Nythejský skok vpřed

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Nythejský skok vpřed
Pomník popraveným během revoluce.
Pomník popraveným během revoluce.
Verze 1.15
Typ státní převrat
Od 15. 4. 2020
Do 29. 4. 2020
Souřadnice x:1077 z:3708
⚔️

Stát Nythea
Příčina dlouhodobá kritika starých struktur ve státě Nythea
Casus belli Ellderkoovo oznámení o opuštění serveru
Výsledek úspěšný státní převrat

Strany
Hnutí Nová Nythea Nythejská vláda
16.png Filipal
16.png Fihaj
16.png Krtkuv_dort_
16.png Ellderkoo
16.png Ellder_v2
16.png Hugoli2014
20/4/2024 19:07:53 · Š · E · R

Nythejský skok vpřed je označení revoluce v Nythee, kdy bylo kompletně změneno vedení státu.

Průběh revoluce

Pozadí

Centrum Rainythu - obří hora zakrývající Iron Golem farmu.

V průběhu března a dubna 2020 se zvyšoval tlak na vedení Nythey v čele s Ellderkem, protože stát snižoval svými farmami TPS na serveru a způsoboval lagování. Po delší inspekci se došlo k závěru, že to bylo z důvodu nekvalitní stavby Guardian farmy. Po mezinárodním nátlaku byl Ellderkoo nucen farmu vypnout a zbourat. Dlouhodobá kritika, která se projevila zejména při superdebatě způsobila první pochybnosti mezi obyvateli o schopnostech vedení státu.

Počátek převratu

15. 4. 2020 byl Filipal jmenován prozatímním správcem Nythey, protože Elderkoo oznámil, že se hodlá stahovat ze serveru. Filipal ovšem převzal otěže a se svým spojencem fihajem okamžitě dohnali staré struktury a symbolicky je popravili tím, že jim postavili hrob.

20. 4. 2020 zaniklo město Rainyth a jako prozatimní sídlo byl jmenován Mayrus, což vedlo ke kompletní destabilizaci státu.

Příchod nové ideologie

V. I. Leonin promlouvá k davům.

Do Nythey přijel Vleonij Ileojevič Leonin, který začal vštipovat místním revolucionářům ideologii antilagismu. Revolucionáři měli vytvořit nové prostředí, ve kterém zbourají vše, co představovalo nadvládu starých struktur Ellderka a Hugoliho, zejména veškeré farmy, symbolizující snižování TPS a lagování serveru. Občané naslouchali jeho ideálům a přijali je za své. Dokonce mu nabídli čestné občanství Nové Nythey, což teoretik hrdě přijmul.

Leonin zároveň věnoval revolucionářům novou vlajku, která má symbolizovat prolitou krev při revoluci a jiskru naděje v podobě žluté hvězdy.

Výsledek revoluce a období „Nová doba“

Revolucionáři začali prakticky okamžitě zabírat území celého státu a během několika dní plně ovládli celý stát. Symbol „starých struktur“ – poloostrov Aethyn byl kompletně překopán a vydrancován. K revolucionářům se připojil Krtkuv_dort_, který nabídnul technologii na stavbu nové jaderné elektrárny, jenž by pokryla svým výkonem celou Nytheu. Dle politických teoretiků z tswillinské univerzity tím chce nové vedení jasně ukázat zájem stát se velmocí na serveru.