Tento článek patří mezi nejlepší články na Mineland Wiki.

Krize v Uroku

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Krize v Uroku
Blokáda Uroku
Tábor Elrodské dohody
Tábor Elrodské dohody
Verze 1.15
Od 27. 5. 2020
Souřadnice x:-280 z:-3130
⚔️

Stát Urok
Příčina zájem ED o získání Uroku
Casus belli vojenská blokáda Uroku
Výsledek stažení vojsk ED, zachovaná autonomie Uroku

Strany
Elrodská dohoda Urok s podporou Southportlandu
16.png David Andalou
16.png Radnaty_
16.png Wulfnight
16.png _Le0_
16.png xPTRKx
14/4/2024 22:20:15 · Š · E · R

Krize v Uroku byl mezinárodní konflikt, který se odehrával na jižních hranicích Uroku.

Před blokádou

Radnaty ve vojenské základně.
Havarovaný tank.

Smlouva Elrodské dohody

Urok se dlouhodobě projevoval velikou stagnací, stát se nerozrůstal a jeho území leželo ladem. Toho si brzy všiml hráč Radnaty_, majitel státu Eraxus. Už při zakládání Elrodské dohody myslel na to, že by se z Uroku jednou mohl stát Eraxus. Napsal tedy do smlouvy dodatek, který určuje případné dělení Uroku, pokud dojde k převzetí moc. Samotná smlouva se dá přečíst na stránce Elrodské dohody.

Stagnace

Zájem o převzetí na pár dní polevil a Urok mezitím utnul veškerou komunikaci s okolním světem. Eraxusští špioni dlouhodobě na území státu nikoho nespatřovali, takže došli k podezření, že vládnoucí elita donutila všechny občany spáchat sebevraždu.

Počátek základny

Radnaty s Davidem usoudili, že je načase začít jednat, vydali se proto na pustý, neobydlený Eraxusský sever, kde začali budovat vojenskou základnu. Stavba měla pokračovat volným tempem, bez výraznějšího spěchu.

Obecná rozprava

27. 5. 2020 se na plénu OMN (Discordu) objevila diskuse, který stát by měl zaniknout nejdříve, mezi nimi byl i Urok, ke kterému bylo řečeno:

Urok. Stát na který si už brousí zuby Eraxus s Thunderlandem. Došlo zde ale k úspěšnému převzetí moci hráče xPTRKx, po hráči Tharkain. Problém je, že xPTRKx několik měsíců nebyl aktivní a Urok je v podstatě země jednoho muže. Zajímavé by tak bylo, kdyby se Uroku ujal někdo další a překazil by okupační plány Elrodské dohody.
— OlCapone, 27. 5. 2020

Reakce Eraxusu

Po přečtení stanoviska vysokého člena OMN k Uroku Radnaty_ začal jednat rázně. Rozhodl postavit základnu ještě ten den, vypravit první tankovou jednotku k hranicím Uroku a doručit mu požadavky. David Andalou sepsal dokument, jako seznam požadavků, který měl být doručen nejvyššímu představiteli OMN. Samotný dokument zněl takto.

Síly Elrodské dohody odevzdáním tohoto dokumentu stojí u Urockých hranic. My tímto Urocké občany a současnou vládnoucí garnituru žádáme o klid. Pokud vyhoví našim požadavkům, nebudeme muset tuto sílu použít. Požadavky, Odevzdání Uroku silám Eraxusu. Urok zůstane zachován a stane se z něj protektorát, který bude spravovat Protektor David Andalou. Plains biom, který nyní náleží Uroku, připadne Thunderlandu. Slibujeme, že po vzoru dvě země, jeden systém, přebudujeme Urok. Učiníme z něj prosperující loutkový stát ED, který bude až na břízová omezení naprosto svobodný. Pokud se nám nevzdáte, budeme pokračovat v blokádě vašeho státu, nevynecháme ani menší Urockou část v lesích. Časem budete úplně obklíčeni a zablokováni po vzoru Leningradu. Pokud chcete zažít světlejší budoucnost a vyhnout se kanibalismu kvůli blokádě, vzdejte se nám a my z vás uděláme hodnotné členy naší společnosti.
— David Andalou, 27. 5. 2020

Blokáda

Základna byla vystavěna ve velmi rychlém spádu v rámci hodin. Poté se vystavěla silnice od základny až k Terra Nulius, odkud vede tanková stopa až k hranicím Uroku, kde byl vybudován tábor.

Posílení obrany Uroku

Poté, co se Southportland dozvěděl o blokádě Uroku, povolal _Le0_ na území Uroku letku Southportlandských bojových letadel. Eraxusští se velmi divili, když byla v takové rychlosti posílena Urocká obrana a začali spekulovat, jestli jsou všechny jejich komunikační kanály utajené.

Průběh

27.5.2020

Přibližně kolem 20:00, havarovalo jedno ze Southportlandských letadel, které skončilo v plamenech. _Le0_ tento incident označil za útok Elrodské dohody. Samotná ED toto tvrzení dementuje, prohlašujíc, že za záhubu letadla může neprofesionální obsluha letadel.

Eraxusská vláda ve vojenských uniformách u Setty.

28.5.2020

Všem stranám bylo jasné, že Eraxusská momentální demonstrace síly Urok s podporou Southportlandu nezastraší. Takže se krátce po půlnoci uchýlil Eraxusský vynálezce Wulfnight k výrobě velmi silného, ostřelovacího stroje, který má potenciál strefit a zničit jakýkoliv cíl na několik desítek kilometrů.
Kolem druhé hodiny odpolední byla dokončena konstrukce děla, které bylo pojmenováno "Setta". Později odpoledne bylo napsáno další vyjádření pro majitele Southportlandu a generálního tajemníka OMN jménem _Le0_. V další vyjádření bylo psáno:

Nechceme válčit a uděláme vše pro to, aby v Uroku opět zavládl pod naší ochranou mír. Díky momentální situaci, zapříčiněnou vzpurným chováním Southportlandu, jsme museli na hranici pro bezpečí Eraxusu vybudovat velmi silný kanon. Jsme připraveni se bránit, nebo tím kanonem případně zaútočit, ale jak jsme předesílali. Nepřejeme si válku. Odevzdejte nám Urok a vše bude v pořádku.
— Eraxus, 27. 5. 2020


_Le0_ na tuto zprávu zareagoval konsternovaně. Začal pomlouvat Eraxusské válečné uniformy a označil Eraxus za nácky. Později řekl, že svolá jednání OMN.
Eraxusu se rozhodl, že bude potřeba na svoji stranu získat co nejvíce diplomatických spojenců, aby na případném jednání bylo rozhodnuto ve prospěch Elrodské dohody a tak začali diplomaticky kontaktovat různé státy. První stát, který se rozhodl podpořit Elrodskou dohodu, byla Nythea, která smluvně slíbila pomoc na jednání OMN, stejně jako pomoc ve stavění staveb. Další stát, který vyjádřil zájem pomoci ED při získávání Uroku, byl Fjorhainn.

29.5.2020

dopoledne začal Eraxus kolonizovat a obydlovat území kolem jejich okupantského tábora. Od těchto nových kolonizačních staveb si slibují zbrusu nové moderní město, doly a rozšíření válečného portfolia. Zřejmě tak v domnění, že zaberou okolní Terra Nullius věří v to, že jim to pomůže při získávání Uroku.

31.5.2020

Kolem šesté hodiny večerní začala první schůze OMN, kde se, kromě jiných věcí, řešila i krize v Uroku. Přední Eraxusská inteligence kritizuje průběh jednání zejména kvůli tomu, že nebylo dáno hlasování o tom, jestli stát Urok převezme Eraxusský protektor. Místo toho dal generální tajemník hlasovat o misi OMN v zemích ED, která by měla dohlížet na dodržování svobody a demokracie. Po pár proslovech a faktických poznámkách se tedy hlasovalo o intervenci OMN. Pro intervenci bylo deset hráčů. Proti bylo také deset hráčů, tím pádem návrh nebyl přijat.

20.6.2020

Eraxusská armáda, která blokovala Urok, dostala rozkaz sbalit tábor a okamžitě se stáhnout zpět do základny. David Andalou tento krok na Eraxusském meetingu označil za potřebný.

Usoudili jsme, že cesta blokádou nikam nevede a proto jsme se rozhodli stáhnout a ucházet se o Urok v případné poctivé soutěži, vzhledem k tomu, že se přes celou krizi, díky které vzešel Urok do známosti, nikdo jiný než my nepřihlásil, tak bychom byli rádi, kdyby se to konečně rozseklo a hlasovalo se o tom, jestli nám bude Urok postoupen
— David Andalou

21.6.2020

David Andalou na schůzi OMN sděluje národům, že se stáhli z Uroku, načež vyzval k hlasování, aby jim byl Urok postoupen. Tento bod byl na OMN projednáván nejdéle. Závěrečné hlasování bylo opředeno velikou spoustou nejasností. Někteří hlasující ED u sebe neměli bannery a žádné další nedostali. Knížkový hlas, který byl předchozí setkání OMN uznán a zvrátil OMN intervenování se do Eraxusských vnitrostátních záležitostí znovu uznán nebyl a Southportlandští poslanci dělali vše pro to, aby Urok zůstal zachován. Eraxusská vláda tyto podivné manipulace odsoudila a tvrdě kritizovala Southportlandské osoby.

23.6.2020

Eraxusská vláda ztratila veškerý zájem o vlastnictví Uroku a nemají zájem o této krizi dále diskutovat.

Mírový protest

28. 5. 2020, někdy ráno, se do tábora blokády infiltrovaly Mecharijské pacifistické hnutí. Na vyježděné tankové silnici vysázeli břízu, stejně tak i v táboře, následně ucpali hlavně tanků květinami. Radnaty_ se po zjištění této skutečnosti velice rozlítil a přikázal všechny akce mírových sborů zničit.