Návody:Státy: Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 25: Řádek 25:
 
** Výjimku tvoří ostrovy, kde je vhodné zabírat celá moře. To záleží případ od případu.
 
** Výjimku tvoří ostrovy, kde je vhodné zabírat celá moře. To záleží případ od případu.
 
* Území by nemělo být čtvercové, nicméně i takové státy v reálném světě existují.
 
* Území by nemělo být čtvercové, nicméně i takové státy v reálném světě existují.
 +
* Území by mělo být adekvátní vzhledem k počtu hráčů ve státě a počtu staveb. Pokud se dva malé státy nachází blízko sebe, může dojít k jejich sloučení. Pokud se zabírá území bezdůvodně (za účelem pouhé expanze či obklíčení jiného státu), pak si Admin Team vyhrazuje právo takové území odebrat či dokonce problematický stát zrušit.

Verze z 16. 1. 2020, 18:46

Pravidla

Název státu

Název státu vám vždy musí schválit admin a tudíž si vyhazuje právo jej změnit.

 • Název začíná zásadně velkým písmenem a pokračuje malými
 • Název by měl být v rozumné míře čitelný
 • V názvech doporučujeme vycházet z jiných jazyků než češtiny, slovenštiny a angličtiny
 • Název by neměl být pouze zkratkou
 • Název by měl být jednoslovný, výjimkou jsou geografické specifikace (jižní, severní, střední, horní, dolní)
 • Název by neměl být pouhým zjevným názvem státního zřízení, například "Faithful Kingdom" atp.
 • Název státu by se neměl shodovat s reálně existujícím názvem státu, země, regionu nebo názvem z literatury, filmů, komiksů atp., ale může se zkomolit a vytvořit tak název originální
 • Při vymýšlení názvů států se však doporučuje vycházet z reálných principů pojmenovávaní států (koncovky -land, -ia, -co, -stan atp.), ale není to podmínkou
 • V případě, že bude stát dlouhodobě neaktivní, může Admin Team přidělit občanství/majitelství novému hráči (včetně přístupu do truhel).


Příklady dobrých názvů: Gobiddon, Oriland, Ataria, Caetrehn, Monteblanco, Oggdobas, Issaweso, Kenth, Southportland, Jížní_Gratinie

Příklady špatných názvů: Cesko, Sweden, BONGO, Frantikuv_stat, asdfgh, _Exit_, land012, Hellish Empire, Valyria, CarovnyLand

Zabírání území

 • Velikost území by měla napodobovat státy v reálném světě. Doporučujeme proto zarovnávat území podle pobřeží, řek, biomů nebo podle pohoří (hranice prochází nejvyšším hřebenem pohoří).
  • Výjimku tvoří ostrovy, kde je vhodné zabírat celá moře. To záleží případ od případu.
 • Území by nemělo být čtvercové, nicméně i takové státy v reálném světě existují.
 • Území by mělo být adekvátní vzhledem k počtu hráčů ve státě a počtu staveb. Pokud se dva malé státy nachází blízko sebe, může dojít k jejich sloučení. Pokud se zabírá území bezdůvodně (za účelem pouhé expanze či obklíčení jiného státu), pak si Admin Team vyhrazuje právo takové území odebrat či dokonce problematický stát zrušit.