Mahosismus

Z Mineland.eu | Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Mahosismus (dříve spíše Mahozismus) je architektonický a „umělecký“ sloh, který byl definován na Mineland.eu 1.8, dalo by se o něm však říct, že prostupuje dlouhá léta hrou, protože v beta verzích hry byl v podstatě stavebním standardem, dnes je ale pasé. Mahozismus je akronym z názvů měst užívající tento sloh na tehdejší verzi – Mayopolis, Horácko a Zimohrad. Sloh je charakteristický především bezúčelně velkými stavbami (objevuje se však i na menších), s plochými zdmi a jednotvárnou materiálovou kombinací. Pokud jde o menší obydlí, často se u něj objevují pásová okna prostupující celou zdí a stanová střecha. Mahosismus většinou nedbá na zasazení do krajiny a bývá často tvořen zbytečným zarovnáváním terénu.

Mahosistické města