Návody:Státy

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Podmínky založení státu

 • Stát může založit pouze hráč, který hraje na serveru déle než dva týdny
 • Nový stát musí mít hlavní město nebo jiné centrum
 • Musí splňovat níže uvedená pravidla, která se vztahují k názvu a zabírání
 • Nový stát musí mít vlastní vlajku, kterou musíte ve hře vyrobit a předat zakládajícímu adminovi.
 • Stát si musí určit své státní zřízení (republika, monarchie atp.)

Jak si založit stát

 • Pro založení státu musíte kontaktovat Admin Team, který vaši žádost posoudí v závislosti na počtu vašich odehraných hodin, lokalitě a postavených budov na místě, kde si přejete mít stát.


Název státu

Název státu vám vždy musí schválit admin a tudíž si vyhazuje právo jej změnit.

Pravidla:

 • Název začíná zásadně velkým písmenem a pokračuje malými
 • Název by měl být v rozumné míře čitelný
 • V názvech doporučujeme vycházet z jiných jazyků než češtiny, slovenštiny a angličtiny
 • Název by neměl být pouze zkratkou
 • Název by měl být jednoslovný, výjimkou jsou geografické specifikace (jižní, severní, střední, horní, dolní)
 • Název by neměl být pouhým zjevným názvem státního zřízení, například "Faithful Kingdom" atp.
 • Název státu musí být co nejunikátnější, neměl by se shodovat s reálně existujícím názvem státu, země, regionu nebo názvem z literatury, filmů, komiksů, či existujícím názvem čehokoli jiného, ale může se zkomolit a vytvořit tak název originální
 • Při vymýšlení názvů států se však doporučuje vycházet z reálných principů pojmenovávaní států (koncovky -land, -ia, -co, -stan atp.), ale není to podmínkou
 • Za normálních okolností by z názvů neměl být příliš znatelný jejich význam, je potřeba se vyhnout přímému přepisu např. anglických slov nebo frází (samozřejmě existují přípustné výjimky: Southportland, Wasteland, Enderwatchersland...)

Příklady dobrých názvů: Gobiddon, Oriland, Ataria, Caetrehn, Monteblanco, Oggdobas, Issaweso, Kenth, Jížní_Gratinie

Příklady špatných názvů: Cesko, Sweden, BONGO, Frantikuv_stat, asdfgh, _Exit_, land012, Hellish Empire, Valyria, CarovnyLand

Zabírání území

Pravidla:

 • Území se musí vyplnit celé chunk po chunku, bubliny a díry ve státě nejsou přípustné a AT má právo takové území smazat.
 • Tvar území by měl napodobovat státy v reálném světě. Doporučujeme proto zarovnávat území podle pobřeží, řek, biomů nebo podle pohoří (hranice prochází nejvyšším hřebenem pohoří).
 • Území by nemělo být čtvercové
 • Území by mělo být adekvátní vzhledem k počtu hráčů ve státě a počtu staveb. Pokud se dva malé státy nachází blízko sebe, může dojít k jejich sloučení. Pokud se zabírá území bezdůvodně (za účelem pouhé expanze či obklíčení jiného státu), pak si Admin Team vyhrazuje právo takové území odebrat či dokonce problematický stát zrušit.

Tipy:

 • Pro usnadnění zabírání chunků lze využít debug funkci hry, pomocí klávesové zkratky F3 + G
 • Pro kontrolu děr a bublin v území lze použít příkaz /land map
 • Pro automatické zabírání chunků lze použít příkaz /land claim auto

Správa území

 • Přesouvání území z jednoho místa na druhé se nepraktikuje.
 • V případě, že bude stát dlouhodobě neaktivní, může Admin Team přidělit občanství/majitelství novému hráči (včetně přístupu do truhel).

Neaktivní státy

 • Hráči musí počítat s tím, že bezúčelné státy bez aktivních hráčů mažeme, popř. předáváme jiným hráčům.
 • Za účel se nepovažuje ochrana staveb a majetku, ani /land spawn.