Nik_DV


Mimovládní úředníci 16.png Le0
16.png 0kap


Občané 16.png Tate18
16.png Farnaj
16.png BorekCZ999
16.png ThunderTom
16.png Tom246
16.png Asterikse
16.png Deidrea
16.png DmechCZ
16.png Fog_Traveler


16.png Sloth_Saurus
16.png Vegral007
16.png Wirusak
16.png Wulfnight
16.png filipek0402
16.png mirajerab

Doprava železniční
elytrová
lodní
Zaměření obchodní
ekonomické
industriální
Biomy planiny
hory
lesy
Organizace OMN
23/9/2022 22:18:30 · Š · E · R

Ruvalon je jeden z největších a obchodně nejvyspělejších států na Minelandu 1.18. Nachází se západně od Arsteimu a dále sousedí na severu s Flavoslávií, na západě s Derstlandem, na východě s Esolii a na jížní hranici sdílí s Awirií. Hned po vzniku státu se stal prezidentem Gold_Cake, který kvůli menší aktivitě předal Ruvalon začátkem ledna 2022 do prozatímní správy Le0vi. 28.4.2022 se Gold_Cake opět vrátil do funkce prezidenta. 8.9.2022 převzal vládu nad Ruvalonem kancléř Electrro, po útěku prezidenta a vicekancléře do sousední Awirie po sérii konfliktů ve vedení státu.

Historie

Ruvalon byl založen po obrovské katastrofě, která byla způsobena výbuchem Nythejské jaderné elektrárny. Občané bývalých říší, větších nebo menších států museli utéct. Těm, kterým se nepodařilo utéct, se teď pravděpodobně vznáší v atmosféře. No ti, kteří utekli, objevili nový kontinent, který hned začali osídlovat. Přeživší bývalý imperátor mocné a ztracené říše Etaven, začal budovat stát od úplného začátku. Pár lidí, kteří přežili mu v tom pomohli a vybudovali tak velkou a mocnou říši, známá taky jako Ruvalonská federace. Každá část státu byla pod vládou jiného občana a tak se dokázala rychle tvořit kultura, rozvíjet stát a udržovat prosperita. V roce 2022 se v dubnu k Ruvalonské federaci připojil člověk, který změnil Ruvalon tak, jak ho známe dnes. Tenhle člověk, Electrro_, sem přišel se svou manželkou, jejím bratrem a se svým bratrem. Spřátelil se s prezidentem státu Gold_Cakem a byrokratem Kertyzem. Zajímal se o všeobecnou správu Ruvalonu až se nakonec pustil do reformy. Zmínění tři muži vytvořili Ruvalonu novou a světlou budoucnost. Electrro byl povýšen na kancléře a Kertyz byl jmenován velvyslancem Ruvalonu.

Současnost

14.7.2022 o 19:30 zasedal prezident, kancléř a velvyslanec Ruvalonu z důvodu řešení otázek týkajících se budoucnosti Ruvalonu. Úkolem zasedání bylo provést změny, které by mohly pomoct státu. První změna nastala ve státním zřízení, které se změnilo z federace na "triumvirskou republiku". Po uznání tohoto zřízení byl Kertyz povýšen na vicekancléře a všichni tři se stali hlavami Ruvalonského triumvirátu. Následně byla změněna státní vlajka, založena ministerstva, určila se doprava státu, názvy měst a projednaly se možné obchodní záležitosti.
8.9.2022 se triumvirát rozpadl a vládu nad Ruvalonem získal Electrro. Gold_Cake a Kertyz utekli z paranoje do sousedního státu, kde převzali plnou moc. Ruvalon se stal svobodným národem bez jakéhokoliv náznaku imperializmu. Státní zřízení bylo změněno na parlamentní republiku, 10.9.2022 se založila sociálně-obchodní aliance se státem Esolie, začalo se pracovat na velikých projektech a Ruvalon, tak i Esolie, začali prosperovat

Politika a lidská práva

V Ruvalonu vládne demokracie s menšími úpravami. Je zrušeno právo na volby hlavy státu nebo jejich odvolávání. Svoboda projevu je potlačena pokud se jedná o protestní nebo výhružný typ daného projevu. Zákon také přísně zakazuje osočování nebo vyhrožování z důvodu náboženství nebo víry apod. Lidská práva z hlediska svobody pohybu nebo vyjadřování nejsou nijak potlačena, až na neslušný nebo neakceptovatelný slovník. Politika se řídí pravidlem obchodu, o tom svědčí i motto státu. Svůj obchodní a přátelský zrak upíná na každý stát, který je ochoten jednat. Ministerstva státu se starají o konkrétní zaměření a jsou nejvyšším orgánem dané politické a státní oblasti. Každý státní návrh musí projít přes Ruvalonský zákonník, následně bude přehodnocen hlavou státu za přitomnosti parlamentu. Návrh bude zhotoven okamžitě, nebo po menší úpravě. Avšak, Ruvalon je velice opatrný a věnuje se nejen ekonomice, vnitrostátní a mimostátní politice a obchodům, ale i přípravě pro případné konflitky mezi státy.

Vládní úřady a kanceláře

 • Kanceláře:
  • Kancelář ruvalonského kancléře
  • Kancelář ruvalonského guvernéra
 • Úřady:
  • Úřad všeobecného dohledu nad pořádkem
  • Úřad pro obchodní záležitosti
  • Úřad pro kontrolu nad aliancí

Současná ministerstva státu

 • Ministerstvo životního prostředí a zemědělství
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Ministerstvo dopravy
 • Ministerstvo zahraničních věcí

Ekonomika

Státní ekonomika se zaměřuje z veliké části na obchody nebo dohody s jinými státy. Zbytek ekonomiky je vnitrostátní a je pořádně stabilná. Momentálně Ruvalon spolupracuje se státem Esolii, se kterou spolupracuje v rámci výstavby velikých projektů nebo v rámci obchodních cest. Ekonomika státu je pod dohledem a správou samotného kancléře státu. Platební měnou je diamant nebo diamantové úlomky.

Zaměření

Zaměření státu je velmi diskutabilní a závisí od situace. Ruvalon se zaměřuje z 80% na obchody a dohody. Ekonomické a industriální zaměření je kontrolováno samostatně a není potřeba jej masivně udržovat nebo regulovat, jelikož je v neustálém chodu bez přestávky. Válečnému zaměření se snaží vyhýbat, avšak z bezpečnostních důvodů a obrany státu položilo alespoň základy, jako například pevnost Denfereal.

Obchody

Ruvalon je všeobecně znám pro svůj masivní vliv v rámci individuálních obchodů. Po příchodu dnešního kancléře Electrra, se Ruvalon začal z obrovské části věnovat obchodům a snažit se vládnout obchodnímu trhu. S touhle myšlenkou přišel sám kancléř, jelikož věří, že poctivý obchod může být jak přátelským prostředkem, tak i zbraní.

Oblasti, místa, stavby

Mormere

("Mormír") Je hlavní město Ruvalonu. Nachází se severovýchodně od Stříbrných hor a severozápadně od Arsteimu. Výstavba započala v červnu 2022 a pořád pokračuje. U výstavby se používá modré dřevo v kombinaci se smrkovým a dubovým dřevem, základy se staví z kammených cihel a křemene.

Denfereal

Pevnost Ruvalonské republiky. Nachází se na jihovýchodné části Ruvalonu. Její výstavba započala z důvodu bezpečnosti, kdyby náhodou vypukla válka nebo i menši konflikt, který by nešťastně zasáhl i Ruvalon. Kancléř prohlásil, že napadnout Ruvalon, který se snaží udržovat se všemi přátelské nebo neutrální vztahy, je to poslední, co by někdo udělal.

Most Dorshade

Byl postaven kancléřem v jižním průsmyku, oddělujícím pevnost Denfereal od Stříbrných hor. Most symbolizuje sílu spojenectví, kterých si Ruvalon ctí.

Odkazy