Návody:Wiki

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka se upravuje.
Omlouváme se za vzniklé potíže.

Úvod

Tato stránka slouží jako návod k práci s Mineland wikipedií. Obsahuje ukázku jak postupovat během tvorby jednotlivých stránek, doplněnou o tipy jak správně využívat místní infoboxy, navboxy a další šablony. Návod je zaměřen především na začátečníky, kteří nemají s tvorbou wiki stránek příliš zkušeností. Může však posloužit i zkušenějším, pro inspiraci či dodržení jednotného stylu napříč celou Mineland wiki.

 • Návod je koncipován tak, aby bylo možné kopírovat zdrojový kód šablon přímo z bílých polí. Použití všech částí kódu dané kapitoly zaručuje správně strukturovanou stránku.
 • U každé kapitoly by měl být uveden odkaz na využité šablony. Každá šablona má vlastní dokumentaci, z níž lze vyčíst podrobné informace pro každý parametr šablony.
 • Jedním ze způsobů jak rychle vytvořit stránku, která obsahuje vše potřebné, je zkopírovat kód z jiné stránky, kterou vytvořil někdo z admin teamu, např. Le0, a kód upravit pro potřeby vlastní stránky, kterou vytváříte.


Obecné

Následující pravidla platí obecně pro všechny články a šablony.

Základní pravidla

 • Všechny parametry, které chcete zobrazit na pravé straně infoboxu, začínají malým písmenem (s výjimkou jmen a názvů).
  • Správná varianta: |zrizeni = monarchie
  • Špatná varianta: |zrizeni = Monarchie
 • Pro uvádění hráčů (platí pouze v infoboxech) slouží šablona PLAYER. Tato šablona zobrazí vedle jména skin hlavy daného hráče.
  • Správná varianta: |zakladatel = {{PLAYER|Honza}}
  • Špatná varianta: |zakladatel = Honza
 • Pro uvádění států slouží šablona FLAG. tato šablona zobrazí vedle názvu státu jeho vlajku.
  • Správná varianta: |stat = {{FLAG|Ceviche}}
  • Špatná varianta: |stat = Ceviche

Tipy

 • Nemáte-li zatím vhodný obrázek, doplněním add jako vstupu pro parametr obrazek bude v infoboxu zobrazen výchozí obrázek s odkazem na nahrání souboru.
  • |obrazek = add
  • Použití add tak předchází nevzhledným a prázdným infoboxům.
 • Pokud vytváříte pouze základ stránky (např. jen vyplněný infobox), je vhodné stránku doplnit šablonou MISSING. Tato šablona zobrazí v horní části stránky hlášku Tato stránka je příliš stručná nebo postrádá důležité informace a vyzývá čtenáře k doplnění podrobnějších informací
  • {{MISSING}}
  • Šablony typu MISSING, RECENT a jim podobné se vkládají pod infobox.

Doporučení

 • Obrázky je vhodné nahrávat ve formátu jpg. Běžně mají soubory tohoto typu oproti formátu png menší velikost, a načítání výsledných stránek je tak mnohem rychlejší. Především pokud stránka obsahuje více obrázků. Doporučení se týká převážně screenshotů např. s shadery, kdy mají běžně obrázky i ve formátu full HD velikost přes 4MB a více.

Pojmenování souborů

Pojmenování souborů během jejich nahrávání má několik nepsaných pravidel. Jejich dodržování zajišťuje přehlednost v souborech, jednoduchou dohledatelnost a rychlé určení, k jakému období historie Minelandu soubor patří.

 • Předponu souboru tvoří verze, ke které se soubor vztahuje. Například verze 1.20.
 • Druhou část tvoří název státu/města/objektu... ke kterému se soubor vztahuje. Například Ceviche.
 • Přípona určuje pořadí souboru, především pokud dané téma obsahuje více obrázků. Standardně se používá dvojčíslí. Například 01, 02, 03, atd.

Níže je uveden příklad správně pojmenovaného souboru. Jedná se o první obrázek, který bude použit na stránce Ceviche, což je stát na verzi 1.20.

1.20_Ceviche_01.jpg

Výjimky

 • Nejčastější výjimkou je obrázek vlajky státu. Název souboru s vlajkou vypadá následovně: Sorami_flag.png
 • Pokud se soubor nevztahuje k žádné konkrétní verzi, není potřeba uvádět předponu: WikiNavod_01.jpg

Kategorizace

Každá stránka by měla spadat do odpovídající kategorie. Tento systém napomáhá organizaci stránek, a usnadňuje uživateli vyhledat podobné nebo související stránky, na které by jinak třeba nenarazil.

 • Kategorizace stránky se provádí vložením odkazu na danou kategorii přímo do zdrojového kódu stránky, kterou chceme kategorizovat.
 • Kategorizace je standardně na konci každé stránky.
 • Běžně je stránka vložena do kategorie odpovídající verzi Minelandu, které se stránka týká a podkategorie (např. Státy, Objekty, atd).

Níže je uvedena správná kategorizace stránky státu, který se nachází na verzi Mineland 1.20. Stát bude uveden v kategorii obsahující všechny státy, poté v kategorii obsahující státy na verzi 1.20, a v kategorii obsahující všechny články týkající se verze 1.20.

[[Kategorie:Státy]]
[[Kategorie:Státy (1.20)]]
[[Kategorie:Mineland 1.20]]

Navbox

Některé kategorie mají svůj tzv. navbox. Jedná se o tabulku stránek spadajících do určité kategorie a ještě více usnadňuje uživateli prozkoumat související stránky.

 • Vložením šablony navboxu na konec stránky je zobrazen odpovídající navbox.
 • Navbox je společně s kategoriemi součástí tzv. optimální patičky stránky (správně zakončená stránka).

Níže je uvedeno použití šablony navboxu.

{{Navbox Státy (1.20)}}

Optimální patička stránky

Každá stránka by měla být zakončena následujícím úryvkem kódu.

 • Řádek obsahující Navbox a Kategorie je potřeba upravit podle stránky, pro kterou slouží (např. [[Kategorie:Státy (1.20)]]).
 • Pokud s tématem článku souvisí jiný článek, je vhodné jej zmínit v podkapitole Související články.
 • Pojednává-li článek o něčem, co přesahuje wiki, je možné vložit odkaz na jinou webovou stránku v podkapitole Externí odkazy (např. odkaz na youtube video).
 • Jsou-li v článku použité reference, budou automaticky vypsány v podkapitole Reference.
 • V podkapitole Log je možné uvést krátký log z herního chatu, který blíže vysvětluje dění v článku.
{{CLEAR}}
== Odkazy ==
=== Související články ===
* [[...]]
=== Externí odkazy ===
* [link ...]
=== Reference ===
<references />
=== Log ===
<references group="log" />
<br>
{{Navbox ...}}
[[Kategorie:...]]


Tvorba stránky pro stát

Infobox

 • Základem téměř všech stránek by měl být infobox, obsahující základní údaje o daném tématu.
 • Vstupní parametry označené značkou <!-- povinné pole --> jsou povinné. Ostatní parametry je možno nechat prázdné (nebudou zobrazeny).
 • Pro parametr |mapa platí následující:
  • Pokud se jedná o dlouhodobě působící stát, má svou vlastní mapu s vyznačeným územím. Např. MAP_1.20_Ceviche.png.
  • U všech ostatních států je použita výchozí mapa MAP_1.20.png, na níž je stát označen markerem dle souřadnic xy.
{{Infobox Stát
|typ = stát nebo mikrostát  <!-- povinné pole -->
|rod = m nebo ž nebo s
|nazev =  <!-- povinné pole -->
|jine_nazvy = 
|vlajka = 
|verze = 
|zrizeni = 
|status = 
|datum_zalozeni = {{DATUM|YYYY|MM|DD}}
|duvod_zalozeni = 
|zakladatel = {{PLAYER|name}}
|datum_zaniku = {{DATUM|YYYY|MM|DD}}
|duvod_zaniku = 
|x = 
|z = 
|mapa = Soubor:MAP_1.20.png
|hymna_nazev = 
|hymna_soubor = 
|motto = 
|centrum_nazev =  <!-- pouze stát --> 
|centrum =  <!-- pouze stát --> 
|majitel_funkce = 
|majitel = 
|funkce1 = 
|hrac1 = 
|doprava = 
|zamereni = 
|mena = 
|sloh =  <!-- pouze mikrostát (městský stát) -->
|biomy = 
|uzemi_nazev =  <!-- pouze stát -->
|uzemi =  <!-- pouze stát -->
|ctvrti_nazev =  <!-- pouze mikrostát (městský stát) -->
|ctvrti =  <!-- pouze mikrostát (městský stát) -->
|organizace = 
}}
 • Pokud je stránka příliš stručná (např. obsahuje pouze infobox), je vhodné pod infobox doplnit šablonu MISSING.
{{MISSING}}
 • Následně je možno vkládat text článku.
 • Pro přehlednost je vhodné delší text rozdělit do jednotlivých kapitol.
  • Kapitoly jsou označovány rovnítky, a jejich počtem lze rozlišit úroveň kapitoly (nevyužívá se kapitola první úrovně =Nadpis1=, jelikož je identická s názvem stránky).
   • Kapitola druhé úrovně ==Nadpis2==, třetí úrovně ===Nadpis3===, atd.
==Historie==
Lorem ipsum dolor sit amet.
===Vznik prvního města===
Lorem ipsum.
===Založení státu===
Lorem ipsum.
atd.
 • Stránka státu by měla být zakončena následující patičkou.
  • Šablona CLEAR zajišťuje, že položky jako navbox nebo kategorie budou zobrazeny až pod infoboxem, a ne vedle něj. K tomuto by mohlo dojít např. v situaci, kdy je článek příliš krátký.
{{CLEAR}}
= Odkazy =
=== Reference ===
<references />
<br>
{{Navbox Státy (1.20)}}
[[Kategorie:Státy]]
[[Kategorie:Státy (1.20)]]
[[Kategorie:Mineland 1.20]]

Seznam využitých šablon