Krysotopie

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Krysotopie

Verze 1.18
Státní zřízení kolonie
Status uznaný stát
Založena 19. 11. 2022
Důvod založení Dohoda s lidmi o vystěhování krys na houbový ostrov
Zakladatel 16.png Ruvalonska_Krysa
Souřadnice x:588 z:-1108

Motto
„Sýr?“
Hymna
Krysí úděl
Hlavní město Qystheim
Reprezentant 16.png Ruvalonska_Krysa
Občané Všechny krysy světa
Doprava lodní
Zaměření obchodní
poskytování zázemí znevýhodněným skupinám
hazardní
Biomy mushroom island
Organizace OMN
20/4/2024 4:16:30 · Š · E · R
Dění okolo této stránky se stále vyvíjí.
Informace je třeba je se zvýšenou péčí aktualizovat a doplňovat.

Krysotopie je stát, který se nachází na bývalém území státu Yonatia. Stát vznikl na podzim roku 2022 jako konečně řešení problému s krysami.

Vznik státu

Na podzim roku 2022 se ve zpravodajství začaly čím dál více objevovat zprávy o spatřených krysách, nebo vykradených skladech nejen se sýrem. Krysy jsou původními obyvateli Arsteimských oblastí a příchod lidí po výbuchu jaderné elektrárny narušil jejich přirozené fungování. Krysy se začaly skrývat v lidských zdech a skladech. Většina krys se tímto způsobem dobrovolně dostala do ilegality.


Tajný sklad Ruvalonské krysy v pevnosti Denfereal

Ke krysám bylo nejprve přistupováno jako k bytostem nerovných člověku. Někteří lidé dokonce obviňovali krysy z přenášení nemoci šílených krav. Což byla nepravda později vyvrácená pozutem, který tuto nemoc zkoumal. Shledal, že krysy se touto nemocí mohou nakazit, ale pouze jako konečný hostitel. Tudíž je nemožné tuto nemoc od krysy chytit.

Katastrofa. Zamořili jste Ruvalonskou pevnost a teď ještě chcete vyjednávat? Tuhle práci nechám na ruvalonském analytikovi a vědcovi pozutovi. Následně vyhlašuji okamžitou karanténu pevnosti Denfereal. Nic nevejde do pevnosti, ani ji neopustí. Vyhlašuji nejvyšší zdravotnickou pohotovost a žádám o pomoc ze strany Liaxusských vědců, aby nám pomohli tenhle problém vyřešit. Pořád nemáme analýzu vzorků z krysího vůdce, no jsme si jistí, že si ani neuvědomujete (krysy), že tuhle nemoc šíříte. Jak říkám, o závěru rozhodne vrchní vědec pozut v případné spolupráci s vědci z Liaxusu, pokud by byli ochotní pomoct. Děkuji všem za vaši spolupráci
— Císař Ruvalonu Electrro_, 17.11.2022

Z obav o násilí se rozhodl David_Andalou prostřednictvím občasníku Andaluský Pes promluvit k veřejnosti, kde vyzýval ke spolupráci s krysami. Poukázal na to, že pokud jsou krysy schopné smysluplně používat lidskou řeč, nelze je prostě vyhubit, ale je potřeba navázat dialog. I tak ale David zdůrazňuje, že krást se nemá a že v této záležitosti krysy udělaly přešlap.

Krysy to v moderní lidské historii neměly příliš jednoduché. Už po staletí jsou lidmi shazovány jako nehygienické potvory přenášející nemoci. Možná je to pravda. Avšak v dnešní společnosti, kdy už na spoustu nemocí známe vakcíny, je stále krysí hrozba nemocí reálná?

Nemoc šílených krav, kterou údajně přenášejí i krysy, se dlouho neozvala. Její šíření se zatím zdá být vyřešeno rouškami a nová vakcína je na prahu uvedení pro veřejnost. Měli bychom být ke krysám více shovívaví. Avšak nelze jednoduše krysám odpustit, jak nám užírají sýr. To se na nás nezlobte, krysy, ale na sýr nemáte patent a nemůžete nám ho užírat.

Měly byste se zapojit do ekonomického procesu a na sýr si vydělat!

Rovněž zastáváme názor, že nezvané krysy doma nikdo nechce a to ne kvůli krysismu a krysofobii (Rasismus vůči krysám), ale kvůli tomu, že jako lidé máme rádi svoje soukromí.

Za Andaluského psa si myslíme, že by se lidé měli spojit a vybudovat krysám pohodlné obydlí na celý rok, třeba na území bývalé Yonatie, houbovém ostrově, který teď zeje prázdnotou.

Pokud se k této záležitosti postavíme kolektivně, mohli bychom už brzy mít krysí město. Mohli bychom krysy zapojit do naší ekonomiky a mohly by exportovat třeba houby, protože to krysy nežerou. Na oplátku bychom mohli dovážet sýr. A nejen nějaký levný taveňáky, ale výběrový sýr z těch nejlepších chovů.

Naše lidské společenství si už v posledních několika měsících zažilo konfliktů dost a krysí genocida by tomu vážně nepomohla. Navíc pokud už jsou krysy natolik inteligentní, že umí napsat do zpravodajství, měli bychom jednat.

A kdo ví kolik jich máme ve zdech. Chceme si je vůbec naštvat? Nevíme, jestli jich je tisíc nebo milion. A co když nám sežerou všechen sýr? Zamysleme se.

— David_Andalou, 17.11.2022

Ve svém textu se mimojiné zmínil, že by Krysy mohly obývat prostranství bývalé Yonatie. To bylo celominelandsky schváleno a už se neozýval nikdo s námitkami. A tak se všechny krysy za pomoci lidí přesunuly do Yonatie, kde začaly budovat stát.

Krysí zločiny

Ačkoliv jsou krysy velmi kolegiální a koloniální stvoření, našla se skupinka recidivistů, kterým vyhovovalo parazitovat na lidech a nehodlali na tom nic měnit. V té době se do vedení Krysotopie dostala Ruvalonská Krysa, která se od těchto zločinců distancovala.

Sýrař v Aussigu se musel uchýlit k primitivním praktikám, aby odehnal zločinecké krysy

Protože byly zločinecké krysy místy opravdu kruté a nestyděly se za nic, museli se majitelé obydlí často obracet na drastická a primitivní opatření, jako třeba napichování krysích hlav na kůl, protože jen tento druh strachu na emočně otupělé zločinecké krysy platil.

Krysí kriminalita díky tomu časem klesla téměř na nulu. Někteří zločinci se rozhodli dodatečně přejít do Krysotopie, zbytek byl vyhuben nebo odveden mimo lidská obydlí do přírody.

Krysí vykoupení

Tato negativní reklama rozhodně Ruvalonskou krysu trápila. Proto se rozhodla k uskutečnění grandiózního plánu. Po nastudování lidské historie došla k tomu, co lidem v Arsteimských oblastech chybí. Zjistila tak, že se nejlépe usmíří s lidmi, když jim daruje místo, kde by mohli svobodně hazardovat s diamanty, se zdravím, pít alkohol, brát drogy a obchodovat se zbraněmi. Nejdříve Krysu napadlo zrekonstruovat hazardní město Goemblin. Protože ale toto město smetl výbuch a panuje v něm nukleární zima, byl návrh na obnovu Goemblina smeten ze stolu a Ruvalonská krysa se rozhodla vybudovat zbrusu nové městečko přímo na svém území.

Proto se Krysa rozhodla postavit svoji cestovní kancelář, která ma za cíl pořádat zájezdy lodí na nové Krysotopské město - Krysslin.

Krysí cestovní kancelář - cestovné na Krysslin je dotováno Krysotopijskou vládou

Vztahy s ostatními státy

Krysotopie udržuje dlouhodobě dobré vztahy s Liaxusem, protože u nich našli zastání v momentě, kdy Krysy bojovaly o právo na sebeurčení. Naopak navzdory jménu vůdce Krysotopie přiliš nevychází s Ruvalonem. Avšak Ruvalonská Krysa nezapomíná na místo, odkud pochází a stále udržuje dveře pro poklidnou diplomacii otevřené.

A kdyby sem spadli Ruvalonci, tak budeme jednat o parcelách v Krysslině třeba s Ruvalonci
— Ruvalonská krysa

Krysslin - Hlavní město hazardu

V Krysslině byla započnuto velké rozdávání parcel, které jsou zcela zdarma. Krysy si od toho slibují brzké vybudování města, které bude centrem odpočinku lidí. První den oznámení Krysslinu byl úspěch a takřka všechny parcely byly rozebrány.

Reference


Odkazy