Denfereal

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Denfereal
Ruvalonská pevnost
Pevnost Denfereal při východu Slunce
Pevnost Denfereal při východu Slunce
Verze 1.18
Sídelní útvar sídlo
Založeno 21. 4. 2022
Důvod založení Zvýšení obrany Ruvalonu
Zakladatel 16.png Electrro_
Souřadnice x:-1470 z:-80
🏛️

Stát Ruvalon
Správce 16.png Electrro_
Doprava pěší
elytrová
Zaměření obranné
Sloh pevnost
Biomy hory
zmrzlé planiny
11/6/2024 20:35:05 · Š · E · R

Denfereal je veliká pevnost, která se nachází na jihozápadě Jižního Ruvalonu, hned vedle vrchu Mount Illith. Stavba má hodně komplexní rozložení, jelikož tvoří skoro celý vnitřek hor, kterými je obestavěná. Na povrchu se tyčí budova, složená z více věží, pod kterou se nachází věznice. Zbytek pevnosti se nachází pod horou Mount Illith. V této částí se nachází skladiště, farmy, kanceláře a chodby, které vedou do dalších částí pevnosti.

Počátky

Zakladatel pevnosti Electrro van Verlon tohle místo objevil po příchodu na světadíl Minelandu. Tehdy tady bydlela farmářka Neta se svým bratrem Nikem, v malém domečku uprostřed pohoří. Oba si padli do oka a po pár dnech se zasnoubili a vzali. Electrro, s materiální podporou a stavebním povolením tehdejšího prezidenta Ruvalonu Gold_Cakea, zahájil výstavbu hradního komplexu, ze kterého nakonec vznikla první ruvalonská pevnost.

Události během výstavby

Po nějaké době se k výstavbě pevnosti připojil i muž, jménem pozut van Verlon, Electrrův bratr. Pozut byl vášnivý cestovatel a cestoval po celém světě, až se nakonec dopravil na Minelandský světadíl. Z pevnosti si nakonec udělali obrovské provizorní sídlo, ve kterém se usídlil celý rod Van Verlon.

Konec?

Práce je pořád dost a pevnost pořád není dokončená, jelikož chybí interiér hlavní budovy a nejsou dokončené všechny místnosti pod pevností. Rodina Van Verlon se snaží pevnost dokončit co nejdřív, dokonce i s pomocí jiných lidí, kteří jsou ochotní jim pomoct.