Všeobecné podmínky hraní na serveru Mineland

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 1. Oficiální název serveru je Mineland. Dalším označením tohoto serveru je Mineland.eu, případně Mineland.cz. Označení "server" může být použito jak pro fyzický či virtuální server, tak pro komunitu hráčů či Admin Team.
 2. Veškerá pravidla a podmínky mohou být uplatněny i na případné další služby spojené se serverem Mineland.
 3. Všechen virtuální majetek na serveru (například, avšak nejen pouze, předměty, účty, výhody) je výhradním vlastnictvím serveru Mineland. Administrátoři si vyhrazují právo s tímto majtekem nakládat dle libosti.
 4. Provozovatelé serveru Mineland si vyhrazují právo, bez předchozího upozornění a bez udání důvodu, přerušit či pozastavit funkčnost (respektive činnost) serveru.
 5. Skupina, do které patří hráči mající na starost chod serveru, se označuje jako „Admin Team“, případně „AT“.
  1. Nejvyšší autoritou serveru je tým administrátorů označovaný také, avšak nejen pouze, jako „administrátoři“, „správci“ či „provozovatelé“. Proti jejich rozhodnutí neexistuje opravného prostředku.
  2. Tým hráčů spravujících samotnou hru či případné další služby je označován také, avšak nejen pouze, jako „moderátoři“. Proti jejich rozhodnutí se lze odvolat k administrátorům.
 6. Tento projekt není nijak podporován společnosti Mojang AB, se sídlem ve Švédském království.
 7. Primárním účelem tohoto projektu je testování emulačního softwaru.
 8. Pojmem „hráč“ kdekoliv uvedeného na tomto webu, na herním serveru, či na případných dalších službách spojených se serverem Mineland se rozumí „tester“.
 9. Provozovatelé serveru si vyhrazují právo, bez předchozího upozornění, tyto podmínky dle své vůle libovolně měnit a upravovat.
 10. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto všeobecných podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 11. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23. února 2020 a zaniká tak platnost předchozích podmínek z 1. dubna 2017.