Mayopolis

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Mayopolis
Majopolis, Maypolis
Pokud máte vhodný obrázek, můžete ho doplnit.
Pokud máte vhodný obrázek, můžete ho doplnit.
Verze 1.8
Sídelní útvar město
Datum založení IV/2015
Souřadnice x:-1295 z:-130
🏛️

Stát Etrapia
Majitel Majo84321
Doprava A3
A4

Železniční trať Praven – Mayopolis
Zaměření průmyslové
zemědělské
těžební
Sloh mahosismus
industrialismus
Biomy extreme hills
savana
27/5/2024 14:30:12 · Š · E · R

Lore

Mayopolis bylo již ze začátku osidlováno etrapijskými rody Mariémů a Uksesů, kteří zde přežívali v mohutných jeskyních. Ti toto město pojmenovali Mąehrıem Poàllê [meriam pelli], což se dá volně přeložit jako "Mariémské území", dokud město nebylo přejmenováno do dnešní podoby, občas se mu přezdívalo zkomoleninou originálního názvu Merypely. Pak přišla doba průmyslové revoluce a té chtělo chudé město využít. Město bylo přejmenováno na Mayopolis, aby jeho názvu rozuměli všichni. Začalo stavět mohutné tovární budovy a komíny, spoustu lidí se do okolí Mayopolis začalo stěhovat za prací. Ačkoli město bohatlo, dělníci se buď začali stěhovat pryč, nebo často brzo umírali, z důvodu vysokého znečištění ovzduší a vod v okolí. Nyní je město z části opuštěné, avšak většina zdejších fabrik skončila s výrobou nedávno a několik jich ještě funguje. Město je v současnosti v přestavbě, byly strženy nesmyslné mahosistické stavby, jako například Maho Trade Center.