Ruvalon

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Ruvalon
Ruvalonské impérium, Ruvalonské císařství

Verze 1.18
Státní zřízení patriarchální monarchie
Status uznaný stát
Založen 19. 12. 2021
Důvod založení Osídlení nového kontinentu
Zakladatel 16.png Gold_Cake
Souřadnice x:-1000 z:-500

Motto
„Dobrá cena, dobrá dohoda, dobrý obchod“
Hymna
Ruvalian Fortis (fun version)
Hlavní město Mormere


Vládci I. 16.png Gold_Cake
(19. 12. 2021 – 8. 9. 2022)
II. 16.png Electrro_
(od 8. 9. 2022)


Císař/Kancléř 16.png Electrro_
Vicekancléř 16.png pozut


Ministryně životního prostředí a zemědělství 16.png Neta_DV
Ministr obrany 16.png Nik_DV


Mimovládní úředníci 16.png Le0
16.png 0kap


Občané 16.png Tate18
16.png Farnaj
16.png BorekCZ999
16.png ThunderTom
16.png Tom246
16.png Asterikse
16.png Deidrea
16.png DmechCZ
16.png Fog_Traveler
16.png Sloth_Saurus
16.png Vegral007
16.png Wirusak
16.png Wulfnight
16.png filipek0402
16.png mirajerab
16.png Spouter666
16.png Honzik_Knedlik
16.png Elitex_cz
16.png callmeLucas_
16.png kukys994
16.png ShuCukujama
Doprava železniční
elytrová
lodní
Zaměření obchodní
ekonomické
industriální
Biomy planiny
hory
lesy
Organizace OMN
20/7/2024 22:24:56 · Š · E · R

Ruvalon je druhý největší a první obchodně nejvyspělejší stát na Minelandu 1.18. Nachází se západně od Arsteimu a dále sousedí na severu s Flavoslávií, na západě s Derstlandem, na východě s Esolii a na jížní hranici sdílí s Liaxusem. Hned po vzniku státu se stal prezidentem Gold_Cake, který kvůli menší aktivitě předal Ruvalon začátkem ledna 2022 do prozatímní správy Le0vi. 28.4.2022 se Gold_Cake opět vrátil do funkce prezidenta. 8.9.2022 převzal vládu nad Ruvalonem kancléř Electrro, po útěku prezidenta a vicekancléře do sousední Awirie (dnešní Liaxus) po sérii konfliktů ve vedení státu.

Historie

Ruvalon byl založen po obrovské katastrofě, která byla způsobena výbuchem Nythejské jaderné elektrárny. Občané bývalých říší, větších nebo menších států museli utéct. Těm, kterým se nepodařilo utéct, se teď pravděpodobně vznáší v atmosféře. No ti, kteří utekli, objevili nový kontinent, který hned začali osídlovat. Přeživší bývalý imperátor mocné a ztracené říše Etaven, začal budovat stát od úplného začátku. Pár lidí, kteří přežili mu v tom pomohli a vybudovali tak velkou a mocnou říši, známá taky jako Ruvalonská federace. Každá část státu byla pod vládou jiného občana a tak se dokázala rychle tvořit kultura, rozvíjet stát a udržovat prosperita. V roce 2022 se v dubnu k Ruvalonské federaci připojil člověk, který změnil Ruvalon tak, jak ho známe dnes. Tenhle člověk, Electrro_, sem přišel se svou manželkou, jejím bratrem a se svým bratrem. Spřátelil se s prezidentem státu Gold_Cakem a byrokratem Kertyzem. Zajímal se o všeobecnou správu Ruvalonu až se nakonec pustil do reformy. Zmínění tři muži vytvořili Ruvalonu novou a světlou budoucnost. Electrro byl povýšen na kancléře a Kertyz byl jmenován velvyslancem Ruvalonu.

Současnost

14.7.2022 o 19:30 zasedal prezident, kancléř a velvyslanec Ruvalonu z důvodu řešení otázek týkajících se budoucnosti Ruvalonu. Úkolem zasedání bylo provést změny, které by mohly pomoct státu. První změna nastala ve státním zřízení, které se změnilo z federace na "triumvirskou republiku". Po uznání tohoto zřízení byl Kertyz povýšen na vicekancléře a všichni tři se stali hlavami Ruvalonského triumvirátu. Následně byla změněna státní vlajka, založena ministerstva, určila se doprava státu, názvy měst a projednaly se možné obchodní záležitosti.
8.9.2022 se triumvirát rozpadl a vládu nad Ruvalonem získal Electrro. Gold_Cake a Kertyz utekli z paranoje do sousedního státu, kde převzali plnou moc. Ruvalon se stal svobodným národem bez jakéhokoliv náznaku imperializmu. Státní zřízení bylo změněno na parlamentní republiku, 10.9.2022 se založila sociálně-obchodní aliance se státem Esolie, začalo se pracovat na velikých projektech a Ruvalon, tak i Esolie, začali prosperovat
11.12.2022 se provedl největší obchod v dějinách téhle verze Minelandu. Ruvalonský kancléř Electrro odkoupil většinu území Federativní republiky Flavoslávie, která se následně stala knížectvím pod ochranou Ruvalonu. Tímto se Ruvalon stal druhým největším státem, změnil svou formu vlády na konstituční monarchii, kancléř byl jmenován do pozice císaře a vzniklo historicky první velké Ruvalonské impérium.

Politika a lidská práva

V Ruvalonu vládne demokracie s menšími úpravami. Je zrušeno právo na volby hlavy říše nebo jejich odvolávání. Svoboda projevu je potlačena pokud se jedná o protestní nebo výhružný typ daného projevu. Zákon také přísně zakazuje osočování nebo vyhrožování z důvodu náboženství nebo víry apod. Lidská práva z hlediska svobody pohybu nebo vyjadřování nejsou nijak potlačena, až na neslušný nebo neakceptovatelný slovník. Politika se řídí pravidlem obchodu, o tom svědčí i motto státu. Svůj obchodní a přátelský zrak upíná na každý stát, který je ochoten jednat. Ministerstva říše se starají o konkrétní zaměření a jsou nejvyšším orgánem dané politické a říšské oblasti. Každý politický návrh musí projít přes Ruvalonský zákonník, následně bude přehodnocen hlavou státu za přitomnosti parlamentu. Návrh bude zhotoven okamžitě, nebo po menší úpravě. Avšak, Ruvalon je velice opatrný a věnuje se nejen ekonomice, vnitrostátní a mimostátní politice a obchodům, ale i přípravě pro případné konflitky mezi státy.

Vládní úřady a kanceláře

 • Kanceláře:
  • Kancelář ruvalonského císaře
  • Kancelář ruvalonského kancléře
  • Kancelář ruvalonského vicekancléře
 • Úřady:
  • Úřad všeobecného dohledu nad pořádkem
  • Úřad pro obchodní záležitosti
  • Úřad pro kontrolu nad konfederací

Současná ministerstva říše

 • Ministerstvo životního prostředí a zemědělství
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Ministerstvo obrany
 • Ministerstvo zahraničních věcí

Dělba moci

Rozdělení moci Ruvalonského impéria je trochu komplikovaná, no za to dost stabilní. Dělba moci vypadá následovně:

Císař

Císařem Ruvalonského impéria je Electrro. Tahle pozice vykonává všechnu zákonodarnou, výkonnou a i soudní moc v Ruvalonu. Pod vládu císaře patří celé území Ruvalonského impéria, včetně všech mimostátních území, které patří Ruvalonu. Řeší všechny mimostátní záležitosti, včetně záležitostí na úrovni OMN.

Kancléř

Kdysi nejvyšší pozice Ruvalonu. Po změně formy vlády Ruvalonu se nejvyšší pozicí stal císař. Pozice ruvalonského kancléře náleží taky Electrrovi. Ruvalonský kancléř odpovídá konkrétně za Severní Ruvalon, kde řeší všechny politické záležitosti.

Vicekancléř

Druhá nejvyšší pozice Ruvalonu. Ve funkci vicekacléře je momentálně pozut, který se spolu s císařem stará o Jižní Ruvalon, z důvodu toho, že je dost veliký na to, aby to zvládl jeden člověk, jelikož se zde pracuje na hodné projektech. Vicekancléř mimo jiné zodpovídá i za ministerstvo zdravotnictví.

Ministři

Mají na starosti konkrétní politická odvětví, které jsou potřeba k chodu říše. Mezi ně momentálně patří ministerstvo obrany, které náleží Nikovi, ministerstvo životního prostředí a zemědělství, které patří Nete a ostatní ministerstva se rozdělili mezi vládní úředníky.

Aliance

V sobotu 10.9.2022 se uzavřela aliance mezi Ruvalonskou republikou a Esolijskou republikou. Po pár dnech se do aliance připojila Federativní republika Flavoslávie z důvodu politických problémů v Esolii, které ohrožovali celou alianci. Po volbách v Esolii a politického zvratu ve Flavoslávii se vztahy v alianci konečně uklidnili. Ruvalon se stal vedoucím státem aliance, Esolie se stala industriálním státem aliance a Flavoslávie se stala kulturním státem aliance. Státy se dohodli na názvu aliance a tak vznikla takzvaná "Mormerská dohoda". Po delší době, byla aliance uznána jako federace. No po Mezinárodním konfliktu se federace rozpadla a představitelé aliance uzavřeli konfederaci Mormerské dohody.

Ekonomika

Státní ekonomika se zaměřuje z veliké části na obchody nebo dohody s jinými státy. Zbytek ekonomiky je vnitrostátní a je pořádně stabilná. Momentálně Ruvalon spolupracuje s Esolii, se kterou spolupracuje v rámci výstavby velikých projektů nebo v rámci obchodních cest. Ekonomika říše je pod dohledem a správou samotného císaře impéria. Platební měnou je diamant nebo diamantové úlomky.

Zaměření

Zaměření říše je velmi diskutabilní a závisí od situace. Ruvalon se zaměřuje z 80% na obchody a dohody. Ekonomické a industriální zaměření je kontrolováno samostatně a není potřeba jej masivně udržovat nebo regulovat, jelikož je v neustálém chodu bez přestávky. Válečnému zaměření se snaží vyhýbat, avšak z bezpečnostních důvodů a obrany státu položilo alespoň základy, jako například pevnost Denfereal.

Obchody

Ruvalon je všeobecně znám pro svůj masivní vliv v rámci individuálních obchodů. Po příchodu dnešního císaře Electrra, se Ruvalon začal z obrovské části věnovat obchodům a snažit se vládnout obchodnímu trhu. S touhle myšlenkou přišel sám císař, jelikož věří, že poctivý obchod může být jak přátelským prostředkem, tak i zbraní.

Geografie

Ruvalonské impérium se dělí na dvě části - Severní a Jižní Ruvalon.

Jižní Ruvalon

Je momentálně nejvíce obydlený, jelikož na severu probíhají obrovské rekonstrukce. Momentálně tady bydlí i císař, vicekancléř, ministři a i nejvíc občanů Ruvalonu. Podnebí je tady převažně studené. Nachází se tady největší a taky jediné hory v Ruvalonu. Jižní Ruvalon se označuje jako hlavní část Ruvalonského impéria, z důvodu hlavního města, které zde bylo vystavěno. Mimo jiných staveb se tady nachází i pevnost Denfereal, konfederační město Reichstaur a jiné.

Severní Ruvalon

Tohle území vzniklo na většinovém území Flavoslávie, které Ruvalon odkoupil. Převládá zde tropické pásmo, což zapříčiňuje bohatou úrodu stromů a rostlin. V téhle části Ruvalonu převládají planiny a řeky. Bylo zde vystavěno město Throneronsk, které kdysi patřilo Flavoslávii. Název města se změnil a dnes se nazývá Dawmoor, největší přístavní město na území Ruvalonu. Tohle území je momentálně pouze pod vládou císaře, který se zde snaží provést hodně změn.


Oblasti

Města, stavby

Mormere

("Mormír") Je hlavní město Ruvalonu. Nachází se severovýchodně od Stříbrných hor a severozápadně od Arsteimu. Výstavba započala v červnu 2022 a skončila 20.10.2022. U výstavby se používalo modré dřevo v kombinaci se smrkovým a dubovým dřevem, základy se stavěli z kammených cihel a křemene.

Podrobné informace naleznete na stránce Mormere.

Dawmoor

Město, které kdysi patřilo Flavoslávii pod názvem Throneronsk. Po odkoupení většiny území Flavoslávie, ruvalonský císař přejmenoval město na Dawmoor a označil ho hlavním přístavním městem Ruvalonského impéria.

Podrobné informace naleznete na stránce Dawmoor.

Reichstaur

Největší město na území Ruvalonu. Město je momentálně ve výstavbě. Staví se na hranicích Esolie a Ruvalonu, no 80% města leží na Ruvalonském území, jelikož se jedná o hlavní město konfederace Mormerské dohody. Město se staví z dubového a smrkového dřeva, s dekoracemi z kamene a andesitu. Jako ozdoba se používají zlaté bloky, které zdobí největší budovy města, jako například Konfederační banku nebo budovu Konfederačního parlamentu.

Denfereal

Pevnost Ruvalonského impéria. Nachází se na jihovýchodné části Ruvalonu. Její výstavba započala z důvodu bezpečnosti, kdyby náhodou vypukla válka nebo i menši konflikt, který by nešťastně zasáhl i Ruvalon. Císař prohlásil, že napadnout Ruvalon, který se snaží udržovat se všemi přátelské nebo neutrální vztahy, je to poslední, co by někdo udělal.

Podrobné informace naleznete na stránce Denfereal.

Stakmont

Malebné vesnické město na odlehlé straně vrchů Stříbrných hor. Stavitel BorekCZ999 si záležel na velikosti, jelikož hradby tohoto města obléhají celou níže položenou část Stříbrných hor (Stříbrné planiny). Městečko ze dřeva a deepslatu, krása pro oči.

Podrobné informace naleznete na stránce Stakmont.

Craagstein

Kdysi dávno postavené panství hráčem Kertyzem, když byl vicekancléřem Ruvalonu. Panství postaveno z mědi a blackstonu. Nachází se v Jižním Ruvalonu, na území, kde končí Stříbrná pláň.

Most Dorshade

Byl postaven císařem v jižním průsmyku, oddělujícím Mount Illith od Stříbrných hor. Most symbolizuje sílu spojenectví, kterých si Ruvalon ctí.

Přírodní oblasti

Mount Illith

Jedna ze dvou velikých hor na území Ruvalonu. Jde o horu, které součástí je i pevnost Denfereal, obývaná rodinou van Verlon.

Podrobné informace naleznete na stránce Mount Illith.

Stříbrné hory

Ruvalon se může pochválit největšími a nejvyššími horami na Minelandu. Stříbrné hory jsou rozprostřené skoro po celém jihu a středu Ruvalonu. Nejvyšší bod Stříbrných hor je na úrovni 256.

Podrobné informace naleznete na stránce Stříbrné hory.

Ruvylia

Řeka protékající severem Ruvalonu podél města Dawmoor. Vlévá se do jezera na území Ruvalonu, které odděluje ostrovy Flavoslávského knížectví.

Podrobné informace naleznete na stránce Ruvylia.

Jezero Nordyier

Největší jezero na území Ruvalonu. Nachází se v severní části Ruvalonu na západ od Flavoslávie.

Hora Stvoření

Světem označená hora na území Ruvalonského impéria. Na této hoře se nachází malá lávová plocha, vedle které je stánek, kde se prodává Pamětní mince.