Návody:Stavby

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Na serveru si zakládáme na kvalitních stavbách a dlouhodobě udržitelné mapě. Proto doporučujeme při stavění dodržovat jistá stavební pravidla.

Obecná stavební pravidla

Podrobné informace naleznete na stránce Pravidla – §7 Stavby.

Pravidla se povinně vztahují jen u části s XP farmami. Zbytek považujte jen za jakási naše doporučení pro hezké stavby.

Umístění v krajině

Když už cokoliv a kdekoliv stavíte, nejprve si rozmyslete:

 • jestli se daná stavba na vámi zvolené místo vůbec vejde
 • jestli její velikost nerozbije konzistenci jiných staveb v okolí
 • jestli její velikost nezničí vzhled krajiny
 • jestli jí jste schopní dostavit

Pokud již děláte terénní úpravy, nejprve se zamyslete, jak moc chcete vlastně do terénu zasahovat a jestli není lepší stavbu jinak strukturovat tak, aby se terén nezničil. Dobrým příkladem je třeba stavba skladiště – postavíte si relativně malý dům, který bude mít větší suterén, ve kterém se bude nacházet velké skladiště. To ale na povrchu vidět nebude, takže nebude ani ničit ráz okolní krajiny.

Stavby

Každá stavba nebo soubor staveb by měly splňovat určitá pravidla tak, aby celkově na serveru byla mezi stavbami určitá kontiunita.

Stezky

Stezky jsou doprovodným způsobem dopravy, určeným pro středně dlouhé vzdálenosti. V základě by měly existovat dva druhy stezek – pěšiny a cesty. Podél stezek doporučujeme stavět doprovodné stavby – studánky, lavičky, apod. Stezky je zakázáno vést rovně či s nimi vytvářet ostré záhyby. Výjimkou může být město či vesnice, pokud je ostré zalomení stezky používáno jako hlavní rys dané obce.

 • Pěšina je malá stezka, zpravidla široká jeden až dva bloky, která slouží k spojení málo významných či nevýznamných bodů na mapě. Je určena výhradně pro hráče. Silně kopíruje okolní krajinou a nemusí být nějak významně osvícena. Také nemusí nutně mít mosty, přechod řek může být řešen přívozem či brodem.
 • Cesta je hlavní stezka, zpravidla široká tři až pět bloků. Spojuje významné body na mapě, je určena jak pro hráče, tak pro koně. Kopíruje okolní krajinu, musí být osvícena. Mírné terénní zlomy by měla překonat násypem, větší zlomy či řeky překonat mosty. Most u by měl rovně spojovat dva krajní body a ideálně mírně stoupat vzhledem ke svému středu. U větších mostů je toto povinnost.

Na křižovatkách stezek je vhodné umístit rozcestí s cedulkami ukazující směry do blízkých či vzdálených bodů na mapě. Na cedulkách doporučujeme používat barvy:

 • &0 nebo &f – hlavní nápisy (zvolte barvu podle typu cedulky)
 • &7 nebo &8 – doprovodné
 • ostatní barvy – pro speciální lokality (spawn, end portál, aj.) jinak nevyužívat
 • formátování – tučné, podtržené apod. vůbec nepoužívat

Pro udání směru jsou dobré šipky , , , (Alt+24, Alt+25, Alt+26, Alt+27), které hra dobře renderuje. Příklad dobré cedulky:

&9← Spawn
← Lorem
Ipsum →
&7Dolor →


Železnice

Železnice jsou dominantním způsobem dopravy pro daleké cesty. Dělí se na dva základní druhy:

 • lokální železnice – jednokolejné železnice lokálního významu, spojují dva středně významné body, kopírují terén, hodně se klikatí, mají jednoduché mosty přes terénní zlomy či řeky
 • železniční koridory – „hlavní tahy“, mohou být dvojkolejné i jednokolené, kopírují terén, ale nevytváří zbytečné zatáčky či změny výšky, dvojkolejné železnice musí být minimálně 5 blocků široké – okraj | kolej | prostřední blok | kolej | okraj

Pro oba druhy železnice platí, že nesmí vytvářet zatáčky v pravém úhlu, tj. musí zatáčku postupně vytočit. U železnic doporučujeme si nejprve podkladovým blokem pod kolejema vyměřit trasu, tu případně doupravit, konzultovat s Admin Teamem a až pak stavět.

Způsob stavění železnice by měl odpovídat reálnému světu – tj. staví se železnice podle důležitosti sídla i jeho pozice na mapě. Města blízko spawnu jsou napojené spíše dvojkolejnými tratěmi, města dále od spawnu jsou nejprve napojeny jednokolejkami. Pokud dosáhnou vyššího významu, mohou se zdvojkolejnit. Pokud zaniknou, tratě se mohou kompletně zrušit či předělat na zaniklé tratě.

Trať se snažíme pokud možno stavět v úrovni terénu, nikoli ve vzduchu. Je lepší upravit terén, než jej zcela ignorovat vzdušným překonáním. Pokud potřebujeme trať umístit na podpěry do vzduchu, tak pouze v případě, že překonává např. údolí, kde se terén dostává po prohlubni opět zpět do původní výšky. Pilíře se pak snažíme stavět tak, aby „vizuálně“ unesly vybudovanou trať. Např. velkou betonovou konstrukci neunesou jeden blok tlusté dřevěné pilíře.

Samostatné stavby

Samostatné stavby v krajině (fontána, ruina, atp.) opět nesmí ničit ráz krajiny, ale naopak mohou obohatit prázdnou krajinu. Jejich umístění se řídí výše uvedenými obecnými pravidly

Domy či hráčská sídla se řídí pravidly sepsanými v dalším bodu.

Sídla

Sídla dělíme na 4 kategorie:

 • samostatná sídla – hrady, domy v krajině, jedna samostatná budova, apod.
 • osady – několik domů v blízké vzdálenosti od sebe, základní propojení pěšinami, bez společných prostor
 • vesnice – několik domů v blízké vzdálenosti od sebe, propojení cestami, společné prostory, malá rozloha
 • města – více domů v blízké vzdálenosti od sebe, propojení cestami, infrastruktura, společné prostory, stavby speciálního významu (radnice, kostel, aj.), velká rozloha

Města a vesnice by měly dodržovat sjednocený stavební styl či stavební paletu (předem dané bloky, za kterých se můžou stavět hlavní části staveb). Osady tento styl dodržovat nemusí. Města, narozdíl od vesnic, by měla mít větší volná prostranství (například náměstí), u kterých se nachází společné prostory. Také by měla být napojena síť stezek či železnic.

Kolem osad, měst a vesnic doporučujme stavět doprovodné stavby a upravovat krajinu – přidávat pole s remízky, stromořadí podel cest, atp.

Farmy a XP farmy

Farmou se rozumí jakákoliv hráčem vytvořená, většinou redstonová stavba, která má za cíl profitovat například ziskem itemů, zkušeností, nebo si klade za cíl automatizovat nějaký proces. I na první pohled nevzhledně vypadající farma se dá vhodným způsobem zakrýt. Například vytvořením přírodního útvaru, vystavěním stavby, která farmu schová, ve vzduchu zase farmu zakryje například létající objekt jako třeba vzducholoď. Pokud ale farma nemusí být nutně nad povrchem, je vždy nejlepší ji postavit pod zem, kde nikomu nebude vadit. Součástí farmy je často i spawn proofing, tedy zajištění, aby se monstra spawnovala pouze tam, kde to potřebujete. I na to je potřeba brát ohledy.

V následující galerii se nacházejí jak špatné, tak i vhodné příklady ideálně postavené farmy nebo jejího zakrytí.

Pojmenovávání staveb

Pojmenovat lze prakticky cokoliv, nemusí to ani nutně být stavba, může se jednat například o útvar v krajině – hory, pohoří, řeky či zálivy. Tento název by měl vycházet z pravidel a v ideálním případě by s ním měl být seznámen alespoň moderátor, aby mu vytvořil ikonku na dynmapě.

Pravidla pojmenování staveb

Název musí splňovat následující pravidla a doporučení:

 • Název nemusí být jednoslovný. Lze mít jak jednoslovný název, tak k němu alternativní víceslovný název. Také může existovat několik různých názvů pro stejnou věc – pojmenování města různými jazyky, atp.
 • Musí začínat velkým písmenem a pokračovat malými.
 • Měl by být čitelný.
 • Měl by vycházet z jiných jazyků než je čeština, slovenština či angličtina.
 • Neměl by být pouhou zkratkou.
 • Název musí být co nejunikátnější, neměl by se shodovat s reálně existujícím názvem názvem z literatury, filmů, komiksů, či existujícím názvem čehokoli jiného, ale může se zkomolit a vytvořit tak název originální.