Westhaven

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Westhaven

Verze 1.20
Státní zřízení Prezidentská republika
Status uznaný stát
Založen 26. 12. 2023
Zakladatel 16.png panDrd
Souřadnice x:-2015 z:380

Hlavní město Westgaard, D.C.
Prezident 16.png panDrd
Viceprezident 16.png wedays_
Občané 16.png Fjuro
16.png lukynge
16.png BenusEinus
16.png Mr_Maslovic21
Biomy forest
taiga
plains
Organizace OMN
22/4/2024 16:18:54 · Š · E · R
Dění okolo této stránky se stále vyvíjí.
Informace je třeba je se zvýšenou péčí aktualizovat a doplňovat.
Tato stránka se upravuje.
Omlouváme se za vzniklé potíže.

Westhaven je stát na verzi 1.20. Leží v západní části nového kontinentu.

Etymologie

Jméno Westhaven pochází z angličtiny a znamená "západní útočiště", odkazující na umístění státu a to, že v dobách první kolonializace byla tato oblast plná zvěře, převážně divokých koňů. Jejich počty se však úbytkem životního prostředí od té doby rapidně snížily.

Dějiny

První osídlení

První záznamy o lidech na západě nového kontinentu se objevují kolem roku 1530, kdy za bouřlivé noci proplula přes Ledomoře neznámá loď a ztroskotala v Černém zálivu. Z původní posádky 8 lidí přežili náraz jen dva lidé - manželé Adem a Diel Raspsovi, dnes známi spíše pod přezdívkou rodiče kraje. Jejich původ je neznámý a dodnes se o něm vedou spory. V Černém zálivu založili osadu Rondo, která v místě stojí dodnes a slouží jako sídlo prezidenta a kulturní centrum státu. Měli spolu 12 dětí, jejichž krev se začala mísit s cizinci z celého světa, kteří postupně do Ronda začali přijíždět žít nový život. Stále se však odhaduje, že každý obyvatel Westhavenu má v sobě alespoň trošku Adema a Diely.

Založení Westhavenu

Nadále byl Westhaven pouze neoficiální území bez vládce, což obyvatelům nedělalo žádnou potíž. Až koncem roku 2023 se na novém kontinentu začalo objevovat více a více nových lidí a začali vznikat nové státy. Westhavenský národ se začal bát, protože by kdokoliv toto území mohl napadnout a zabrat. Do popředí tak vstoupili čtyři muži, wedays_, panDrd, Fjuro a lukynge. Usilovně dřeli, aby vytvořili novou ústavu a státní znaky. Jejich práce se odvděčila 26. 12. 2023, kdy vznikl oficiální stát Westhaven, s nově vzniknuvším hlavním městem Westgaardem. Do čela se jako prezident postavil panDrd.

Zámořská kolonizace

Po upevnění Westhavenu mezi mocnostmi nového kontinentu nastalo dlouhé období ekonomického boomu doprovázené jak zvýšenou poptávkou po surovinách, tak i nárůstem výrobků k prodeji, ovšem mezi národy, jejichž ambice a záměry byly v té době zahaleny tajemstvím, se spolehlivý kupec hledal obtížně a spolehlivý dodavatel ještě obtížněji. Po přezkoumání všech možností Westhavenská vláda rozhodla vyslat mořeplavce a obchodníka zvaného Mr_Maslovic21 na sever za účelem potvrdit nebo vyvrátit fámy o rozsáhlém a bohatém souostroví jež kolovaly mezi původním vesničanským obyvatelstvem nového kontinentu po nesčetné generace. Po dlouhé plavbě se ukázalo, že historky nakonec byly pravdivé, neboť se před průzkumnou výpravou objevilo souostroví obývané malým počtem domorodců a téměř nedotčené ostatními národy. Toto souostroví, nazvané Zlaté ostrovy, se rychle stalo cílem kolonizace nejen pro jeho okolní teplé moře plné ryb a rozsáhlé nerostné bohatství, ale i pro velké zisky z exportu výrobku do rozvíjející se osady. Tato kolonie Desakkad se rychle rozrůstala jak z řad domorodých vesničanů, tak i přírodním růstem populace a stalo se z ní významné středisko obchodu, průmyslu, vzdělání a kultury.

Státní symboly

Vlajka

Vlajka Westhavenu se skládá z oranžovo-červeného přechodu, žlutého slunce uprostřed, a černé siluety v popředí, která znázorňuje obrys skal nad Černým zálivem při západu slunce. Vlajka vznikla 21. 12. 2023 a její autor je lukynge.

Odkazy

Reference