Aedifell

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Aedifell

Verze 1.20
Státní zřízení aristokracie
Status uznaný stát
Založen 17. 12. 2023
Důvod založení kolonizace nového území
Zakladatel 16.png Electrro_
Souřadnice x:-300 z:4650

Hlavní město Illvaen
Vrchní magistr 16.png Yuya8494
Magistři 16.png pozut
16.png Yuya8494
16.png Electrro_
Občané 16.png Neta_DV
16.png lisiak123
16.png Terushkaaa
16.png Dzilo
Doprava železniční
pěší
Zaměření zemědělské
průmyslové
Biomy meadow
forest
Organizace OMN
23/7/2024 6:25:37 · Š · E · R

Aedifell ("Edifel") je stát na verzi Minelandu 1.20. Nachází se na nejjižnější části nového kontinentu. Skládá se ze tří provincií, které se postupně zakládají v okolí hlavního města.

Historie

Poté, co pár lidí opustilo ostrovní město Sorami, vydali se hledat nové místo, kde by mohli začít svůj nový život. Během plavby však narazili na bouři, která loď zničila a každý z téhle skupiny byl unesen vodními proudy. Jeden z cestovatelů, Electrro, se probudil na pobřeží jakéhosi kontinentu, hladový a vyčerpaný. Během lovení a získávání surovin však natrefil na jednoho z členů výpravy, lišáka, kterého moře vyplavilo na opačné straně ostrova. Postupem času se začali objevovat další členové výpravy, jako Neta, Yuya a Teju. Jeden z členů výpravy však chyběl, což byla pro všechny obrovská rána.

Založení a expanze

I přes to všechno, čím si prožili, museli začít něco dělat, aby přežili. Začali lovit, shánět suroviny, materiály na stavby, až po pár dnech se nestačili divit. Během svého hledání surovin narazili na posledního člena výpravy, pozuta, kterého moře vyplavilo v severní části kontinentu. Jelikož byli všichni zase pohromadě, teprve teď se začalo všechno hýbat. Všichni přiložili ruku k dílu, začali stavět, rozšiřovat území, nacházeli hodně surovin a materiálů, které následně využívali k výstavbě hlavního města kolonie, kterou založili. Po pár dnech pojmenovali kolonii Aedifell. O této události se doslechla taky OMN, sídlící ve městě Sorami, která následně tuto kolonii uznala jako plnohodnotný stát.

Administrativní rozložení státu

Stát je složen ze tří provincii a hlavního města. První uznaná východní provincie byla Flosmoss, které vládne magistr pozut. O pár týdnů vznikla západní provincie Alvearia, které dočasně vládne magistra Yuya. Jako poslední byla založena provincie Effelaer, které vládne magistr Electrro_. Každá tahle provincie je ve své podstatě nezávislá, i když podléhá nařízením Rady magistrů.

Politický a právní systém

Aedifelský systém je všeobecně dost komplikovaný. Celému Aedifellu vládnou tři magistři, kteří mají na starosti své provincie. Každé dva měsíce se striktně střídají na pozici vrchního magistra. Spolu s magistry vládnou státu taky zástupci měst, také zvaní jako senátoři.

Aedifellský parlament

Skládá se z dolní a horní komory.
Dolní komora (Senát) je složena ze senátorů (villagerů) jednotlivých měst státu. Návrhy zákonů a jiných předpisů navrhují senátoři z vlastní iniciativy anebo na podnět občanů měst. Senátoři rozhodují nadpoloviční většinou hlasů. V případě schválení se návrh zákona nebo jiného předpisu posílá na schválení Horní komoře.
Horní komora (Rada magistrů) je složena ze tří magistrů, vládců provincií. Rada magistrů rozhoduje jednomyslně. V případě schválení, tak i v případě neschválení zákonů nebo jiných předpisů, musí Rada magistrů uvést i řádní důvod. Neschválený návrh se vrací zpátky Dolní komoře, která ho musí opět schválit a vrátit Horní komoře. Tento postup se může opakovat jen 3 krát. Pokud se do té doby návrh neschválí, je zamítnut.

Vrchní magistr

Nejvyšší státní úředník. Magistři se střídají na této pozici striktně každé dva měsíce. Právomoci vrchního magistra nejsou nijak odlišné. Jeho úkolem je vést mezinárodní setkání, podepisovat mezinárodní smlouvy a dohlížet na správný chod státu. Vrchní magistr může být odvolán před skončením jeho funkčního období, pokud se na tom shodnou 4/5 senátorů, nebo zbylí magistři.

Provincie

Flosmoss

Nachází se ve východní části Aedifellu. Vládcem Flosmossu je magistr pozut. Flosmoss je ve státě známý jako provincie, která se může pochlubit svou láskou k přírodě. Všechno, co se ve Flosmossu staví, všechno je v přírodním stylu. Hlavním městem Flosmossu je Flospel, které je umístněno pod zemí z důvodu obrovské kytky, která roste ve veliké jeskyni uprostřed města. Na povrchu, vedle hlavního města, se rozléha vesnice Taika, ve které se nachází všemožné farmy a zvířata ze všech koutů světa. Flosmoss se snaží udržovat přírodu na celém území Aedifellu a dělá pro to opravdu všechno.

Alvearia

Severozápadní provincie, známá hlavně pro svou vnitrostátní ekonomickou aktivitu a zručnostmi v oblasti průmyslu. Magistrou provincie je Yuya. Hlavním městem je Goldenthorn, které se rozléha jak v podzemí, tak i na povrchu. V podzemí je postavěno v trpasličím stylu a na povrchu ve stylu středověku. Alvearia se stará o pravidelný přísun nerostních surovin, kvalitního brnění a kvalitních zbraní do všech provincií.

Effelaer

Jižní provincie, známa hlavně pro specifickou architekturu měst a budov. Magistrem provincie je Electrro. Hlavním městem je Orviin, které se nachází v západní části provincie. Je postavěno v chrámovém stylu a jedná se o nejrozlehlejší město v Aedifellu. Effelaer se stará o archivaci historických spisů, moudrostí, zákonů a legend státu.


Odkazy

Reference