Sheesh

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Sheesh
Verze 1.18
Sídelní útvar město
Zakladatel 16.png Takamumba
Důvod zániku destrukce města
Souřadnice x:951 z:1586
🏛️

Stát Sharlam
Sloh orientální
Biomy desert
jungle
ocean
22/4/2024 10:37:07 · Š · E · R

Severozápadní oblast Sharlamu bývala domovem ortodoxních nomádů. Jako tomu bylo ve Vzhuru a Shaarqu , i zde se postupem času usadili suslimové a začali budovat pískovcová obydlí. Jako jedni z mála v zemi měli pravidelný přístup ke dřevu a mohli se věnovat například truhlařině, či řezbářství. Poklidný život se však generačně začal zhoršovat, neboť místní popadali myšlenky oddělit se od Sharlamu. Část obyvatel Sheeshe byla pro oddělení a chtěla vyjít vstříc novému životu v liaxusských junglích, usedlíci byli však vidinou jejich odchodu znepokojeni a trvali na tom, aby setrvali ve městě a pod ochrannou rukou sultána. Cela věc vyvrcholila velmi podivným civilním konfliktem, kdy zmizel stařešina osady Abdul a radikální separatisté násilně převzali kontrolu nad městem. Z Sheeshe se náhle stala loupeživá enkláva, která pásla na projíždějících konvojích a karavanách. Sharlamská vláda požadovala kapitulaci separatistů a odevzdání Sheeshe zpět do rukou státu. Po neúspěšném několikatýdenním vyjednávání byla na nepřítele použita nová zbraň, Oko Sharlamu. Město shořelo a vláda pozatýkala mnoho podezřelých. Oběti radikálů, kteří přišli v konfliktu o domovy a rodiny, dostaly od sultána náhradní bydlení v hlavním městě.

V oblasti jsou požáry a ostatky zabitých. Stojí zde na výstrahu všem, co by se chtěli protivit své zemi a sultánovi.