Craig-Yr-Hesg

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Craig-Yr-Hesg-sum-Hesg-mór-ar-Fferwen-Llawn-am-Craig
Cragia, Krážsko

Verze 1.8
Státní zřízení ostrovní autonomní monarchie
Status uznaný stát
Založen 25. 5. 2015
Zakladatel Kapitán Gertrůda z rodu Gerdyjů
Souřadnice x:-1717 z:-1251
🚩

Hymna
C. Dyynphêlllawn - Goruchafiaeth Ennill Sioux[soubor?]
Vládoucí rodina Kapitán Gertrůda z rodu Gerdyjů
Doprava Podmořská trať
loď z Josenbourgu
Zaměření zemědělské
těžební
Sloh keralismus
Biomy mountains
plains
ocean
Ostrovy Craigwyrdd
Fferwen Llawn
Goeden-Unigol
Tyfod
Y-Wythïen-Aur
Organizace OMN
20/7/2024 21:55:46 · Š · E · R
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte nám tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty nebo jiné cypoviny.

Craig-Yr-Hesg (německy Steinseggedorf, česky Kámen nad Ostřicí nebo Kamenice nad Suchou, slovensky Kameň nad Ostricou nebo Kameňovice nad Suchou, polsky gfnfgm), zjednodušeně Cragia nebo Krážsko je monarchie ležící na pěti ostrovech (Craigwyrdd, Y-Wythïen-Aur, Tyfod, Fferwen Llawn a Goeden-Unigol) uprostřed Suchého moře (Hesg môr). Monarchie je v současnosti téměř vylidněná, věnuje se hlavně zemědělství a hospodářství. V minulosti však byla známá pro těžbu uhlí, železné rudy, emeraldů a drahých kovů.

Geografie

Krážsko je poměrně hornaté, celé území vzniklo posouváním litosferických desek. Nejvyšší vrcholky přesahují výšku 100 m, nejvyšším pohořím je Fferwen Llawn na stejnojmenném ostrově s vrcholem Yr Wyddfa (105 m). Území monarchie je tvořeno zhruba z 40 % hlínou, zbytek tvoří skály a kameny. Krážsko leží v mírném pásmu. Suchá řeka (Afon Sych) je jedinou řekou monarchie. Ostrovy jsou obklopené Suchým mořem (Hesg môr), které je zde důležité jak pro lodní dopravu, tak pro rybolov.

Monarchie pozůstává z celkem pěti ostrovů – Craigwyrdd, Y-Wythïen-Aur, Tyfod, Fferwen Llawn a Goeden-Unigol.

Craigwyrdd

Craigwyrdd (Zelený kámen) je největším a nejvyspělejším z ostrovů. Povrch je poměrně hornatý, ale půda je zde úrodná. Tvoří ho převážně skály a na vyvýšeninách jsou travnaté louky. Y-Wythïen-Aur je od Craigwyrddu oddělen Suchou řekou. Spojení mezi nimi zajišťuje most, který je jedním ze symbolů Krážska a pochází z přelomu 19. a 20. století. Ostrov byl v minulosti využíván pro svoje nerostné bohatství. Z období starověku se zde zachovaly podzemní chodby a starý kostel, který dnes slouží jako radnice.

Tyffod

Tyffod (Rokle) je neobývaný ostrov vzdálený přibližně 250 m od největšího ostrova. Terén je nížinatý s písečnými plážemi. Svojí výhodnou geografickou polohou a pustým okolím se stal místem pro Vesmírný program suborbitálních letů. Nachází se zde observatoř a raketový terminál.

Fferwen Llawn

Fferwen Llawn je druhý nejmenší ostrov monarchie. Tvoří ho převážně skály. Nachází se na něm nejvyšší bod monarchie - Yr Wyddfa s výškou 105 m.

Goeden-Unigol

Ostrov Goeden-Unigol je nejmenší. Poblíž se nachází mořská pevnost. Na ostrově je chátrající někdejší vila jitého ropního magnáta.

Lore

Historie

Podle vykopávek a objevení podzemních tunelů se osídlení ostrovů datuje až do starověku. Železné kříže a masové hroby naznačují pobyt mnichů, kteří zde hledali pokoj v duši a zřídili si na ostrovech klášter a hospodářské pozemky.

Podle písemných záznamů a skalních rytin se odhaduje, že mnišský řád byl vyhuben koncem 12. století. Příčina je ale dodnes neznámá. Koncem 19. století byl ostrov znovu osídlen zlatokopmi, kteři zde hledali nerostné bohatství. Koncem 40. let 20. století byl ostrov zbaven veškerého nerostu, který byl k nalezení. Od té doby byly ostrovy až dosud neobývány a upadli do zapomění.

Ostrovy byly znovuobjeveny Kapitánem Gertrůdou z rodu Gerdyjů 12.5.2015, který zde založil konstituční monarchii Craig-Yr-Hesg. Gertrůda vybudoval přístav a zobytnil starověké chodby. Monarchie se nehlásí k náboženství a je čistě ateistická.

Politika

Krážská vládnoucí rodina Gerdyjovi si udržuje neutrální vztahy se všemi sousedními zeměmi. Každý žijící občan je povinen farmařit na přiděleném pozemku a odevzdávat část své úrody městu jako náhradu za daně.

Jazyk

Oficiálním jazykem Krážska je Hesgraegill (zjednoduššeně Krážština nebo Ostřičtina). Čeština je úředním jazykem.

Architektura

Architektura města je převážně stavěna ve středověkém stylu. Kámen, který je všude v okolí dostupný, je hlavním materiálem staveb. Zachovaly se i jurty z období Bagdádské nadvlády.