Frost keep

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Frost keep
Verze 1.15/1.16
Sídelní útvar osada
Založen 1. 5. 2020
Důvod založení Pozorování růstu plodin v různých biomech
Zakladatel AntecCZ
Souřadnice x:864 z:-3600
🏛️

Stát Mecharie
25/5/2024 15:43:48 · Š · E · R

V období mírné fáze expediční éry byla Uhlobaronská šlechta pověřena výstavbou dvou osad na minelandské pevnině. Jednalo se o osady Snowden a později Frost keep.

Frost keep se zaměřoval na zkoumání plodin a jejich chování v jednotlivých biomech. Území kolem tvrze bylo rozparcelováno do kójí 16x16. Zde se testovala úrodnost v půdách různých biomů. Správu osady měl na starosti AntecCZ, který designoval chunkové kóje. První výsledky pokusů byly však nenávratně ztraceny na konci expediční éry.

Během kolapsu Hammerie povstaly spící rebelské buňky princezny Nirdie. Rebelové se infiltrovali do Frost keepu a sabotovali místní uhelnou turbínu. Ta po přehřátí explodovala a narušila integritu oblasti. Sabotéři se zmocnili i jedné z bran a vpustili své druhy plenit osadu. Krátce nato zavelel AntecCZ k evakuaci obyvatelstva do Snowdenu. Frost keep byl vypálen a s ním ztratila Hammerie i veškerý výzkum.

Po vzniku Mecharie započala rekonstrukce zpustošené osady. Největší problematikou byla nově utvořená série puklin, které měla na svědomí vybuchlá uhelná turbína. Nestabilní oblast musela být na mnohých místech vyztužena betonem a obsidiánem. Koje byly rozšířeny o nové biomy a výzkum lokální flóry vesele pokračuje. Výsledky zkoumání Mecharie opakovaně použila při stavbě nových automatických farem.