Van Verlon

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Van Verlon

Verze 1.18
Založen 20. 7. 2018

Motto
„Urozenost, slušnost, nápomocnost“
Sídlo Denfereal
Pokrevní členové rodiny 16.png Electrro_
16.png pozut
Ostatní členové rodiny 16.png Neta_DV
16.png Nik_DV
16.png Yuya8494
16.png Terushkaaa
Zaměření urozené
13/7/2024 17:51:20 · Š · E · R

Šlechtický rod Van Verlon byl starý šlechtický rod, který se znovu objevil na verzi Minelandu 1.18, na které taky zaniknul. Zakladatelkou tohoto rodu byla neznámá žena, o které se nedochovaly žádné spisy nebo deníky, kromě informací o jejím pohlaví. Potomci rodu zjistili svoji totožnost po dlouhém zkoumání starých dokumentů ze staré knihovny v Ruvalonské říši.

Pravidla rodiny

Rodina se drží striktních pravidel chování a oblékání. Každý člen rodiny je povinen nosit oblek nebo jiné oblečení, které symbolizuje urozenost. Musí se držet slušného slovníku, který neobsahuje vulgarismy, což symbolizuje slušnost. Každý člen má povinnost pomáhat ostatním lidem, nehledě na to, o jakou pomoc se jedná, pokud se nejedná o životu nebezpečné záležitosti, což symbolizuje nápomocnost. V rodině platí, že jsou si všichni rovní, nikdo není víc.

Členové rodiny

Electrro van Verlon

Nejstarší člen rodiny. Electrro se stará o udržování dobrého jména rodiny. Dohlíží na dodržování slušného chování, stará se o celý majetek rodiny a pořizuje vše potřebné, co rodina potřebuje. Electrro van Verlon je muž slova a nemá rád, když se ho někdo snaží obelhat nebo podrazit. S lidmi se snaží vycházet přátelsky a spravedlivě. Neznamená to ale, že nedokáže vzplát hněvem, i když se tomu snaží vyhýbat. Kromě svého postavení v rodině, je také císařem Ruvalonského impéria, druhého největší státu na světě, samostatně je i kancléřem Severního Ruvalonu a protektor Spojeného knížectví Flavoslávského a Weralnijského.

pozut van Verlon

Druhý nejstarší člen rodiny. Zastává také pozici rodinného psychologa. Stejně jako jeho bratr, i pozut dohlíží na dodržování slušného chování a stará se o majetek. pozut van Verlon je doktor medicíny, který v Ruvalonském impériu vede Ruvalonskou Vědeckou Společnost, která se stará o vědu a výzkum léků a nemocí. Z rodiny je nejklidnější, všechno řeší v poklidu a čistou myslí. V Ruvalonském impériu představuje vícekancléře, ministra zdravotnictví a generálního hygienika.

Neta van Verlon

Manželka Electrra van Verlon. V rodině se snaží udržovat rovnováhu mezi členy. Rovnost je důležitým vnitřním pravidlem rodiny, které se musí dodržovat. Neta van Verlon se stará také o přírodní oblasti Ruvalonského impéria, je senátorkou malého městečka Inis v Jižním Ruvalonu. V rámci politiky zastává pozici ministryně životního prostředí a zemědělství, vedoucí projektu Zelený Ruvalon a ochrankyně zvířat.

Nik van Verlon

Netin mladší bratr. Nik van Verlon je druhý nejmladší člen rodiny. V rodině se stará o ochranu členů a pověsti rodu. Je dost akční a ne vždy se s ním dá jednat v klidu, jelikož se dokáže rychle naštvat. I přes tyto menší problémy je Nik opravdu nápomocný a je vždy přítomen tam, kde je potřebný. V rámci politiky zastává pozici ministra obrany, generála vojsk pevnosti Denfereal, velitele osobní ochranky císaře a exekutora.

Yuya van Verlon

Člen rodiny, který nepochází z Ruvalonského impéria. Yuya van Verlon pochází ze státu Esolie. Electrro jí ve jménu rodiny udělil šlechtický titul za nepovinné dodržování pravidel rodiny a za pomoc, kterou jim poskytla v nejhorších časech. Tím se stala oficiální šlechtičnou a byla uznána jako kněžna Ruvylského knížectví, které leží na východní části světa. V rámci politiky zastává pozici ministryně gastronomie a poradkyně prezidenta v Esolii..

Terush van Verlon

Nejnovější a zároveň nejmladší členka rodiny. Byla přijata do rodiny z důvodu blízkého přátelství s členy rodiny. Terushka byla občankou Liaxusské republiky, avšak po založení mezinárodní společnosti pro výrobu alkoholických nápojů se přidala k Ruvalonu. Sama sebe často označuje za hobita, proto taky bydlí v tzv. hobitíně. V Ruvalonské říši jí bylo darováno určité území Jižního Ruvalonu, na kterém chce založit Hobitské vévodství.

Působení

Rodina van Verlon vládne celému Ruvalonskému impériu, ve kterém vládne patriarchální monarchie. Každý člen rodiny je nějakým vládním představitelem, který vede určitou část říše.

# Člen Část
1. Severní Ruvalon
2. východ Jižního Ruvalon
3. sever Jižního Ruvalonu
4. západ Jižního Ruvalonu
5. Ruvylské knížectví
6. Hobitské vévodství

Cíle

Členové rodiny se snaží udržet ve svém impériu pořádek. I přes problémy, které se do říše dostávají ze zahraničí, jako například politcké útoky kvůli některým opatřením, se rodina snaží udržovat v říši stabilitu. Nepletou se do záležitostí občanů, pokud k tomu nemají opravdový důvod. Hlavním cílem rodiny je jen jedna jediná věc - mír.

Odkazy

Související články