Sjednocení Eraxusu a Monteblanco

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Sjednocení Eraxusu a Monteblanco
Společná fotografie představitelů Eraxusu a Monteblanco ve Weißradechau u Monumentu vědění
Společná fotografie představitelů Eraxusu a Monteblanco ve Weißradechau u Monumentu vědění
Verze 1.15/1.16
Typ politická událost
Datum 9. 10. 2020 v 19:00

Místo s.mineland.eu
25/5/2024 15:42:09 · Š · E · R

Sjednocení Eraxusu a Monteblanco

Po drtivé porážce Monteblanca v tzv. Severní válce, která proběhla především na hranicích rozdělující území Monteblanca a Etavenu, se rozhodl Radnaty nabídnout 0xymor0novi plnou vojenskou podporu. Jedinou jeho podmínkou však bylo, že se Monteblanco musí podřídit Eraxusu a odevzdat mu veškeré své území. 0xymor0n po několika dnech plných úvah a porad se svými nejbližšími vládními představiteli svolil k tomu, aby se území jeho státu plně odevzdalo Eraxusu.

Přesto, že spolu státy příliš dobře nevycházeli, došlo ke sjednocení a posílení tak bojeschopnosti Eraxusu. Armáda však nebyla jediná posílená část Eraxuské říše. 0xymor0n se stává Ministrem propagandy, kterou řídí ze svého sídla ve Weißradechau a zapojuje, mimo jiné, svou armádu internetových trollů, kteří pracují na rozbití Etavenské velmoci zevnitř, skrze psaní a šíření dezinformací.

Podepsání politické dohody proběhlo 9. 10. 2020 ve Weißradechau za přítomnosti všech Monteblaneckých občanů, kteří se shromáždili na náměstí u Monumentu vědění. Oba představitelé měli při této události krátký proslov:

Vážení občané, vlastenci, nyní se může zdát, že dochází k degradaci našeho národa, že se podřizujeme státu, který k nám neměl vždy vlídný vztah. Ujišťuji Vás však, že sjednocení s Eraxusem je nejlepší možnost. Mnohem lepší, než se podřizovat imperialistickému Etavenu, který nám nedávno vyhlásil válku a se kterým jsme, bohužel, prohráli. Nyní získáváme cenné spojenectví, které nás posílí jak po vojenské, tak po materiální a duchovní stránce. Ano, bude líp.
— 0xymor0n
Etaven smrdí
— Radnaty