Nythejský skok vpřed

Z Mineland.eu | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
ℹ️
Nythejský skok vpřed
Pomník popraveným během revoluce.
Pomník popraveným během revoluce.
Verze 1.15
Typ státní převrat
Od 15. 4. 2020
Do 29. 4. 2020
Souřadnice x:1077 z:3708
MAP 1.15 large.png ⚔️

Stát Nythea flag2.png Nythea
Příčina dlouhodobá kritika starých struktur ve státě Nythea
Casus belli Ellderkoovo oznámení o opuštění serveru
Výsledek úspěšný státní převrat

Strany
Nythea flag2.png Hnutí Nová Nythea Stará Nythea flag.png Nythejská vláda
 Filipal
 Fihaj
 Krtkuv_dort_
 Ellderkoo
 Ellder_v2
 Hugoli2014
9/8/2020 15:08:49 · Š · E · R

Nythejský skok vpřed je označení revoluce v Nythee, kdy bylo kompletně změneno vedení státu.

Průběh revoluce

Pozadí

Centrum Rainythu - obří hora zakrývající Iron Golem farmu.

V průběhu března a dubna 2020 se zvyšoval tlak na vedení Nythey v čele s Ellderkem, protože stát snižoval svými farmami TPS na serveru a způsoboval lagování. Po delší inspekci se došlo k závěru, že to bylo z důvodu nekvalitní stavby Guardian farmy. Po mezinárodním nátlaku byl Ellderkoo nucen farmu vypnout a zbourat. Dlouhodobá kritika, která se projevila zejména při superdebatě způsobila první pochybnosti mezi obyvateli o schopnostech vedení státu.

Počátek převratu

15. 4. 2020 byl Filipal jmenován prozatímním správcem Nythey, protože Elderkoo oznámil, že se hodlá stahovat ze serveru. Filipal ovšem převzal otěže a se svým spojencem fihajem okamžitě dohnali staré struktury a symbolicky je popravili tím, že jim postavili hrob.

20. 4. 2020 zaniklo město Rainyth a jako prozatimní sídlo byl jmenován Mayrus, což vedlo ke kompletní destabilizaci státu.

Příchod nové ideologie

V. I. Leonin promlouvá k davům.

Do Nythey přijel Vleonij Ileojevič Leonin, který začal vštipovat místním revolucionářům ideologii antilagismu. Revolucionáři měli vytvořit nové prostředí, ve kterém zbourají vše, co představovalo nadvládu starých struktur Ellderka a Hugoliho, zejména veškeré farmy, symbolizující snižování TPS a lagování serveru. Občané naslouchali jeho ideálům a přijali je za své. Dokonce mu nabídli čestné občanství Nové Nythey, což teoretik hrdě přijmul.

Leonin zároveň věnoval revolucionářům novou vlajku, která má symbolizovat prolitou krev při revoluci a jiskru naděje v podobě žluté hvězdy.

Výsledek revoluce a období „Nová doba“

Revolucionáři začali prakticky okamžitě zabírat území celého státu a během několika dní plně ovládli celý stát. Symbol „starých struktur“ – poloostrov Aethyn byl kompletně překopán a vydrancován. K revolucionářům se připojil Krtkuv_dort_, který nabídnul technologii na stavbu nové jaderné elektrárny, jenž by pokryla svým výkonem celou Nytheu. Dle politických teoretiků z tswillinské univerzity tím chce nové vedení jasně ukázat zájem stát se velmocí na serveru.