Návody:Státy: Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádek 25: Řádek 25:
 
** Výjimku tvoří ostrovy, kde je vhodné zabírat celá moře. To záleží případ od případu.
 
** Výjimku tvoří ostrovy, kde je vhodné zabírat celá moře. To záleží případ od případu.
 
* Území by nemělo být čtvercové, nicméně i takové státy v reálném světě existují.
 
* Území by nemělo být čtvercové, nicméně i takové státy v reálném světě existují.
 +
* Území by mělo být adekvátní vzhledem k počtu hráčů ve státě a počtu staveb. Pokud se dva malé státy nachází blízko sebe, může dojít k jejich sloučení. Pokud se zabírá území bezdůvodně (za účelem pouhé expanze či obklíčení jiného státu), pak si Admin Team vyhrazuje právo takové území odebrat či dokonce problematický stát zrušit.

Aktuální verze z 16. 1. 2020, 17:46

Pravidla

Název státu

Název státu vám vždy musí schválit admin a tudíž si vyhazuje právo jej změnit.

 • Název začíná zásadně velkým písmenem a pokračuje malými
 • Název by měl být v rozumné míře čitelný
 • V názvech doporučujeme vycházet z jiných jazyků než češtiny, slovenštiny a angličtiny
 • Název by neměl být pouze zkratkou
 • Název by měl být jednoslovný, výjimkou jsou geografické specifikace (jižní, severní, střední, horní, dolní)
 • Název by neměl být pouhým zjevným názvem státního zřízení, například "Faithful Kingdom" atp.
 • Název státu by se neměl shodovat s reálně existujícím názvem státu, země, regionu nebo názvem z literatury, filmů, komiksů atp., ale může se zkomolit a vytvořit tak název originální
 • Při vymýšlení názvů států se však doporučuje vycházet z reálných principů pojmenovávaní států (koncovky -land, -ia, -co, -stan atp.), ale není to podmínkou
 • V případě, že bude stát dlouhodobě neaktivní, může Admin Team přidělit občanství/majitelství novému hráči (včetně přístupu do truhel).


Příklady dobrých názvů: Gobiddon, Oriland, Ataria, Caetrehn, Monteblanco, Oggdobas, Issaweso, Kenth, Southportland, Jížní_Gratinie

Příklady špatných názvů: Cesko, Sweden, BONGO, Frantikuv_stat, asdfgh, _Exit_, land012, Hellish Empire, Valyria, CarovnyLand

Zabírání území

 • Velikost území by měla napodobovat státy v reálném světě. Doporučujeme proto zarovnávat území podle pobřeží, řek, biomů nebo podle pohoří (hranice prochází nejvyšším hřebenem pohoří).
  • Výjimku tvoří ostrovy, kde je vhodné zabírat celá moře. To záleží případ od případu.
 • Území by nemělo být čtvercové, nicméně i takové státy v reálném světě existují.
 • Území by mělo být adekvátní vzhledem k počtu hráčů ve státě a počtu staveb. Pokud se dva malé státy nachází blízko sebe, může dojít k jejich sloučení. Pokud se zabírá území bezdůvodně (za účelem pouhé expanze či obklíčení jiného státu), pak si Admin Team vyhrazuje právo takové území odebrat či dokonce problematický stát zrušit.