BarrBarr

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
BarrBarr
BarBar, všeználek, delfýn, Karlík, EULA, děda, DallSMSDarr, BarrBarr ( ͡° ͜ʖ ͡°)
140.png
Premium ano
První připojení 6. 1. 2017
Naposledy spatřen II/2017 (ve hře)
19. 6. 2017 (na policii)
Ban ano (permaban)
Verze Mineland 1.10/1.11
Funkce hráč (1.10–1.11)[1]
VIP (1.10–1.11)
MVP (1.10–1.11)
9/4/2024 19:26:21 · Š · E · R

BarrBarr, později TheKingSach, je legendární hráč, který se 6. 1. 2017 připojil na verzi Mineland 1.10/1.11. Byl to extrémní Guinvitesta - byl 24h denně přítomný ve hře i na TeamSpeaku. V době hraní na serveru mu bylo 58 let. Je známý tím, že podal trestní oznámení na Soga pro přestupek proti občanskému soužití. Od 13. 12 2020 se v Minecraftu jmenuje TheKingSach


Ci(n)táty

Ještě jednou mě to zabanuje, a zabanuju celý server!
Buď rád, že se ti sem za mnou stahujou hráči.
BarrBarr stěžující si na Facebooku
Nazdar dědo!
—  ElCapitano
Současně byli obtěžování i přes webovou stránku Teamspeak, kde byli opakovaně telefonicky kontaktováni z několika zaheslovaných účtů, na jejich účet zaregistrovaný na jméno BarrBarr, kam jim bylo rovněž opakovaně voláno.
—  Obvodní ředitelství policie Praha IV, místní oddělení Jižní Město
Já mám za sebou 80 serverů.
—  BarrBarr
Přítel hraje Minecraft, ale také ne moc.
—  Přítelkyně BarrBarra při podání svědectví
Současně bych chtěl uvést, že nám asi stejná osoba volala ze skrytého čísla, kde se představila jako Policie ČR a sdělila nám, že nás chce k nějakému výslechu, abychom se připravili, oblékli a že si pro nás jedou.
—  BarrBarr
Coto ze nikdo neni na TS?
—  BarrBarr , 03:30
To nevadí, já počkám do rána...
—  BarrBarr
PM MINELANDEU BarrBarr, 9033399
—  Sogo_CZ
On odeslal premium SMS ze svého telefonního čísla na podporu našeho serveru a došlo k chybě serveru a ta SMS ve hře nebyla připočtena.
— Sogo_CZ při podání vysvětlení
Já tam měl Slime Fun... a pak to začali všichni kopírovat!
—  BarrBarr
A tam byla funkční továrna. Ti hráči to vůbec nechápali...
—  BarrBarr
Jóóó, Karlík a hoši z Titánu.
—  BarrBarr
já, já, já, já, já!
—  BarrBarr
A to město mělo 8000x8000. A neseděly nám tam koleje!
—  BarrBarr
Ale vy
—  BarrBarr
A já to vykázal jako nezdanitelnej měsíční příjem pod čtyři tisíce!
—  Le0
A to letadlo musí mít správný koeficient! To by ti neletělo!
—  BarrBarr
Nemůžeš se ho jen tak zbavit, to by ses pak nudil, něco jako když si propíchneš skákací hrad.
—  ElCapitano
Skoro nechodil. No, vlastně vůbec...
—  OlCapone

Přestupkové řízení

Oznámení o zahájení řízení
Oznámení o zastavení řízení (str. 1)

Odůvodnění

Městská část Praha 7, odbor správních agent, oddělení přestupků zastavil řízení o přestupku podle § 76 odst. 1 písm c) zákona o přestupcích, jelikož spáchání skutku nebylo prokázáno.

Dne 10.4.2017 obdržela Městská část Praha 11 oznámení přestupku od Policie České republiky, obvodní ředitelství policie Praha IV, místní oddělení Jižní Město, Kaplanova 2056, 148 00 Praha 4, pod č.j. MČP11/17/0XXXXX, ze kterého vyplývá, že výše uvedený obviněný je podezřelý z přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 2 písm. c) zák. č. 200/1990 Sb. tím, že měl v době od 10.1.2017 8:00 hodin do 5.4.2017 opakovaně v různou denní i noční dobu volat a psát SMS z čísla 734 XXX XXX, kdy se představuje jako jednatel různých stavebních společností, konkrétně firma Metrostav a stavební firma Jelínek a žádá po poškozených dodání či odklizení štěrku nebo jiné dodání stavebního materiálu. Když poškození Pavel XXX, nar. XX.XX.XXXX a Helena XXX, nar. X. X. XXXX, oba bytem Praha 4, XXX čp. XXXX - invalidní důchodci, volali na uvedené číslo, vždy byl hovor přijat a následně odmítnut. Poškozené toto jednání opakovaně obtěžovalo.

Dne 10.2.2017 byl Policií České republiky, obvodní ředitelství policie Praha IV, místní oddělení Jižní Město, Kaplanova 2056, 148 00 Praha 4 sepsán úřední záznam...

Obviněný se dle slov pana XXX měl představovat jako jednatel různých stavebních společností, konkrétně firma Metrostav a stavební firma Jelínek a žádal po poškozených dodání či odklizení štěrku nebo dodání jiného stavebního materiálu. Když poškození volali na uvedené číslo, vždy byl hovor přijat a následně odmítnut. Poškozené toto jednání opakovaně obtěžovalo. '''Současně byli obtěžování i přes webovou stránku Teamspeak, kde byli opakovaně telefonicky kontaktováni z několika zaheslovaných účtů, na jejich účet zaregistrovaný na jméno BarrBarr, kam jim bylo rovněž opakovaně voláno.''' Na Teamspeaku si ale účet, který je obtěžoval zablokovali. Na telefonu jim to ale provést nešlo. Číslo, na kterém byli obtěžováni, užívají oba dva.

Lustrace ETŘ a Internet k číslu 734 XXX XXX proběhlo s negativním výsledkem. Toto číslo nebylo nalezeno na internetu jako problémové či obtěžující. Pan XXX přislíbil zaslat na služební email sjetinu z komunikace na Teamspeaku. Dalším šetřením nebyly zjištěny kladné poznatky k osobě pachatele.

Dne 10.2.2017 v 11:30 hod. proběhlo na Policii České republiky, obvodní ředitelství policie Praha IV, místní oddělení Jižní Město, Kaplanova 2056, 148 00 Praha 4 podání vysvětlení pana XXX při kterém uvedl následující:

"Na toto telefonní číslo 733 XXX XXX jsme již asi od 10.1.2017 8:00 hodin obtěžováni ze strany neznámého pachatele, který nám od uvedeného data až do současné doby nepravidelně, ale opakovaně v různou denní i noční dobu volá a píše SMS z čísla 734 XXX XXX, kdy se představuje jako jednatel různých stavebních společností, konkrétně firma Metrostav a stavební firma Jelínek a žádá po nás dodání či odklizení štěrku nebo jiné dodání stavebního materiálu. Když jsme volali zpět na uvedené číslo, vždy je hovor přijat a následně odmítnut. Toto jednání nás opakovaně obtěžuje. Současně jsme obtěžováni i přes webovou stránku Teamspeak, kde nás opakovaně telefonicky přes tuto webovou stránku kontaktuje stejná osoba z několika zaheslovaných účtů. Můj účet na této stránce mám zaregistrovaný na jméno BarrBarr. Zde jsem si ale čísla zablokoval, takže mě už neobtěžují. Ke spisu zašlu emailem, který mi byl od policisty sdělen, veškerou komunikaci, kde jsou vidět názvy účtů, ze kterých jsem byl kontaktován. Důvodem, proč si myslím, že se jedná o stejnou osobu, která nás kontaktuje přes Teamspeak i přes telefonní číslo 734 XXX XXX, je ten, že rovněž jako v telefonátech se osoba představuje jako jednatel stavebních firem a chce po nás uskutečnění nějakých stavebních prací či zásilek s tím spojených. Já ani má družka si však nejsme vědomi ,že bychom měli nějaké závazky vůči komukoliv. Nikdy ani jeden z nás nejednal ani nebyl zákazníkem těchto společností. Současně bych chtěl uvést, že nám asi stejná osoba volala ze skrytého čísla, kde se představila jako Policie ČR a sdělila nám, že nás chce k nějakému výslechu, abychom se připravili, oblékli a že si pro nás jedou. K ničemu takovému však nikdy nedošlo, ze strany skutečné Policie ČR od nás nikdo nic nepožadoval, toto jsme ověřili na součásti MOP Jižní Město, a to přes telefon 974 XXX XXX již v předchozích dnech. Dále bych chtěl k věci uvést, že mám na radu policisty ze dne 9. 2. 2017 uložen ve svém telefonu zvukový záznam. Tento záznam jsem pořídil dne 10.2.2017 v 1:30 hodin, na základě telefonické domluvy s nějakým policistou MOP Jižní Město. Tento záznam zachovám a jsem schopen jej ke spisu doložit pro případné další využití. Pouze bude komplikace s tím, že telefon potřebuji pro každodenní užívání já i má družka. Současně uchovám veškerou další komunikaci z uvedeného obtěžujícího čísla. Žádné SMS, které mi byly zaslány ze strany pachatele, uložené bohužel nemám. Tyto SMS se pokusím případně zpětně dohledat. Přesné časy hovorů si nepamatuji, pokusím se je v telefonu rovněž dohledat a dodat na zdejší součást. V rámci některých hovorů jsem zaregistroval, že se vždy jedná o nějakého mladého muže, ve věku 18-25 let a že někdy byla v pozadí slyšet nějaká dívka, jak se směje. Podezření na konkrétní osobu nemám.

Dne 3.4.2017 v 19:21 hod. proběhlo na Policii podání vysvětlení výše uvedeného nezletilého obviněného, při kterém uvedl následující:
"Já si nejsem vědom, že bych volal osobu poškozeného a někoho obtěžoval. Telefon občas půjčuji, ale nevzpomínám si komu."

Dne 19.6.2017 sepsal správní orgán o ústním jednání, ke kterému se dostavil obviněný mladistvý XXX XXX, OP Č. XXX, jeho zákonný zástupce pan XXX, nar. XXX, adresa, OP č. XXX, zástupce OSPOD MČ Praha 7 paní XXX XXX, služební číslo XXX a svědek paní XXX, OP č. XXX.

Obviněný při tomto ústním jednání uvedl následující:
"Já bych na začátek rád politoval pana XXX, že byl obtěžován, ale já s tím bohužel nemám nic společného. Jak jsem uvedl už v podání vysvětlení dne 3. 4. 2017, nebyl jsem si vědom, že bych volal osobu poškozeného a někoho obtěžoval. Po nahlédnutí do spisu, k němuž jsem se dostavil na vlastní žádost dne 5. 6. a po přečtení podání vysvětlení pana XXX, jehož jméno jsem viděl poprvé, když mé matce byla doručena výzva k podání na státní polici, tak jsem tam zjistil, že dotyčný uvádí, že na internetu vystupuje pod přezdívkou barrbarr a stěžuje si na údajné opakované obtěžování. Jak už jsem řekl, o žádných hovorech, na které si pan XXX stěžuje, nevím. Jde o to, že dotyčný chtěl podpořit náš herní Minecraft server, kde jak uvedl, hraje pod přezdívkou barrbarr. On odeslal premium SMS ze svého telefonního čísla na podporu našeho serveru a došlo k chybě serveru a ta SMS ve hře nebyla připočtena. On si na toto jednání ve hře stěžoval, proto jsem ho následně telefonicky kontaktoval, abych s ním tento problém vyřešil. První pokus o vyřešení problému, jak jsem řekl a byl uveden ve výpisu, proběhl 31.1.2017 ve 21.36 hod. a tento hovor trval pouhé čtyři sekundy a ze strany pana XXX byl ukončen. Následně jsem mu zaslal dvě SMS, kde jsem ho požádal, aby mi zavolal zpět, protože ve hře si stěžoval a odmítal brát telefon. Následně jsem 3. 2. 2017 ve 21:22 hodin s osobou s nickem barrbarr nebo panem XXX uskutečnil čtyřicet dva sekund dlouhý hovor, kde jsem se mu jménem serveru omluvil za potíže při přičtení SMS a že se nemohlo jednat o obtěžování. Pan XXX si podle mého názoru zřejmě spojil některé další hovory někoho jiného s mým číslem. Rozhodně jsem mu nevolal v uváděných nočních hodinách, ani ze skrytého čísla, ani jsem nevystupoval jako policista. O štěrku taky nic nevím. A už vůbec jsem mu nevolal opakovaně, jak je možno ve výpisu služeb doložit. Já chápu, že pan XXX se nemusí orientovat v počítačových znalostech, ale to, co popsal ohledně služby Teamspeak se nemohlo vůbec dít. Rád bych upozornil na to, že Teamspeak není webová stránka, jak uvádí pan policista, ale jde o program, ke kterému se osoba musí připojit sama. Nelze na ten program volat nebo ji nějak obtěžovat. Ta osoba opravdu musí sama spustit ten program, zadat IP adresu toho serveru a dobrovolně se tam připojit, stejně tak i dobrovolně to okno zavřít. A já opravdu nemůžu ručit za to, co se na tom Teamspeaku děje, protože tam dochází i jiní hráči a jestli se tam pan barrbarr s někým nepohodl, tak to nemůže být moje vina. Skutečně, když by měl nějaký problém tam s někým, tak může nahlásit tento problém administrátorům toho herního serveru a ti by s tím udělali příslušné kroky. Myslím si, že tohleto měl vyjasnit vyšetřující policista a nerozumím tomu, proč v takovémto stavu, bez doložení toho, co se stalo, bez doložení jakýchkoliv důkazů vůbec bylo předáno k dalšímu řízení. Ačkoliv jsem nebyl předvolán a dostavil jsem se dobrovolně na to podání o vysvětlení na Polici, tak policista se snažil zastrašovat soudem, trestným činem, což mi přijde naprosto vtipné. A místo, aby se staral o věcné vysvětlení a vyjasnění. Já se trošku o právo zajímám. Telefonní číslo 734 XXX XXX je moje osobní číslo. Nemám služební telefon. Občas telefon někomu půjčím. Občas ve škole spolužák si potřebuje zavolat. Je to i ve výpisu hovorů. S panem XXX se znám jen z té hry. Nikdy jsem ho předtím neviděl. Nejsem si vědom, zda na straně poškozených vedle pana XXX figuruje ještě někdo další. Pana XXX jsem telefonicky kontaktoval, ale položil mi to, tak jsem mu napsal dvě SMS. Nepamatuji si obsah SMS, ani je nemám uložené, protože jsem si kupoval nový mobil. V rámci server Minecraft mám pozici hlavní adminsitrátor. Jsem ve vedení tohoto serveru. Mám na starost nastavení server po softwarovém stránce. S panem XXX jsem komunikoval pouze přes jeho herní přezdívku."

Obviněný v čase 9:12 hod. předložil originál měsíčního vyúčtování služeb od společnosti T-Mobile, za období 6. 1. 2017 - 5. 2. 2017. Do spisu byla pořízena kopie tohoto měsíčního vyúčtování.
Obviněný v čase 9:30 odmítl sdělit, komu svůj mobilní telefon půjčil.
Zákonný zástupce ani OSPOD se k věci nevyjádřil. Obviněný využil svého práva být přítomen svědecké výpovědi.

Svědek, paní XXX, k věci uvedla následující:
"No v podstatě to začalo kolem desáté nebo jedenácté večer nám několikrát volal človíček, který se představil několikrát jako firma Metrostav a několikrát jako firma Jelínek a žádal nás, abychom převzali štěrk, který nevím, kde byl a že ho musíme zaplatit. Pokud ho nezaplatíme, tak že na nás uvalí nějakou sankci. A potom to bylo několikrát i odpoledne, většinou ve večerních hodinách, kolem devátý, desátý i kolem jedné hodiny v noci. A nebyl tam sám. Byla tam asi parta mladých výrostků, kteří se tomu ještě smáli. No to je asi tak všechno. Telefon na toho člověka mám 734 XXX XXX. První telefonát proběhl 10. ledna kolem jedenácté večer. Hovory a SMS se týkaly pouze stavebních firem. Nebo nevím, když několikrát volal i v noci, tak jsem spala, nebo jsem byla rozespalá. Já se neúčastním žádných internetových her. Přítel hraje Mniecraft, ale také ne moc. Myslím, že hraje rok nebo dva. Hlavně mi bylo záhadou, jak se ten člověk dostal na naše telefonní číslo, protože ho nikde neuvádí. Volajícím byl mladý kluk. Většinou, když jsem to zvedla já, tak se ozval, že firma je Metrostav a chce, abychom si převzali štěrk a jinak se mnou vůbec nemluvil. Většinou to hned položil. Moje telefonní číslo je 733 XXX XXX. Já si nepamatuji, že by nějaká SMS přišla. Hovor jsme si nahráli, ale potom si ho stáhli policisté, takže už jsme se k tomu nedostali. Takže bohužel nemám jak doložit SMS ani hovory."

...

Jelikož se nepodařilo správnímu orgánu prokázat, že výše uvedený obviněný se projednávaného přestupku skutečně dopustil, kdy dle výpisu telefonních hovorů nesouhlasí doba kontaktování pana XXX a paní XXX tak, jak ji tito dva uvedli a hovory rovněž nebyly opakované. Obviněný mladiství se k přestupku před správním orgánem nedoznal. Z těchto důvodů se správní orgán rozhodl řízení zastavit dle výše uvedeného ustanovení zákona.

Odkazy

Reference