Mormerska dohoda

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Mormerská dohoda
MD, Dohoda, konfederace Mormerské dohody, Mojmírská dohoda, Mormenská dohoda

Verze Mineland 1.18
Založena 10. 9. 2022
Důvod založení zaběžpečení prosperity a válečné síly
Souřadnice x:-408 z:-10
🏢

Motto
„Každý má právo na pozitivní změnu“
Sídlo Reichstaur
Předseda 16.png Electrro_
Členské státy Ruvalon
Esolie
Flavoslavia
Zaměření ekonomické
industriální
politické
13/7/2024 11:10:48 · Š · E · R

Mormerská dohoda je aliance založená státem Ruvalon pro zabezpečení prosperity pro státy, které mají s Ruvalonskou říší přátelské nebo i neutrální vztahy. Aliance se původně založila na základě dohody mezi Ruvalonem a Esolijskou republikou. Politické problémy v Esolii, které ohrožovali alianci, zapříčinili vstup Federativní republika Flavoslávie (dnešní Spojené knížectví Flavoslávské a Weralnijské) do aliance z důvodu zvýšeného bezpečí aliance. Volby v Esolii na místo prezidenta nakonec rozhodli o osudu Esolie v alianci. Po první schůzi členských států aliance nakonec dostala název "Mormerská dohoda", který vznikl na základě názvu hlavního města Ruvalonu, kde byla aliance uzavřena (Mormere)

Členské státy

Ruvalon

Zakladatelem aliance je císař Ruvalonského impéria Electrro. Založení aliance mělo být odkazem pro všechny státy, že válka, nepokoje a agresivita nejsou jediným způsobem, kterým se dá stát řídit. V rámci aliančních záležitostí nastolil pořádek ve všech státech aliance a zamezil občanským válkám. Ruvalon se stal vedoucím státem, hlavní město Ruvalonu se stalo prozatímním sídlem aliance, kde se uzavírají všechny dohody a zákony pro konfederaci Mormerské dohody.

Mormere

Hlavní město Ruvalonu. Vedení konfederace Mormerské dohody se rozhodlo z něho udělat město Soudního dvora konfederace Mormerské dohody (SD MD), místo bývalého Throneronsku. Jelikož se jedná o jediné město v alianci, ve kterém byla postavena soudní budova.
____________________________________________

Esolie

Po prezidentských volbách, které vyhrál tehdejší premiér lisiak123 se Esolie začala dost měnit. Začala se obří výstavba nového hlavního města, založili sa nové instituce a co je nejdůležitější, pod novým hlavním městem se vybudovala tzv. industriální zóna aliance. Jedná se o zónu, ve které se nacházejí farmy skoro každého druhu pro všechny státy aliance, aby se omezilo zbytečné stavění farem v každém státě. Hlavním koordinátorem téhle zóny je guvernér aliance a nově svolený premiér BloodTypeFrozen.

Bourville

Hlavní město Esolie. Z důvodu omezení automatických farem ze z města Bourville, po konzultaci nejvyššího vedení, stalo industriální město, pod kterým se nachází jeden z největších komplexů farem na serveru.
____________________________________________

Flavoslávie

Stát, který měl největší problémy, kvůli vnitrostátním konfliktem. Po volbách, které vyhrál Raymen22 se začala Flavoslávie ubírat jiným směrem a začala se zlepšovat. Po plánovaném puči na prezidenta, který byl organizován guvernéry státu, se zdalo, že se všechno znovu změní. Kancléř Ruvalonu a předseda aliance musel opět zasáhnout. Jeden z guvernérů ovlivnil ostatní členy vlády na základě falešných a nekompletních důkazů a tím byl puč zmařený. No tímhle to bohužel neskončilo. Prezident Raymen nedokázal ukočírovat svůj stát, což brzdilo jak Flavoslávii tak i alianční státy. Guvernér Max_Max_123 za přítomnosti členů Mormerské dohody zatknul prezidenta Raymena a po aliančním soudu byl zbaven funkce prezidenta; později uznal, že je to tak lepší. Prezidentem se stal Max_Max_123 a Flavoslávie začala opravdu a konečně prosperovat. Po odkoupení většího území Flavoslávie Ruvalonem, se z ní stalo knížectví na čele s knížetem Max_Maxem.

Arheim

Hlavní město Spojeného knížectví Flavoslávského a Weralnijského. Momerskou dohodou bylo uznáno jako město Soudního dvora aliance (SDA). Po jeho renovaci, kterou vedl Electrro, se nakonec tohle město uznalo jako kulturní oblast aliance, ve které se budou nalézat památníky, parky, muzea apod., které se stanou kulturním dědictvím, jak Flavoslávie, tak i aliance.

Seznam hlavních úředníků

Pouze ti úředníci, kteří jsou momentálně v úřadu. Úředníci, kteří se svého postavení vzdali nebo jim byla funkce odebrána se zatím v seznamu nebudou nacházet.

# Jméno Funkce Datum udělení funkce
1. Předseda 10. 9. 2022
2. Podpředseda 10. 9. 2022
3. Podpředseda 14. 10. 2022
4. Guvernér za Ruvalon 10. 9. 2022
5. Guvernér za Esolii 10. 9. 2022
6. Guvernér za Flavoslávii 14. 10. 2022

Konflikty

Stromoslávský konflikt

První konflikt, kterého se zúčastnila Mormerská dohoda. Flavoslávie, na čele s Raymenem, zaútočila na Majklův strom, památku Federativní republiky Flavoslávie. Jiné státy se postavili na stranu Obránců, kteří se snažili památku ubránit, jelikož tahle památka byla uznána i jako památka Minelandu. V konfliktu byla zapletena Flavoslávie s podporou Ruvalonu, Esolie v tomhle konfliktu nehrála žádnou roli. Po zbytečných ztratách na životech, ruvalonský kancléř vyhlásil zastavení útoků na strom a stáhl svoje vojska. Tenhle konflikt byl posunut na úroveň OMN, kde se rozhodovalo o osudu Stromoslávie.

Podrobné informace naleznete na stránce Stromoslávský konflikt.

Mezinárodní konflikt

Největší politický konflikt, kterého se Mormerské dohoda zúčastnila. Tento konflikt byl mezi Mormerskou dohodou a aliancí Lishaw, jednotlivě mezi Ruvalonem a Liaxusem. Jednalo se o odsuzování Electrrovy vlády a jeho působení v rámci Mormerské dohody, konkrétně o způsob vládnutí v Ruvalonu, účast v rámci Stromoslávského konfliktu nebo vliv nad Esolijskou a Flavoslávskou republikou.

Podrobné informace naleznete na stránce Mezinárodní konflikt.

Federalizace

3.11.2022 bylo zasedání nejvyšších představitelů Mormerské dohody, na kterém se rozhodlo o federalizaci aliance. S návrhem přišel sám předseda Mormerské dohody a ruvalonský kancléř Electrro. Návrh byl přijat, no po oznámení této veliké zprávy se strhla vlna politických útoků o Electrrově absolutizmu a diktatuře, která neznala konce. Electrro tyhle útoky popřel a mávl nad nimi rukou. Někteří občané byli pobouření, jelikož o téhle změně nebyli upozorněni. Avšak po čase si zvykli.

Konfederace

Byla uznána hned po rozpadu federace. Rozpad federace zapříčinil Mezinárodní konflikt, který otřásl celým světem. Přátelství mezi státy Mormerské dohody bylo dostatečně silné na to, aby po čase založili konfederaci Mormerské dohody, která opět začala prosperovat.

Odkazy

Související články

Reference