Tento článek patří mezi nejlepší články na Mineland Wiki.

Nythejská jaderná elektrárna

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Nythejská jaderná elektrárna
Krtkova elektrárna, Lagobyl
Krtkova vize elektrárny
Krtkova vize elektrárny
Verze 1.15
Postavena ve výstavbě
(od 29. 4. 2020)
Důvod postavení revoluce v Nythee
Souřadnice x:1000 z:4050
📍

Stát Nythea
Oblast jih Nythey
Stavitel 16.png Krtkuv_dort_ (do 3. 5. 2020)
16.png Kertyz (9. 5. 2020 – 23. 11. 2020)
16.png Krtkuv_dort_ (od 23. 11. 2020)
Účel ekonomický
průmyslový
Sloh moderní

průmyslový

15/6/2024 20:45:53 · Š · E · R

Výstavba Nythejské jaderné elektrárny započala ve světle událostí státního převratu v Nythee, který vešel do historie jako Nythejský skok vpřed. Stavby se ujal Krtkuv_dort_, nicméně stihl postavit jen jednu chladící věž. Jednak kvůli nedostatku materiálu a především proto, že byl čtyři dny po zahájení stavby zabanován za těžbu pomocí netopýrů (ban 3. 5. 2020 – 25. 5. 2020). Nythea poté vypsala státní zakázku na dostavbu jaderné elektrárny, která byla svěřena hráči Kertyz.

Výstavba pod vedením Kertyze

Kertyz přinesl razantní změnu pohledu na výstavbu elektrárny a práce začaly probíhat v intenzivnějším tempu. Bylo upuštěno od projektu založeného na znalosti jaderné fyziky Nythejskými obyvateli a byl vypracován projekt nový. Hlavní budovu bylo rozhodnuto postavit na vyvýšeném místě tak, aby nebyla ohrožena povodněmi. Tato budova má sloužit zárověň jako reaktorová hala a strojovna s turbogenerátorem. Naproti hlavní budovy byla vybudována administrativní část komplexu. Původní chladící věž byla nedostatečná a nahradily ji dvě, mnohonásobně větší. V plánu byla výstavba zatím jediného bloku, jenž by měl pokrýt základní potřeby státu (především provoz Bobešovy žárovky). Od srpna 2020 se stavba začala výrazně protahovat.


Předání stavby zpět do rukou Nythey

Dostavba pod vedením Krtka

Zmutovaný dělník pracující na výstavbě elektrárny

Na podzim 2020 došlo k předání vedení nad výstavbou zpět do rukou Nythey. Touto dobou už však měla být elektrárna v provozu. Vyvstal tak problém s dočasným skladování paliva ve formě obohaceného uranu než dojde ke spuštění reaktoru. Někteří odborníci vyjádřili obavy z počínání Nythey při skladování tohoto radioaktivního materiálu. Poukazují především na to, že Nythea nebyla na tuto situaci připravena a tak nejspíše nedošlo ke správnému uskladnění paliva. Nedávné nálezy podivných zmutovaných stvoření v areálu elektrárny obavy jen potvrzují. Krtek však páce na projektu nestihl před svým permanbanem obnovit.

Dostavba pod vedením Raymena

Poté co Raymen22 získal v Nythee post ministra pro rozvoj se dala stavba do pohybu. Projekt byl vysoutěžen a zadán firmě Fox s.r.o. jako veřejná zakázka. Pod časovým tlakem vedení státu označilo stavbu za dokončenou. V médiích se však strhla ostrá diskuze ohledně bezpečnosti očividně nedokončené stavby.

V naší podrobné analýze provedených stavebních úprav jasně upozorňujeme na nevhodně zvolené podloží násypu u jížního reaktoru. Domníváme se, že by v případě nebezpečného přehřátí jížního reaktoru mohlo dojít k rozpadu tohoto náspu a zhroucení jížní chladící věže.
— Firma Metrostav a Jelínek s.r.o., 9. 2. 2021, nezávislá inspekce


Vedení Nythey popřelo nebezpečí a pokusilo se ujistit okolní státy tvrzením, že věže jsou podepřeny podpůrnou konstrukcí. To se ukázalo během průzkumů jako lživá informace. Na skandální vyjádření ihned reagovaly okolní státy prostřednictvím médií.

Situace v Nythee je velmi skandální. Jeden z nejbližších států k Nythee je totiž Liadre a my vážně nechceme, aby nám stát zmizel po jednom bílém záblesku nezabezpečené jaderné elektrárny. Žádám o zjednání OKAMŽITÉ nápravy! Zároveň vyzývám, aby se toto prošetřilo na OMN. Pokud tento problém bude předseda OMN ignorovat, zvážíme nasazení našich vojsk do míst Nythejské jaderné, kam posléze nasadíme specializované vědce, odborníky na jadernou energetiku a stavební inženýry, kteří zajistí bezpečnost planety a všech jejích občanů.
— Vyjádření vysokého činitele státu Liadre, 10. 2. 2021


Ještě téhož dne se stala elektrárna přísně střeženou oblastí a byl zakázán vstup všem mimo kmenové změstnance elektrárny. Po prohlídce elektrárny ministrem bylo zjištěno, že budova neobsahuje žádné technické vybavení a není tak zcela hotová. Instalace technického zařízení byla dokončena na jaře roku 2021.

Technologické vybavení elektrárny

Pohled na reaktor
Parogenerátor
Turbogenerátorové soustrojí
Vnitřní kobková rozvodna

Reaktor

Nythejská jaderná elektrárna využívá lehkou vodou chlazený, grafitem moderovaný reaktor kanálového typu. Hlavní částí reaktoru je centrální tlaková trubka v níž je zavěšen palivový soubor, skládající se z mnoha palivových tyčí. Každá tyč je plněna oxidem uranu obohaceným na úroveň 1,8%. Do spodní části palivového systému je přiváděna voda a při jejím proudění vzhůru dochází k ohřevu při kontaktu s palivovými články. Kromě palivových tyčí se v reaktoru nachází i tyče regulační, v nichž se nachází absorbátor neutronů. Samotná aktivní zóna reaktoru má průměr 9m a výšku 5m a skládá se z grafitových bloků s válcovými otvory pro palivové a regulační tyče.

Parogenerátor

Jedná se o tepelný výměník zajišťující přenos tepelné energie akumulované v chladivu primárního okruhu a napájecí vodě sekundárního okruhu. Tepelná energie z primárnáho okruhu přestupuje stěnou teplosměnných trubek do napájecí vody. Ta se ohřívá a mění na sytou páru. Sytá pára proudí z parogenerátoru hlavním parním kolektorem do parní turbíny. Odděluje radioaktivní primární okruh od neradioaktivního sekundárního okruhu a patří tak mezi systémy související s jadernou bezpečností.

Turbogenerátorové soustrojí

V elektrárně se nachází jedno turbogenerátorové soustrojí o výkonu TBA MVA, a slouží k přeměně tepelné energie na elektrickou. Soustrojí se skládá z protitlaké turbíny a generátoru. Generátor je vyveden na hladině 6kV do přípojnice. Pára procházející turbínou postupně expanduje a její energie se transformuje na mechanickou práci. Výstupní pára putuje do kondenzátoru.

Systém kondenzace

Systém zajišťuje odvod nízkopotenciální tepelné energie ze sekundárního okruhu. Páru vystupující z turbíny mění na kondenzát a ten vrací zpět do parogenerátoru. Kondenzátor je dvouproudý tepelný výměník s trubkovou teplosměnnou plochou. Tepelná energie je předávána chladícímu okruhu.

Chladící věže

Nythejská jaderná elektrárna využívá cirkulační chladicí systém s otevřeným okruhem. Chladicí voda cirkuluje chladicím okruhem a teplo se odvádí stykem oteplené vody s atmosférickým vzduchem v chladicích věžích. Tyto věže využívají rozdílu teplot mezi vnějším vzduchem a teplejším vzduchem uvnitř věže. Horký vzduch se pohybuje směrem nahoru a čerstvý chladný vzduch je nasáván do věže. Chladicí věž tedy funguje jako tepelný výměník, v němž se předává teplo chladicí vody do okolního vzduchu.

Rozvodné zařízení vysokého napětí

Součástí Nythejské jaderné elektrárny jsou dvě rozvodná zařízení - vnitřní a venkovní. Vnitřní rozvodné zařízení je provedeno jako kombinace kobkové rozvodny a skříňových rozvaděčů vysokého napětí. Kobková rozvodna je řešená jako nástěnná a přípojnice jsou uloženy v horní části kobek. Jsou tvořeny z měděných profilových tyčí, podepřených v průchodkách. Napěťová hladina vnitřní rozvodny je 6kV. Živá část kobek je z bezpečnostních důvodů oddělena zábradlím. Venkovní rozvodna je na napěťové hladině 110kV a je s rozvodnou 6kV spojena dvěma transformátory T1 a T2 (6,3/110kV). Oba transformátory pracují do jedné sběrny.

Exploze elektrárny

19. 12. 2021 jaderná elektrárna explodovala. Stalo se tak na základě plánů Kertyze, který pro tuto příležitost připravil krátký animovaný film. Tato událost posloužila jako role-playové vysvětlení wipe verze Mineland 1.15–1.17 a začátek verze 1.18.