Vzhur

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Vzhur
noční osvětlení ulic
noční osvětlení ulic
Verze 1.18
Sídelní útvar město
Důvod založení obchod s cizími státy
Zakladatel 16.png MrFrolda
Souřadnice x:2200 z:1560
🏛️

Stát Sharlam
Vezír 16.png MrFrolda
Zaměření obchodní
náboženské
Sloh orientální
Biomy desert
mesa
ocean
20/7/2024 20:43:17 · Š · E · R

Město Vzhur vzniklo jako důležitý obchodní přístav určený pro obchodování s východními a severními zeměmi. Díky jeho výhodné poloze na nejvýchodnějším cípu Sharlamu se jednalo o ideální volbu. Přestože kontakt s cizími kulturami zde byl prakticky na denním pořádku, zachovával si své velké a dávné tradice v podstatě po tisíciletí. I proto například nová víra Sharlamu nedokázala úplně zastínit kult boha S´Ra, který zde má velký chrám a v podstatě každá významnější domácnost má malou svatyni věnovanou právě tomuto bohu.

Městu Vzhur vládne s požehnáním Sharlamského sultána - Velký Vezír, který má svou rezidenci hned naproti chrámu. Rezidence byla postavena před mnoha staletími, a kromě trůnního sálu a užitných místností, má také bohatou zahradu zásobenou podzemními prameny. S chrámem a rezidencí sousedí vyšší čtvrť, soustava menších domečků převážně pro různé vyslance a bohatší obyvatele. Ačkoliv prostorem zrovna moc neoplývají, nabízejí svým nájemcům určité soukromí a hlavně blízkost k dění všeho ve městě. Po stranách vyšší čtvrti je také vyšší obchodní čtvrť, kde jsou různé obchody a stálé trhy, které nabízejí vybrané lahůdky z místních i dalekých zemí. Také jsou zde lázně (kam ovšem mají přístup i neprivilegovaní. V lázních je tedy možné potkat všechny od posledního vesničana nebo námořníka až po ty nejbohatší. Souvisí to také s vírou v boha S´ Ra, neboť díky pouštnímu původu národa, jen ve vodě se smyje vše od špíny po všechnu nepravost a nerovnost světa. Níže pod lázněmi je přístav a jeho sklady. Uprostřed přístaviště je také Dům Správce přístavu, velká rezidence a druhý největší obytný dům ve městě. Zde jsou placeny poplatky a cla a odsud přichází většina příjmů do pokladnice města (vyjma daní). Vedle domu správce přístavu jsou také tradiční velké domy. Ty nemají z venku okna protože při jejich původní stavbě se s nimi počítalo jako obrannými jednotkami v případě prolomení hradeb. Každý takový dům ubytuje až čtyři rozvětvené rodiny. Dále po straně domů a za domem správce přístavu je místní trh s fontánou (zásobenou spodním pramenem). Za trhem je následně průmyslová čtvrť, kde se rozvíjejí tradiční odvětví například mozaikárna nebo výrobna koberců. Za trhem a čtvrtí je také kasárna místní posádky a vpravo pak velký Sultánův Maják. Město Vzhur bylo před padesáti lety zasaženo ničivým zemětřesením, které poškodilo mnoho domů a sesulo část ostrova, čímž došlo k naprostému rozložení hradebního systému. Nejznatelnější zatopení je právě v oblasti kasáren a starých domů. Část kasárny stojí proto na umělých sloupech a část dokonce nebyla zprovozněna vůbec. Na opravu domu neměli její obyvatelé prostředky a vezírům ani dalším bohatým měšťanům se zatím nechce obětovávat prostředky na opravu nebo nákladné postavení umělého podlaží a proto zůstávají neopraveny. Bývalá Brána Slunce zůstává spolu se zbytky hradeb a soch před hradbami částečně viditelná. Nicméně obyvatelstvo si je překřtilo na Smutnou bránu a Mrtvé hradby. Město, které začalo pomalu umírat, chytilo druhý dech poté, co do státu Sharlam přijeli vyslanci z daleké Mecharie a započal velký obchod. Cizinci nebyli úplně sdílní co se jejich původu a historie týče, ale byli naopak velmi aktivní při obchodování. Došlo také k výměně jejich technologií nebo alespoň jejich části. nejznatelnější výsledek takové spolupráce byl na veřejném osvětlení města, neboť za významnou sumu (která byla splacená především jídlem - rybolov, třtina a další, a materiálem - deepslate), bylo instalováno automatické redstonové osvětlení města. Díky tomu už nedochází k požárům, které byly dříve naprosto běžnou součástí života města. Jako další významný přínos životu města došlo ke zpevňování skal v okolí Sultánova majáku novými směsi betonu a také jeho opravě po poškození zemětřesením. Jako součást této společné práce učenci z hlavního města Sharlamu, Shaarqu, a mecharijští archeologové, provádějí výkopy v podzemí majáku a odhalují dávno zapomenutá tajemství jeho a vůbec celé Sharlamské historie. Ačkoliv se život ve Vzhuru změnil a na každém kroku lze najít nějaké důkazy této výměny, zachovává si město svou tradiční duši a většina jeho obyvatel (převážně ti z větších vrstev) si uchovávají své dávné zvyky. Část šlechty z hlavního města Shaarqu opovrhovala novými trendy a utekla proto sem do města, kde by si mohla zachovat svůj dosavadní styl života. Nicméně tyto pozůstatky pomalu vymírají, neboť Vezír i Sultán jsou zcela otevřeni nové éře, která zachvátila jejich stát. Stejně tak Sharlamské obyvatelstvo si užívá výhod těchto změn. Nové technologie například umožnily volnou neděli v pracovním týdnu (dosud tak byla pouze sobota z náboženských důvodů), čímž si Mecharie Sharlamské suslimy (hlavně ty z nižších tříd) definitivně získala.