Návody:Moderátoři

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Na této stránce se nachází všechny důležité příkazy pro moderátory.

Serverové příkazy

Obecné příkazy

 • ❗BROKEN /stop - vypnout server (restartovat server lze pouze přes Crafty)
 • ❗BROKEN /restart - restartovat server (restartovat server lze pouze přes Crafty)
 • /whitelist <add/remove> <hráč> - přidat/odebrat hráče z whitelistu
  • /whitelist reload - reload whitelist (pokud se nově whitelistovanému hráči nedaří připojit, dále je toto dobré použít když si hráč změnil nick)
 • /weather <clear/rain/thunder> - změnit počasí
 • /time_set 0/6000/12000/18000 – nastavit čas (bez resetu local difficulty a dne v F3, používat místo /time set)

Vězení

Pro nastavení vězení musí být hráči online ve hře. Pokud hráči nejsou online a prohřešek vyhodnotíte jako závažný, je možné je zabanovat /ban <hráč> Byl jste poslán do vězení. Kontaktujte Admin Team pro vyřešení trestu.

 • /kick <hráč> <důvod> - vykopnout hráče ze serveru
 • /jail <hráč> <počet obsidianů> - nastavit hráči jail (lze změnit během trestu)
 • /permajail <hráč> - nastavit hráči permajail (lze změnit během trestu, stejné jako /jail <hráč> -1)
 • /unjail <hráč> - zrušit jail hráči
 • /goto_jail - teleport do vězení (pouze alias /tp)

Pokud hráč splní trest, datapack mu automaticky vypne jail. Kvůli technické limitaci je mu pak nutné znovu opakovat příkaz /unjail <hráč> když je hráč online, aby se mu vyresetovaly pravomoce. Jail a Unjail funkce vám může vyhodit LuckPerms chyby, že nemáte dostatek pravomocí, to je v pořádku.

Ban

 • /kick <hráč> <důvod> - vykopnout hráče ze serveru
 • /ban <hráč> <důvod> - zabanovat hráče
 • /exterminate <hráč> <důvod> - zabanovat hráče + automaticky ho odstranit i z whitelistu
 • /pardon <hráč> - odbanovat hráče

Pluginy

Údržba

Chat

 • plugin: Chat Manager
 • /at <zpráva> – psát do admin chatu
 • /info <zpráva> – poslat oznámení všem hráčům
 • /warn <zpráva> – poslat varování všem hráčům (například restart serveru, apod.)
 • /clearchat – smazat chat
 • /mutechat – vypnout chat
 • /socialspy – zapnout/vypnout sledování hráčských soukromých zpráv
 • /cspy – zapnout/vypnout sledování hráčských příkazů

Státy

 • plugin: Lands
 • příkazy pro hráče
 • /lands edit – přepnout do editace státu (i když nejste jeho občany)
 • /lands admin – adminské příkazy pro /lands
 • /lands admin endwar <stát/aliance> – ukončí válku
 • /lands admin give ...
  • /lands admin give <hráč> claimblock <počet> – přidat hráči daný počet claimblocků (po položení zaberou chunk jako kdyby použili /lands claim)
  • /lands admin give <hráč> chunks <počet> – přidat hráči daný počet chunků (claimování je zadarmo, aktuálně není důvod používat)
  • /lands admin give <hráč> ownlands <počet> – přidat hráči daný počet států, které mohou vlastnit (administrátoři též mohou nastavit přes permission lands.ownlands.<počet>)
  • /lands admin give <hráč> lands <počet> – přidat hráči daný počet států, ve kterých mohou být občany (administrátoři též mohou nastavit přes permission lands.lands.<počet>)
 • /lands admin land ...
  • /lands admin land <název> delete – smazat stát
  • /lands admin land <název> deposit – vložit na státní konto
  • /lands admin land <název> edit – otevřít menu státu (nastavovat nastavení, role, občany, apod.)
  • /lands admin land <název> rename – přejmenovat stát
  • /lands admin land <název> resetBank – vyresetovat státní konto
  • /lands admin land <název> resetflag – vyresetovat flag
  • /lands admin land <název> setflag – nastavit flag (lze nastavit i flagy, které se v menu hráčům nezobrazují)
  • /lands admin land <název> setowner – nastavit správce státu
  • /lands admin land <název> spawn – teleport na spawn státu
  • /lands admin land <název> trust – přidat hráče
  • /lands admin land <název> untrust – odebrat hráče
  • /lands admin land <název> withdraw – vybrat ze státního konta
 • /lands admin menu – otevřít admin menu pluginu (nastavování administrátorských států, atp.)
 • /lands admin player ...
  • /lands admin player menu – otevřít menu jako kdyby ho otevřel daný hráč
  • /lands admin player delete – vymazat veškeré záznamy (státy, které vlastní či státy, kde je občanem)
 • /lands admin startwar <stát/aliance útočníků> <stát/aliance obránců> 0 – zapne válku (tribute/kořist/hold nastavte na 0, protože ho hráči ani normálně nemohou nastavit)
 • /lands admin wilderness – nastavit flagy a nastavení pro Terra Nullius

S administrátorskými pravomocemi by vám navíc měly platit bypass flagy + možnost používat další hráčské příkazy, aniž byste byli občany daných států.

Obchody

Momentálně žádný shop plugin není. Používá se obchod na bázi poctivosti.

Dynmapa

 • plugin: dynmap
 • /dynmap hide - zobrazit na dynmapě (nezneužívat)
 • /dynmap show - skrýt na dynmapě

Značky na dynmapě umisťujte do středu útvarů a staveb, u budov ve městech ideálně na místo, kde se nachází hlavní vchod. Pokud je v okolí značky nedostatek prostoru na dynmapě, můžete ji umístit na přehlednější místo. Pro dosažení udeální souřadnice značky se můžete buď teleportovat či používat spectator mód.

 • /dmarker add set:<set> id:<id> "<Název>" - přidat značku "Název" s unikántním identifikátorem
  • /dmarker add set:<set> id:<id> "<Název>" icon:<ikonka> - přidat značku "Název" s unikántním identifikátorem a jinou než defaultní ikonkou
  • /dmarker add set:utvary id:<id> "<Název>" - pro přidávání do setu útvary (útvary = větší geomorfologický celek, příroda = bod) se nemusí definovat ikonka, set útvarů využívá ikonku __none, která se nezobrazuje a místo toho vycentruje na svojí pozici název značky (nevyužívat pro jiné sety než útvary!)
 • /dmarker delete set:<set> id:<id> - odstranit značku
 • /dmarker update set:<set> id:<id> - editovat již existující značku
  • /dmarker update set:<set> id:<id> newlabel:"<nový název>" - editovat již existující značku
  • pokud se například mění název obchodu, je lepší značku smazat a vytvořit novou (je špatně neměnit id a měnit label)
  • /dmarker update set:<set> id:<id> icon:<ikonka> - editovat ikonku značky
  • /dmarker update set:<set> id:<id> newset:<set> - přesunout značku mezi sety
 • /dmarker movehere set:<set> id:<id> - přesunout značku na vaší současnou pozici
 • /dmarker list set:<set> - zobrazit seznam značek v daném setu (lepší přes SFTP či)
 • /dmarker appenddesc set:<set> id:<id> desc:"Wiki: <a href='https://wiki.mineland.eu/wiki/<název>' target='_blank'><název></a>" – přidat vyskakovací okno
  • /dmarker appenddesc set:<set> id:<id> desc:"<krátký><br><popisek><br>Wiki: <a href='https://wiki.mineland.eu/wiki/<název>' target='_blank'><název></a>" – pro významější body lze přidat i krátký popisek (1-2 věty). Popisek ideálně přidávat pokud existuje stránka na Wiki.
 • /dmarker resetdesc set:<set> id:<id> – smazat vyskakovací okno
 • /dmarker listsets – seznam setů (kategorií)

Parametry a jejich vstupy

Všechny dostupné značky. (kliknutím zvětšíte)
 • id:<id> - identifikátor – povinný unikátní identifikátor pro každou značku (pokud ho nepoužijete, marker dostane id ve formátu „marker_XXX“ – chyba)
  • pojmenovávejte podobně jako <název>, akorát bez diakritiky a mezery nahrazujte podtržítky
   • dle libosti používejte i podkategorie: např. bansaban_obsidian je značka v setu budovy na kopání obsidiánu, bansaban se používá v setu ostatni pro značku vězení, apod.
  • příklady: "Obchod Lorem Ipsum, Inc."obchod_lorem_ipsum_inc, apod.
  • podle id či label se vyhledává značka při editaci či při smazání
  • rozlišujte pomlčku (–) (Alt+0150) a spojovník (-) (minus na klávesnici)
 • set:<id> – marker set – povinný marker set pro každou značku (pokud ho nepoužijete, bude přirazen do „set:markers“ – chyba)
 • icon:<icon> – ikonka z seznamu

Tučně jsou zvýrazněné základní ikonky jednotlivých setů. Všechny ikonky jsou speciální a musí začínat _podtržítkem. Ikonky ve formátu _<název>_1 mají stejnou ikonku jako _<název>, další již jsou unikátní.

set popis hlavní ikonka další doporučené ikonky poznámky
sidla hráčská sídla, osady _house _castle, _pagoda
osady _houses
vesnice, města _classical_building _city
zaniklé sídlo, osada, vesnice, město _abandoned_house _construction_1, _construction_2, _construction_3 a přesunout do setu stavby
budovy jednotlivé budovy v rámci sídel _building _atm, _bank, _book, _books, _cart, _castle, _construction_1, _construction_2, _construction_3, _factory, _fountain, _fuel, _hospital, _hotel, _church, _mailbox, _mosque, _newspaper, _pagoda, _painting, _post_office, _postbox, _shop_1, _shop_2, _school, _slot_machine, _stadium, _theatre, _voting

_boat_1, _boat_2, _bus, _cableway_1, _cableway_2, _metro, _plane, _train_1, _train_2, _tram

_apple, _bee, _beer, _bread, _bunny, _cafe, _carrot, _cat, _coctail, _cookie, _cutlery, _dog, _dolphin, _drink, _fish, _fries, _goat, _grapes, _hamburger, _herb, _horse, _chicken, _liquor, _meat, _melon, _mushroom, _pig, _pizza, _potato, _sandwich, _sheep, _wine

+ další ikonky, pokud lépe vystihují funkci budovy
zaniklá budova _abandoned_house _construction_1, _construction_2, _construction_3 pokud sídlo nezanikne, ponechat v setu budovy, pokud ano, tak smazat značku úplně a nechat jen ikonku zaniklého sídla
stavby samostatné stavby v krajině _pin využívat stejnou sadu ikonek jako pro set budovy

pokud je budova dostatečně důležitá, může se přesunout ze setu budovy do setu stavby, aby se zobrazovala v menším přiblížení (např. aréna za městem, apod.)

+ další ikonky, pokud lépe vystihují funkci stavby
zaniklá budova _abandoned_house _construction_1, _construction_2, _construction_3 pokud je objekt dostatečně významný na to, aby nebyl z mapy smazán, pokud zanikne
priroda přírodní úkazy (malé geomorfologické celky/body) _landscape _beach, _cactus, _deciduous_tree, _drop, _drops, _evergreen_tree, _christmas_tree, _island, _mountain, _palm_tree, _rose, _seed, _sunflower, _telescope, _tulip, _wave + další ikonky, pokud lépe vystihují přírodní úkaz

pokud se značka malého přírodního útvaru nachází v rámci sídla, je na vašem zvážní, jestli ho přesunout do setu budovy

utvary přírodní úkazy (větší geomorfologické celky) __none využívá pouze ikonku __none, která má oproti ostatním ikonkám rozlišení 8x8 a upravené kaskádové styly, díky kterým ikonka zmizí a text se vycentruje do jejího místa text má též upravený vzhled, aby v rámci ostatních ikonek a textů tolik nevyčníval
ostatni budovy, stavby či přírodní úkazy globálního významu (jail, end portal,...) _pin veškeré ikonky
další ikonky ostatní dostupné ikonky bez primárního zařazení _anchor, _art, _axe, _battery, _biohazard, _bone, _bow, _box, _bricks, _bulb, _compass, _crown, _dagger, _diamond, _envelope, _event, _explosion, _eye, _fire, _flag, _game, _gear, _globe, _hat, _info, _inspect, _key, _lightning, _link, _lock, _money, _oil, _person, _pickaxe, _pin, _pirate_flag, _portal, _present, _puzzle, _question_mark, _quote, _radioactive, _rainbow, _recycle, _restricted, _scale, _scroll, _shield, _ski, _skull, _snowflake, _square_large, _square_medium, _square_small, _star, _swords, _ticket, _toilet, _tools_1, _tools_2, _trophy, _ufo, _vaccine, _video_game, _warning

Nastavování dynmapy

Tyto příkazy slouží jako pískoviště příkazů pro Lea. Nepoužívejte je.

 • /dmarker listsets
 • /dmarker addset id:<id> "<název>" hide:false showlabels:false priority:1 minzoom:1 deficon:<icon>
  • priority:0 – nejvyšší priorita, doporučená nejnižší priorita = 100
 • /dmarker deleteset id:<id>
 • /dmarker updateset id:<id> newlabel:"<nový název>"
 • /dmarker addicon id:"<id>" file:"plugins/dynmap/web/tiles/_markers_/<file.png>" – vložit do stejné složky a pojmenovat bez .png
  • /dmarker addicon id:"_" file:"plugins/dynmap/web/tiles/_markers_/_.png"
 • /dmarker deleteicon id:<icon-id>
 • upravit práva r-xr-xr-x u index.html, inactive.html, favicon.ico, login.html a dynmap/web/css, aby se zabránilo přepisování nastavení a custom css
  • upravit taky v web/version.js aktuální verzi dynmapy

Rollback

 • plugin: CoreProtect
  • detailní návod
  • Pokud si nejste jistí, že pluginu plně rozumíte, počkejte na pomoc administrátora. Dá se s tím spáchat hodně škody!
 • /co inspect - přepne do inspector módu, klikáním pravým/levým tlačítkem myši na bloky dostáváte výpis historie, mód opustíte příkazem /co inspect
 • /co near - zobrazí změny v okolí (cca 5 blocků)
 • /co lookup <parametry> - vyhledá změny podle parametrů
 • /co rollback <parametry> - rollne podle parametrů
 • /co restore <parametry> - vrátí rollback

Parametry

 • nejprve za všechny parametry dejte #preview, zobrazí se vám náhled = změny nebudou trvalé (nic tím nezkazíte)
  • nutné potvrdit /co apply nebo zrušit /co cancel
 • user:<hráč> – např. user:linuxes, lze použít i negativně (tj. "rollnout všechny hráče kromě linuxese") - user:#linuxes
 • radius:<radius> – zvolte poloměr - číslo (střed jste vy)
  • radius:#global – provede změny globálně
  • radius:#world_nether – provede změny pouze v Netheru (dostupné světy jsou world, world_nether a world_the_end)
 • time:<čas> – nastaví čas, do kdy se budou změny provádět
  • za číslo přidejte písmeno reprezentující jednotku (w = týden, d = den, h = hodina, m = minuta, s = sekunda)
  • jednotky lze kombinovat: 3d7h, apod.
 • action:<akce> – zohlední pouze určité akce (např. pokládání blocků)
  • velmi praktický je parametr action:container, který vrátí všechen ukradený materiál z truhly/shulker boxu/... Je potom nutné provinilce potrestat banem, dané předměty to nesmaže z jeho inventáře (alepsoň myslím :D)
 • include:<blok> – zohlední pouze určité blocky, jednotlivé id oddělujte čárkou


CoreProtect naštěstí nakódil člověk, který používal mozek a ne jenom prodlouženou míchu, a tak vám hra bude našeptávat dostupné parametry.
Pokud se vám něco povede, nezoufejte, CoreProtect ukládá i vaše úpravy, takže se i nepovedený rollback dá vrátit /co restore, pokud použijete správné parametry (v tuto chvíli je spíše vhodné se zeptat někoho z administrátorů, kdo tomu rozumí).

Čím větší bude databáze pluginových dat, tím pomaleji se budou rollovat vaše příkazy.

Příklady použití

 • /co rollback user:linuxes time:3d6m radius:10 #preview
 • /co rollback user:krivonozka time:999w radius:#global #preview
 • /co rollback user:babis time:420w radius:#ceska_republika action:kradeze - vrátí všechny eurodotace a nakredený majetek agentem Burešem