Capionia

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Capionské společenství
Capionia
Cumenion di Capionia

Verze 1.20
Státní zřízení feudální společenství
Status uznaný stát
Datum založení 17. 12. 2023
Souřadnice x:1650 z:700

Motto
„Un grant cumenion![1]
Sídlo Ciastel
Guvernér 16.png Le0
Radní 16.png 0kap
16.png David_Andalou
16.png Kertyz
Zaměření politické
zemědělské
Biomy jungle
stony shore
19/4/2024 23:31:48 · Š · E · R

Capionia, celým názvem Capionské společenství (capionsky: „Cumenion di Capionia“), je mikrostát na verzi 1.20.

Historie

Hrad Ciastel z jihovýchodu.
Hrad Ciastel z severovýchodu.
Hlavní budova rozestavěného hradu Ciastel z budoucího nádvoří.

Formálně byl stát založen 17. prosince 2023 Le3m, který jako zakladatel státu působil na území od 15. prosince 2023.

Geografie

Hlavní dominantou celého území je Col de Cap, nejvýchodnější bod kontientu. Původní džungle byla na území dnešního státu vymýcena a dochází k jejímu postupnému nahrazování poli a loukami. Navzdory intenzivní deforestaci se na území stále nachází chráněné druhy ocelotů a papoušků.

Politika

Princip politické soutěže se definuje jako feudální společenství. Jedná se o vztah lidí a půdy, na které žijí a kterou obdělávají. Každý občan má právo vlastnit půdu na které pak musí hospodařit. Pokud se o ni nestará, je povinností ostatních členů společenství sjednat nápravu.

Politický systém

V čele státu je rada společenství, která je složená z guvernéra a radních. Guvernér a radní jsou voleni každým vlastníkem půdy, volby probíhají před každým zimním obdobím. Guvernér jedná podle většinové shody v radě, která se schází po každé sklizni. Rada může rozšířit pravomoce guvernéra.

Vlajka

Vlajku Capionského společenství tvoří tři barvy:

  • modrá – reprezentuje vodu a symbolizuje nedaleké moře
  • zelená – reprezentuje půdu a symbolizuje přilehlou džungli
  • bílá – symbolizuje intenzivní propojení vody a půdy

Ústava

Pramen Capionského společenství

My, svobodní občané Capionie,
bráníme naši půdu,
střežíme naše tradice
a rozvíjíme náš odkaz,
v jednom velkém společenství,
skrze tento pramen moudrosti našich předků.

(1) Capionské společenství jest svrchované a jednotné.
(2) Lid jest zdrojem veškeré moci ve společenství.
(3) Tak jako lid se stará o půdu, tak rada společenství, tvořená guvernérem a radními, se stará o společenství.
(4) Volba rady nechť se koná před každým údobím zimy. Rada nechť jedná po každé sklizni.
(5) Guvernér ať vždy koná v zájmu lidu a nechť jest ochráncem společenství s pověřením rady.
(6) Společenství dbá na ochranu vody a půdy.
(7) Člověk se má vztahovati ke své půdě.
(8) Lid nechť se sdružeje v plnosti.

Ekonomika

Dominantním prvkem ekonomiky v Capionii je zemědělství. Díky poloze státu na hranici přímořského a tropického podnebí je zemědělství velmi intenzivní, v průběhu ročního cyklu dochází k několika sklizním. Capionia též spoléhá na dlouhodobý rozvoj obchodu plynoucího ze zemědělských surovin.

Odkazy

Reference

  1. V překladu z capionštiny „Jedno velké společenství!“.