Darkland

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Famą Dårquęnmarra Rhoggiònae
Darkland, Krajina temna

Verze 1.8
Státní zřízení anarchie, dříve autokratická monarchie
Status neuznávaný stát
Založen dávno a dávno (2015)
Souřadnice x:-300 z:2100
🚩

Hymna
Qhúătùrnaę
Poslední panovník Hurôhaer XIII.
Doprava A2A
Zaměření dungeon
Biomy taiga, custom
Organizace ONN
17/7/2024 17:55:55 · Š · E · R

Lore

Dřív byl Darkland jen malý ostrovní stát, kde přebývalo pár kmenů, kterým vládl rod Hurôhaerů. První konkrétní zmínky o Darklandu pocházeli z dob panování Hurôhaera IX., za jeho dob začal Darkland vzkvétat díky bohatým ložiskům zlata a diamantů. Jeho syn Hurôhaera X. proto založil město Dårquęnmarra uv Hurôhaer (v překladu Temná noc Hurohaerova). Hurôhaer X. nechal vybudovat obrovský palác, který je dnes jediné co v Darklandu zbylo. Skáza nastala, když za Hurôhaera XII. Darkland zaplnil celý ostrov a neměl se kam rozšiřovat. Proto Hurôhaer XII. kladl důraz na vojenskou výchovu svého syna Hurôhaera XIII., který za své vlády Darkland rozšířil v říší sahající až po Ashborne. Avšak brzy ho čekala velká porážka a o část tehdejší Darklandské říše přišel. Psychicky se zhroutil a vydal se na cestu okultismu. Prosil šamanku Jêolyņdu, dnes známou jako Jolandu, aby mu dala nadpřirozené schopnosti, které by mohl použít v boji o území. Protože Jolanda věděla, že Darklandský lid je po válce na pokraji dna, dala Hurôhaerovi luk, který prý měl úžasné schopnosti. Hned poté co Hurôhaer odešel ho Jolanda proklela, protože věděla, že ať už Hurôhaer udělá cokoli, nebude to nic dobrého. Lid se proti němu začal bouřit, ale Hurôhaer začal dělat popravy. Nechal popravit kohokoliv, kdo s ním nesouhlasil. Naštěstí stihl popravit jen 12 osob, třináctou obětí gilotiny byl totiž on. Legenda praví, že na něj ostří gilotiny spadlo po tom, co kontroloval jeho ostrost. Ještě tu noc se v Darquemaře začali dít podivné věci, začala se otřásat zem, začaly se ozývat podivné skřípavé zvuky a lidé začali unikat z Darklandu, nevěděli co se děje. Legenda praví, že došlo k přeměně Hurôhaerova zla v tříhlavého démona, kterému se dnes říká zkomoleninou Hurôhaerova jména – Herother. Dnes v Darklandu zbyl jen Hurôhaerův palác, protože se říká že tuto zem obývá mnoho příšer, démonů a hlavně Herother, nechodí tu nikdo, kromě pár dobrodruhů (šílenců) bez pudu sebezáchovy. Území zůstává v původní podobě, protože se žádný jiný stát ani nepokusil Darkland obsadit. Co se týče vlajky státu, vlajka vyplývá z původní vlajky, bílý pruh na černé vlajce, jedinou změnou je lebka a kosti, které kdosi přikreslil na vlajky před vstupem do Darklandu, i tak se dostalo současné podobě vlajky uznání.

Haerština

Haerština je mrtvý jazyk, dřív užívaný v Darklandu.

Herother náš pán jest, naši zem ve válkách ubrání.

Hurôhaer ęzü lotrė mêastdÿ, aűyrül rhoggiònae bäd grüegêxem prètûkdÿ.

[Hureher acu lotre measdu, ejryl rogione bet griyachem prétydu]

Motto země za dob Hurôhaer XIII.

Zdá se mi o krásné noci města Darquenmarra, kde ulicemi září lampy a každý zdraví každého, kde lidi nic netrápilo, tak jak bývalo tomu dříve, dříve.

Egx mûmentÿ bêo marra uv pôlyz Dårquęnmarra, düxÿ autcÿz xlăwy lampűm whí élôstę tągwy élôstę, whí hûmé frègùsxûerewy-khwî élôstę-khwî, düxÿ dávąnÿ, dávąnÿ.

[Ech mimentu bo mara iv pelis Derkenmara, dychy ojciz chlevy lampem fí élesta tégvy, fí himá frágýšcherevi-chvá élesta-chvá, dychy dávenu, dávenu]

Úryvek z básnické sbírky Dårquęn Grüegêx, z dob válek.