Flavoslavia

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Flavoslavia
Spojené knížectví Flavoslávské a Weralnijské

Verze 1.18
Státní zřízení knížectví
Status uznaný stát
Založena 19. 12. 2021
Souřadnice x:-480 z:-1660

Hymna
Animae regiones Flavoslavae
Média:1.18 Flavoslavia hymna.ogg
Hlavní město Arheim
Vládce 16.png Max_Max_123
16.png Raymen22 (do 5. 2. 2022)
16.png Max_Max_123(od 14. 10. 2022)


Kníže 16.png Max_Max_123


Občan 16.png Cajklik
16.png FildaC
16.png WaterCZ
16.png TheCobraCZ
16.png Arkerai
16.png Pepaaa
16.png ProlosCZ
16.png Tobisatko777
16.png Wejaru
16.png Edicek
16.png N3r0o
16.png SenpaiKitty24
16.png GamingKry
16.png JohnyJohnCZ
16.png MeBexie
16.png MisakCatX
16.png MorpH_21
16.png Desmondkok
16.png Electrro_
Doprava pěší
elytrová
lodní
Zaměření turistické
ekonomické
Biomy planiny
sněžné planiny
Organizace OMN (Organizace minelandských národů)
Mormerská dohoda
9/7/2024 18:25:00 · Š · E · R

Flavoslavia (Spojené knížectví Flavoslávské a Weralnijské) je knížectví nacházející se na severu Minelandu, v jejímž čele stojí kníže Max_Max_123. Skládá se ze 2 částí, a to z Flavoslávie a Weralnie (Weralnie je zaniklý stát, jehož území připadlo Flavoslávii).

Spojené knížectví Flavoslávské a Weralnijské je stavěno především v středověkém a renesančním stylu. Hlavním městem je Arheim. Knížectví je pod přísnou ochranou Ruvalonského impéria. Flavoslávie je součástí konfederace Mormerské dohody.

Historie

Screenshot z Dynmapy před odkoupením území Flavoslávie
Největší rozsah Flavoslávie (Bez Weralnie)

Velká Flavoslávie

Doby Velké Flavoslávie jsou brány od samotného
počátku Flavoslávie až do odkoupení podstatné části území Ruvalonským impériem. V této době se událo nejvíce rozporů a převratů ve Flavoslávii
za celou dobu její existence, jako například Stromoslavský konflikt

Seznámení s Flavoslávií

Flavoslavia v doslovném překladu žlutá země slovanů. Vznik Flavoslavie se datuje cca 200 let před připlutím kolonizátorů na tento kontinent.

Původní obyvatelstvo

Tehdy bylo území nynější Flavoslavie pod kontrolou různých se sebou nesouvisejících kmenů. Nejvýznamnější kmen je kmen Flavo Solis, kmen žlutého slunce. Tyto kmeny však byly v průběhu dalšího století vytlačeny agresivnějšímy kmeny slovanského původu. Historikové z Flavoslavie podporují hypotézu, že přišli z území nynějšího státu A (doplnit až budou mít název). Území Flavoslavie je etnicky děleno na 4 území (sem pak přijde obrázek). Navzdory kulturním rozdílům úřednímu jazyku Flavoslávie rozumí 98,75% populace.

Moderní historie

Poté co na kontinent připluli kolonizátoři. Flavoslavské kmeny se sjednotili pod vedením Raymen22, který oživil sentiment na dobu kdy slovanské kmeny vytlačili z území Flavoslávie všechny "barbary". Toto téma je však mimo Flavoslavii velmi kontroverzní, jelikož se jednalo spíše o genocídu než kulturní konvertování jak tvrdí Flavoslavská vláda. Následně byla sepsána Treaty of Armstein, ve které byly stanoveny hranice moderní Flavoslávie. Nutno podotknout, že Flavoslavii byl státem Derstland zábran kus Mazeronie. Což lid Flavoslavie nenesl moc dobře.

Vládní události

5.2.2022 vyhrál prezidentské volby Max_Max_123, který tak v úřadu nahradil Raymena22.
7.4.2022 se moci nad Flavoslavii chopil Majkl48; jeho režim nebyl velmi dobře akceptovaný.
9.9.2022 se Krtek prohlásil samozvaným císařem, čímž pobouřil velkou část obyvatelstva Flavoslavie.
17.9.2022 bývalý prezident Raymen22 spáchal coup d'état a skončil tak hrůznou krtkovládu.
14.10.2022 byl exprezident Raymen22 postaven před soud za zločiny spáchané vůči Stromoslávii a byl zbaven své funkce; úřad prezidenta padl do rukou hráče Max_Max_123
11.12.2022 se prodalo veliké území Flavoslávie Ruvalonskému impériu a republika se změnila na knížectví, v jejimž čele stojí kníže Flavoslávský Max_Max_123.

Poznej Flavoslávii

Chcete se podívat do Flavoslávie? Zde naleznete několik způsobů, jak poznat Flavoslávii! O těchto oblíbených turistických destinacích se zde můžete dočíst i zajímavé informace, ať už o stavbách samotných, nebo o jejich majiteli či vzniku.

Château de Flavo Solis

(Obrázek Château de Flavo Solis, hrad má 3 malé věže & 3 věže velké.
Château de Flavo Solis

Chataeu de Flavo Solis je malebný hrad postavený v srdci Flavoslavie.
Hrad je vystavěn v medieval stylu. Účel hradu je rekreace a popřípadě i
obrana občanů a vladních činitelů Flavoslávie. Tento hrad je jedním ze sídel knížete
Flavoslávie Maxe, který je zároveň stavitelem tohoto hradu. U hradu se také nachází významný bod
Flavoslávie a to místo prvního spawnu státu. Souřadnice: X: -592 Y: 88 Z: -1735
U hradu se nachází menší vesnička "Flavo Solis" s
kovárnou a tržištěm. Tato vesnička byla jedna z 1. osad ve Flavoslávii.
Z ostrovu Flavo Solis vedou mosty k Severnímu i Jižnímu Ruvalonu.
Je to centrum ostrovu Flavo Solis.

Arheim

Fotka Arheimu s hradem v pozadí. Foceno ve dne se shadery.
Fotka Arheimu s hradem v pozadí.

Arheim je hlavním městem Flavoslavského knížectví. Je vystavěn ve světlé paletě,
skládající se ze stonu, andesitu, dioritu a calcitu.
V pozadí obrázku lze vidět hrad (Ještě není pojmenovaný, který
postavil hráč Desmondkok. Nachází se okolo souřadnic -402, -1666 - na ostrovu Arheim ve Flavoslávii.
Ve městě je radnice, ve které lze vidět celou mapu Flavoslávie.
U tohoto města se také nachází Arheimská pevnost a most vedoucí
do Fleurijského ostrovu, kde se nachází Fleurijský důl.


Města a Stavby

Arheim
Ostrov a hrad Flavo Solis
Arheimská pevnost

Galerie