Modrý slime/Z verze 1.18/001

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Hlavní strana Mezinárodní dění Z verze 1.18 Rozhovory

Výstavba infrastruktury v Ruvalonu v plném proudu.

Od nového roku aktivně probíhají práce na výstavbě vnitrostátní infrastruktury na celém území Ruvalonu. Cílem je propojit jednotlivá sídla a zpřístupnit především těžko dostupné vnitrostátní oblasti.

led, 31, 2022

Počátkem nového roku započaly intenzivní práce na výstavbě vnitrostátní infrastruktury. První etapa cílí především na vybudování spolehlivé páteřní sítě pěších stezek, které jsou rozmístěny tak, aby pokryly co největší plochu a nově vznikající sídla tak bylo jednoduché k ní připojit. Většina plánovaných cest z první etapy je dokončena nebo ve finální fázi. Zbývá dokončit pouze horskou stezku směrem do údolí na jihozápadě státu a napojení všech úseků na hlavní město. To je v současné době stále ve fázi plánování a je tak příčinou určitých časových prodlev ve výstavbě. Železnice na území Ruvalonu je stále z většiny ve fázi plánování. Na severu státu však už byly technické nákresy jednokolejné dráhy schváleny, byl vyznačen její průběh a čeká se pouze na zahájení výstavby. Hlavní dvoukolejná dráha do centra Ruvalonu je také pozdržena ze stejných důvodů jako napojení pěších stezek.

Dokončený úsek horské stezky v nejvyšším pohoří Ruvalonu
Statistiky z Ruvalonského ministerstva pro dopravu hovoří o hotových cestách v celkové délce téměř čtyř tisíc bloků. První část o celkové délce 1040 bloků propojuje Arsteim, budoucí hlavní město a Valunden. Úsek ValundenSan Vito di Madon je aktuálně ve výstavbě. Druhá část spojuje hlavní město s městem Runas Torith na severozápadě státu, Goldovo sídlo v údolí mezi pohořími a sídlo hráče Mirajerab na samotném jihu Ruvalonu a svou délkou přesahuje hranici 2500 bloků. Třetí částí je horská stezka, která zpřístupňuje velmi atraktivní vysoko položené horské sedlo. V současné době je sedlo dostupné z východní strany pohoří a klesání na západní straně směrem ke Goldovu sídlu je ve výstavbě. Délka hotové části stezky činí necelých 400 bloků.


Kertyz

Šéfredaktor Modrého slima