Kategorie:Doprava (1.8)

Z Mineland.eu | Wiki
(přesměrováno z Doprava (1.8))
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cesty

A1

Přezdívaná Autostrada byla cesta vedoucí od Northportu do Zimohradu. Vedla přes státy: Oriland, Gobiddon, Innerland, Southportland a Valyria.

 • křižovatka Northport (A1/A6)
 • křižovatka Gobiddon, sloučení s A4
 • křižovatka Gobiddon, odloučení A4
 • kolem města Gobiddon
 • křižovatka Ashborne (A1/A5D)
 • přijíždí do Ashbornu
 • křižovatka na náměstí (A1/A5A)
 • křižovatka u týpí (A1/A5E)
 • odjíždí z Ashbornu
 • křižovatka Kratus (A1/A5B)
 • křižovatka Southport (A1/A3)
 • přijíždí do Southportu
 • odjíždí ze Southportu
 • křižovatka u Southportu, sloučení s A2
 • křižovatka u Southportu, odloučení A2
 • kolem města Praven
 • křižovatka u Zimohradu (A1/A5)
 • přijíždí do Zimohradu

A2

Přezdívaná Salémka byla cesta vedoucí z křižovatky poblíž Southportu do Salemu a Darklandu. Vedla přes státy Southportland, Darkland a jedna větev v dezolátním stavu dokonce vedla do pseudostátu Leaderland.

 • křižovatka u Southportu (A2/A3)
 • křižovatka u Southportu, sloučení s A1
 • křižovatka u Southportu, odloučení A1
 • křižovatka u Leaderlandu (A2/A2C)
 • křižovatka u Salemu, silnice se dělí na A2A a A2B

A2A

 • křižovatka u Salemu (A2/A2A/A2B)
 • přijíždí do Darklandu

A2B

 • křižovatka u Salemu (A2/A2A/A2B)
 • přijíždí do Salemu

A2C

 • křižovatka u Leaderlandu (A2/A2C)
 • přijíždí do Leaderlandu

A3

Nejdelší cesta na mapě, vedoucí od Mayopolis do Whitovy osady. Vedla přes státy: Etrapia, Valyria, Innerland, Southportland, Truncatisia a Whiteland.

 • odjíždí z Mayopolis
 • přijíždí do Horácka
 • odjíždí z Horácka
 • křižovatka u Tatarstánu, sloučení s A5
 • křižovatka u Tatarstánu, odloučení A5
 • křižovatka u Southportu (A3/A2)
 • křižovatka u Southportu (A3/A1)
 • přijíždí do Southportu
 • odjíždí ze Southportu
 • přijíždí do Teotihuacanu
 • odjíždí z Teotihuacanu
 • přijíždí do Whitovy osady

A4

Cesta vedoucí od Bagdádu, přes Gobiddon, Josenbourg a Maypolis do Fort Kompoth. Vede přes státy: Oriland, Innerland, Gobiddon, Ataria a Etrapia.

 • křižovatka Bagdád (A4/A6)
 • odjíždí z Bagdádu
 • křižovatka u Vidlákova (A4/A5A)
 • kolem Pískovny
 • křižovatka u Gobiddonu, sloučení s A1
 • křižovatka u Gobiddonu, odloučení A1
 • kolem Gobiddonu
 • křižovatka u Gobiddonu (A4/A5C)
 • křižovatka u Summertownu (A4/A4A)
 • kolem osady hráče Kaziswet
 • křižovatka u Josenbourgu (A4/A4B)
 • přijíždí do Mayopolis

A4A

 • křižovatka u Summertownu (A4/A4A)
 • křižovatka u Summertownu (A4A/A6A)

A4B

 • křižovatka u Josenbourgu (A4/A4B)
 • přijíždí do Josenbourgu

A5

Přezdívaná Multistrada nebo Haluz, díky svému rozvětvení, byla cesta vedoucí od křižovatky u Zimohradu do Innerlandu, kde se různě větví. Vedla přes státy: Innerland, Valyria a Ataria.

 • křižovatka Zimohradu (A5/A1)
 • přijíždí do města Tatarstán
 • křižovatka Tatarstán (A5/A5F)
 • opouští Tatarstán
 • křižovatka u Tatarstánu, sloučení s A3
 • křižovatka u Tatarstánu, odloučení A3
 • křižovatka u Pekla, dělí se na A5A a A5B

A5A

 • křižovatka u Pekla (A5/A5A/A5B)
 • křižovatka u Ashbornu (A5A/A5C)
 • kolem ashbornského mlýnu
 • přijíždí do Ashbornu
 • křižovatka na náměstí (A5A/A1)
 • křižovatka u stájí (A5A/A5E)
 • opouští Ashborne
 • křižovatka u Vidlákova (A5A/A5D)
 • přijíždí do Vidlákova
 • opouští Vidlákov
 • křižovatka u Vidlákova (A5A/A4)

A5B

 • křižovatka u Pekla (A5/A5A/A5B)
 • kolem pekla
 • přijíždí do Kratusu
 • opouští Kratus
 • křižovatka Kratus (A5B/A1)

A5C

 • křižovatka u Ashbornu (A5C/A5A)
 • křižovatka u Ashbornu (A5C/A5D)
 • křižovatka u Gobiddonu (A5C/A4)

A5D

 • křižovatka u Ashbornu (A5C/A5D)
 • křižovatka Ashborne (A5D/A1)
 • křižovatka u Vidlákova (A5D/A5A)

A5E

 • křižovatka u stájí (A5E/A5A)
 • křižovatka u šibenice (A5E/A5G)
 • křižovatka u týpí (A5E/A1)

A5F

 • křižovatka Tatarstán (A5F/A5)
 • opouští Tatarstán
 • končí u železnice

A5G

 • křižovatka u šibenice (A5G/A5E)
 • opouští Ashborne
 • končí u rozpaků

A6

Cesta vedoucí od Alseriovy osady do Caetrehnu. Cestě se přezdívá Desertostrada, protože její většina vede skrz poušť. Vede přes státy: Oriland, Ataria a Caetrehn.

 • opouští Alseriovu osadu
 • křižovatka Bagdád (A6/A4)
 • opouští Bagdád
 • křižovatka v Kenthu (A6/A6B)
 • kolem majáku
 • kolem chudinské čtvrti
 • křižovatka Northport (A6/A1)
 • přijíždí do Northportu
 • opouští Northport
 • křižovatka u Northportu (A6/A6A)
 • přijíždí do Caetrehn Pier

A6A

 • křižovatka u Northportu (A6A/A6)
 • křižovatka Summertown (A6A/A4A)
 • přijíždí do Summertownu

A6B

 • křižovatka v Kenthu (A6B/A6)
 • přijíždí do nazilandské osady

A7

doplnit

A8

doplnit

Železnice

Tratě

Northport – Horácko

Průběh trati Northport – Horácko 
ROUTE x.svg ROUTE vlbarrR.svg ROUTE x.svg trať Josenbourg – Northport
ROUTE x.svg ROUTE vlshR.svg ROUTE icp.svg Northport – hlavní nádraží
ROUTE crdR.svg ROUTE jTlR.svg ROUTE x.svg
ROUTE cruR.svg ROUTE vlbruR.svg ROUTE hleR.svg Northport – přístav
ROUTE x.svg ROUTE vlbrowR.svg ROUTE x.svg Severní Wrawyl
ROUTE x.svg ROUTE vlcrrR.svg ROUTE x.svg A6
ROUTE x.svg ROUTE vltR.svg ROUTE x.svg
ROUTE x.svg ROUTE vlcrrR.svg ROUTE x.svg A4
ROUTE hlbarrR.svg ROUTE j+R.svg ROUTE hlearrR.svg trať Gobiddon – Pískovna
ROUTE x.svg ROUTE vlbrowR.svg ROUTE x.svg Jížní Wrawyl
ROUTE x.svg ROUTE jTrR.svg ROUTE hlearrR.svg trať Vidlákov – Bagdád
ROUTE x.svg ROUTE vlcrrR.svg ROUTE x.svg A5
ROUTE x.svg ROUTE vlbrowR.svg ROUTE x.svg Vlyr
ROUTE x.svg ROUTE vltbR.svg ROUTE x.svg (Ashbornské metro)
ROUTE x.svg ROUTE vlshR.svg ROUTE ics.svg Ashborne – tržní
ROUTE x.svg ROUTE vlAsR.svg ROUTE x.svg Ashborne – taverna
ROUTE x.svg ROUTE vlshR.svg ROUTE ici.svg Ashborne – centrum
ROUTE x.svg ROUTE vlteR.svg ROUTE x.svg (Ashbornské metro)
ROUTE x.svg ROUTE vlshR.svg ROUTE x.svg Ashborne – hlavní nádraží
ROUTE AvlbarrR.svg ROUTE vlR.svg ROUTE x.svg Majova zásobovací trať
ROUTE AvleR.svg ROUTE vlR.svg ROUTE x.svg (přerušení silnicí A5)
ROUTE hr.svg ROUTE vlbrorR.svg ROUTE x.svg A5
ROUTE AvlbR.svg ROUTE vlR.svg ROUTE x.svg (paralelní vedení)
ROUTE AvlbrowR.svg ROUTE vlbrowR.svg ROUTE x.svg Ashbornský průplav
ROUTE AvlR.svg ROUTE jTrR.svg ROUTE hlearrR.svg trať Ashborne – Southport
ROUTE AvlbrowR.svg ROUTE vlbrowR.svg ROUTE x.svg Mithna
ROUTE AvlR.svg ROUTE vlbrorR.svg ROUTE x.svg A8
ROUTE AvlR.svg ROUTE jTrR.svg ROUTE hlearrR.svg Pekelná trať
ROUTE AvlearrR.svg ROUTE vlR.svg ROUTE x.svg Majova zásobovací trať
ROUTE x.svg ROUTE vlbrorR.svg ROUTE x.svg A7
ROUTE x.svg ROUTE vltR.svg ROUTE x.svg
ROUTE x.svg ROUTE vlbrowR.svg ROUTE x.svg Nordeauplier
ROUTE x.svg ROUTE vltR.svg ROUTE x.svg
ROUTE x.svg ROUTE vlbrowR.svg ROUTE x.svg Tolkien
ROUTE hlbarrR.svg ROUTE j+R.svg ROUTE hlearrR.svg trať Praven – Mayopolis
ROUTE x.svg ROUTE vleR.svg ROUTE x.svg (provizorní ukončení)

Ashborne – Southport

Průběh trati Ashborne – Southport 
ROUTE hlbarrR.svg ROUTE jTdR.svg ROUTE hlearrR.svg trať Northport – Horácko
ROUTE x.svg ROUTE vlbrorR.svg ROUTE x.svg A5
ROUTE x.svg ROUTE vlbrowR.svg ROUTE x.svg Kratos
ROUTE x.svg ROUTE vltR.svg ROUTE x.svg Kratas #1
ROUTE x.svg ROUTE vlshR.svg ROUTE x.svg Kratus – hlavní nádraží
ROUTE x.svg ROUTE vltbR.svg ROUTE x.svg Kratas #2/3
ROUTE x.svg ROUTE jTrR.svg ROUTE AhlearrR.svg Kratusské tunely
ROUTE x.svg ROUTE vlteR.svg ROUTE x.svg Kratas #2/3
ROUTE x.svg ROUTE jTrR.svg ROUTE cldR.svg (přeložka trati XI/2015)
ROUTE hlbarrR.svg ROUTE jTlR.svg ROUTE vlR.svg Pekelná trať
ROUTE x.svg ROUTE AvltbR.svg ROUTE vlR.svg [?]
ROUTE x.svg ROUTE AvlsR.svg ROUTE vlR.svg Southport – Piz Sella
ROUTE hlbarrR.svg ROUTE jTlR.svg ROUTE vlR.svg trať Southport – Zimohrad
ROUTE x.svg ROUTE vlteR.svg ROUTE vlR.svg
ROUTE x.svg ROUTE vlAsR.svg ROUTE vlR.svg Southport – hlavní nádraží
ROUTE x.svg ROUTE vlbrowR.svg ROUTE vlR.svg
ROUTE x.svg ROUTE vlAsR.svg ROUTE vlR.svg Southport – střed
ROUTE x.svg ROUTE vlR.svg ROUTE vlbrorR.svg GAS (A1/A3)
ROUTE x.svg ROUTE vlR.svg ROUTE vltR.svg
ROUTE x.svg ROUTE vlR.svg ROUTE vlshR.svg Southport – hlavní nádraží
ROUTE x.svg ROUTE cruR.svg ROUTE jTlR.svg
ROUTE x.svg ROUTE x.svg ROUTE AvlearrR.svg plánovaná trať Southport – Huacan

Vidlákov – Bagdád

(2 proudy)

 • výhybka s tratí Northport – Horácko
 • Bagdád – hlavní nádraží

Praven – Mayopolis

(2 proudy)

 • výhybka s tratí Southport – Zimohrad
 • Tatarstán – zastávka
 • Horácko – hlavní nádraží
 • výhybka s tratí Northport – Horácko
 • výhybka s tratí Josenbourg – Northport
 • Mayopolis – dolní stanice

Southport – Zimohrad

(1-2 proudy)

 • Southport – střed (zúžení na 1 kolej) †
 • Southport – hlavní nádraží
 • výhybka s tratí Ashborne – Southport
 • výhybka s tratí Praven – Salem
 • výhybka s tratí Praven – Mayopolis (později pouze jen zatáčka)
 • Zimohrad – zastávka †

Gobiddon – Pískovna

(1-2 proudy)

 • Gobiddon – Lagerau
 • Gobiddon – Bodensdorf
 • Gobiddon – Altstadt
 • výhybka s tratí Northport – Horácko
 • Vidlíkov – pískovna (zúžení na 1 kolej)

Josenbourg – Northport

(1 proud)

 • výhybka s tratí Praven – Mayopolis
 • Josenbourg – dolní stanice
 • výhybka s josenbourgskou lokální
 • Josenbourg – horní stanice
 • výhybka s podmořskou tratí
 • Summertown – zastávka
 • Northport – hlavní nádraží

Pekelná trať

(1 proud)

 • výhybka s tratí Northport – Horácko
 • Kratus – peklo
 • výhybka s tratí Ashborne – Southport

Podmořská trať

(1 proud)

 • výhybka s tratí Josenbourg – Northport
 • Craig-Yr-Hesg – zastávka

Josenbourgská lokální

(1 proud)

 • výhybka s tratí Josenbourg – Northport
 • Josenbourg – přístav

Praven – Salem

(2 proudy, nedokončená)

 • výhybka s tratí Southport – Zimohrad
 • Praven – jih
 • Salem (nádraží nevzniklo)

Železniční stanice

 • Ashborne – hlavní nádraží
 • Ashborne – centrum
 • Ashborne – tržní
 • Bagdád – hlavní nádraží
 • Gobiddon – Altstadt
 • Gobiddon – Bodensdorf
 • Gobiddon – Lagerau
 • Horácko – hlavní nádraží
 • Josenbourg – dolní stanice
 • Josenbourg – horní stanice
 • Josenbourg – přístav
 • Kratus – hlavní nádraží
 • Kratus – peklo
 • Mayopolis – dolní stanice
 • Northport – hlavní nádraží
 • Praven – jih
 • Vidlákov – pískovna
 • Vidlákov – zastávka
 • Southport – hlavní nádraží
 • Southport – Piz Sella
 • Southport – střed
 • Summertown – zastávka
 • Zimohrad – zastávka

Lodě

Lodní spoje v Suchém moři:

 • Craig-Yr-Hesg
 • Josenbourg

Tajný systém bran

WIP.png Tato stránka se upravuje.
Omlouváme se za vzniklé potíže.

Ukazatelé

Evidence

 • N01: 689/72/69, "Vidlákov Pískovna"
 • N02: 492/73/100, "Vidlákov Ulice"
 • N03: 424/74/150, "Vidlákov Křižovatka"
 • N04: 221/76/130, "Ashborne Křižovatka"
 • N05: -43/69/187, "Ashborne Mithna Springs"
 • N06: -66/70/396, "Ashborne Mezimostí"
 • N07: 202/74/423, "Ashborne Rezervace"
 • N08: 288/68/-115, "Gobiddon Schülowkau"
 • N09: 258/69/-143, "Gobiddon Meteorit"
 • N10: 241/73/384, "Ashborne Ohniště"
 • N11: 77/70/723, "Kratus Křižovatka"
 • N12: 27/84/648, "Kratus Střed"
 • N13: -246/81/584, "Kratus Peklo"
 • N14: -728/72/728, "Tatarstán Topol"
 • N15: -751/67/791, "Tatarstán A5-A3"
 • N16: -1004/73/1324, "Praven Uzavírka"
 • N17: -733/71/1350, "Praven Město"
 • N18: -536/71/1315, "Southport Hraniční"
 • N19: -645/72/1835, "Salem Křižovatka"
 • N20: -461/78/1243, "Southport Les"
 • N21: -367/76/1067, "Southport Obchvat"
 • N22: 513/73/-356, "Northport Ghetto"
 • N23: 490/72/-472, "Northport Nádraží"
 • N24: 477/68/-735, "Tronnysia"
 • N25: -290/72/-366, "Ataria Jezera"
 • N26: -46/67/297, "Ataria Savanna"
 • N27: -1073/75/-372, "Josenbourg Křižovatka"
 • N28: -1310/68/216, "Tolkienské jezera"
 • N29: 107/68/142, "Ashborne Mezi Bažinami"
 • N30: -495/73/312, "Nordeau Glacier"
 • N31: -519/70/604, "Topol Jezero"

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.